Teknolojideki yeniliklerin öğrenmede rolü

TBD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Turhan MENTEŞ’in “Teknolojideki yeniliklerin öğrenmede rolü” adlı yazısı hürriyet gazetesi web sitesinde yayınlandı.

 

http://www.hurriyet.com.tr/egitim/26651831.asp

24887450

Bilim ve teknolojiye bağlı olarak ortaya çıkan yenilik, ekonomik gelişmenin itici gücü şeklinde büyüme modelleri ve uygulamaya yönelik çalışmaları birebir etkiliyor.

Yeniliğin temellerini risk sermayesinin finansmanı, patentle koruma, bilgi sistemi, teknoloji ticareti, yabancı yatırımlar, Ar-Ge harcamaları, rekabet ve eğitim sistemi oluşturuyor. En dinamik yatırım alanlarından olan bilgi teknolojisi (IT) sektöründeki firmalar, son yıllarda son derece yüksek teknolojik yeniliğin gerçekleştiği çoğu hızlı büyüyen ekonomilerde ekonomik büyümeye önemli katkıda bulunuyor. Sonuçta yenilik, ekonomik bir kavram olmasının yanı sıra aynı zamanda sosyal bir konu olduğundan bütün toplumu ilgilendiriyor.

Bilindiği gibi, 21’inci yüzyılda, ‘insan’ ve ‘bilgi’ gibi iki olgu daha fazla önemli kazandı. Kalkınma ve uygar toplum, nitelikli insan gücüne sahip olmakla başlıyor. Nitelikli insan gücü de, ancak yapılacak iyi bir eğitim sonucunda kazanılıyor. 1980’li yıllardan itibaren teknoloji, eğitimde etkin olarak kullanılmaya başlandı. Teknolojiye dayalı eğitimin verimliliği artacağı bir gerçek. Yaklaşık son 20 yıldır Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT), eğitim ve öğrenmeyi destekleyip olumlu katkılar sağlıyor. BİT, eğitim ve öğretimin niteliğini arttıracak bir yöntem olarak görülüyor. Çağdaşlığın sembolü kullanılan teknolojik gelişmeler ışığında yapılan eğitim, öğrenci merkezli ezbersiz eğitimin temelini oluşturuyor.

Çağın getirdiği hızlı değişim ve dönüşüm, eğitim alanındaki mevcut birçok sorunu çözmede BİT etkin bir rol oynuyor. Teknolojik yeniliklerle geliştirilen son model materyaller, eğitimin kalitesini arttırmada önemli bir güce sahip. Günümüzde teknolojik yenilik ve ürünlerin eğitim sistemi, okul ve öğrenciler üzerinde olumlu etkileri ve heyecan verici uygulamalarına tanık oluyoruz. Teknoloji, eğitim üzerinde olumlu etkisinin yanında okullarda köklü değişiklik ve yeniden yapılandırmaları gerektiriyor.

Eğitimi yönlendiren bir nitelik kazandı

BİT eğitimciler için bir araç olduğu gibi, eğitimi yönlendiren bir nitelik kazanmış durumda. Eğitim sisteminde film, resim, slayt, radyo, televizyonvideo, bilgisayarlar, otomasyon sistemleri, ağ sistemleri, telekomünikasyon, internet servisi gibi teknolojiler kullanılıyor. Bilgisayar, sayısal tabanlı materyaller ve özellikle internet, okullarda etkin olarak kullanılırken eğitim öğretim problemlerine çözüm getirebilecek nitelik kazanıyor. Ancak henüz teknolojinin eğitimin niteliğini yükselteceğine dair çok sayıda araştırma da bulunmuyor.

Yapılan araştırmalara göre, eğitim sisteminde teknoloji kullanımını benimseyen modellerde öğrencilerin dil, düşünme, araştırma ve sosyal becerileri gelişerek, sanat hakkındaki düşüncelerinin olumlu yönde oldukça değiştiği görülüyor. Söz konusu araştırmalar, öğrencilerin teknolojiyi korkmadan kullandığı, bilgiyi paylaştığı, bilimsel ve mantıklı düşündüğü, özgüvenli olduğu, yenilikleri yakından izlediği, zamanı verimli kullandığı, bulunduğu ortam ve zamana göre risk alabildiği, sorgulayıcı, yaratıcı özelliklere sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Nitelikli yazılım programı hazırlanmalı

Bu noktada uzmanlar, eğitim sisteminde kullanılmak üzere nitelikli yazılım programları geliştirilmesinin önemini vurguluyor. Çünkü nitelikli yüksek kaliteli yazılım programlarına sahip olunmadıkça, teknoloji kullanımının eğitimi geliştireceği düşünülemez. Ülkemizde eğitim fakültelerinin teknoloji kullanarak nitelikli öğretim materyalleri geliştirip öğretim sistemleri oluşturmada yenilik merkezleri olarak görülmesi gerekiyor. Teknolojinin sınıfa entegrasyonu konusunda gerekli desteği almak için öğretim elemanı desteği ve katılımının alınması kaçınılmaz. Bilgisayarlarla birlikte güçlü yazılım programları geliştirilip öğrencilerin bunları kullanmaları sağlanmalı. Eğitim fakülteleri, teknolojinin sınıfa entegrasyonu ve kullanımı konusunda etkin araştırma ve geliştirme takvimi belirlemeli.

Eğitim sistemlerinin güçlendirilmesi yoluyla her gencin kendi potansiyelini tam olarak geliştirebilmesi, Avrupa işbirliği sürecinin temelinde de yer alıyor. Yeni teknolojiler aracılığıyla öğretme ve öğrenmeyi arttırmayı hedefleyen yenilikçi-dost kurumlar, önemli katkıda bulunabiliyor. Bu nedenle, Avrupa Birliği (AB) üye devletleri, eğitim ve öğretim için stratejik çerçevenin ilk aşaması için öncelikli alanlarından biri olarak, yeni BIT araçlarının kullanımı ve öğretmen eğitimiyle, yaratıcılık ve yenilikçiliğin teşvik edilmesi için anlaştı (“ET 2020”). Buna ek olarak, Avrupa Girişimi için Dijital Gündem, dijital okur-yazarlığın ve becerilerin arttırılmasını temel direklerinden biri olarak tanımlıyor ve uzun vadeli e-becerilerin ve dijital okur-yazarlık politikalarının uygulanmasını teşvik ediyor.

Öğrenmede olumlu etkiye sahip

BIT’in öğrenme üzerinde genelde olumlu bir etkiye sahip olduğu belirtiliyor. Avrupa ülkelerinin çoğunda, eğitim ve öğretim için BIT araçlarının geniş ölçüde kullanımı teşvik ediliyor. Çoğu ülke, öğretmenlerin, bilgisayar ya da projektör, DVD, video, TV, kamera, akıllı tahta ve kişiselleştirilmiş bir çevrimiçi öğrenme alanı oluşturmak için bir dizi BIT altyapısını entegre eden sanal öğrenme ortamı kullanmasını, daha az sayıdaki ülkede ise, mobil cihazların ve e-kitap okuyucuların kullanımını tavsiye edip öneriyor.

Çoğu ülke, sınıfta eğitim ve öğretim için donanımdan çok özellikle BIT kullanımını öneriyor. Kelime işlemci ve elektronik tablo programları gibi genel ofis uygulamaları, multimedya uygulamaları, dijital öğrenme oyunları, e-posta, sohbet ya da tartışma forumları gibi iletişim yazılımları ve ansiklopediler ve sözlükler gibi dijital kaynaklar, hemen hemen tüm ülkelerde teşvik edilen yazılım türleri.

Avrupa Girişimi için Dijital Gündem’ine göre BIT, sınıfta yeni olanaklar açabilecek çeşitli araçlar sağlıyor. Çoğu Avrupa ülkesi, hatırı sayılır bir başarı ile BIT’e evrensel erişim sağlamak amacıyla son yıllarda önemli yatırımlar yaptı. Alanda bugünkü politikanın odak noktasını, yeni teknolojilerin nasıl olduğu ve okullarda öğrenmeyi desteklemek için en iyi şekilde nasıl kullanılabileceği ve başarı yolundaki engellerin ne olduğu anlayışının geliştirilmesi oluşturuluyor.

Okullarda güncel teknoloji ve altyapı sağlanmalı

Dijital ve medya okuryazarlığının yanı sıra e-becerileri geliştirmeye yönelik araştırma projeleri ve eğitim önlemleri, Avrupa’da çok yaygın. Avrupa Dijital Gündem’inde hazırlanan bir rapora göre, eğitimde BIT’e yönelik ulusal politikalar tüm Avrupa ülkelerinde bulunuyor ve genellikle tam öğrenme sürecini kapsıyor. Dijital Gündem, BIT’in sosyal ve ekonomik potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyor. Bu da, dijital ve medya okur-yazarlığı da dahil olmak üzere, yalnızca yüksek düzeyde BIT becerilerinin geliştirilmesi yoluyla elde edilebilir.

Bütün Avrupa ülkelerinin, eğitime ayrılmış belirli bir strateji dahil olmak üzere, farklı alanlarda BIT’in kullanımını teşvik etmek üzere ulusal stratejileri bulunuyor. Bu stratejiler öğrencilere gerekli BIT becerilerini sağlama amacının yanı sıra (özellikle okur-yazarlık becerileri) öğretmenler için BIT eğitimi verme amacını güdüyor. Okullarda güncel teknoloji ve altyapı sağlanmalı.

Avrupa Komisyonu son raporda, “Eğitim ve öğretim sistemlerine BIT’i yerleştirme, teknolojik, organizasyonel, eğitim ve öğretim sınıf ortamları, işyerleri ve resmi olmayan öğrenme ortamlarında değişiklikler gerektirdiğini” belirtti.

Avrupa ülkelerinde BIT ekipmanı bulunma durumu açısından okullar arasında büyük bir farklılık yok. Ancak eğitim yazılımları ve destek personelinin eksikliği eğitimi etkiliyor. Yeni çapraz ve dijital yeterlikler ulusal müfredata geniş ölçüde yansıyor. BIT, eğitim ve öğretim için bir araç olarak merkezi yetkililer tarafından büyük ölçüde teşvik ediliyor, ancak büyük bir uygulama boşluğu bulunuyor.

Son Güncelleme Tarihi:25/06/2014

Önceki Bilişim Yıldızları e-Dönüşüm Yarışması Ödülleri Dağıtıldı!
Sonraki COBIT5 FARKINDALIK EĞİTİMİ