TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi

TBMM KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONU bünyesinde kurulmuş olan Başta Kız Çocukları olmak üzere Gençlerin Bilim, Teknoloji, Matematik, ve Mühendislik Alanlarına Yönlendirilmesi Konulu Alt Komisyon için Türkiye Bilişim Derneği’nin Gençler ve Kadınlar için yaptığı faaliyetler hakkında bilgi vermek üzere 22 Mayıs 2019 Çarşamba günü toplantıya TBD YK üyesi Ceyda Kasım Süer ve TBD Üyesi Suna Öztop Sarıoğlu katılım sağlamıştır. Sözkonusu komisyona sunum yapmışlardır. Sunumda TBD bünyesinde oluşturulmuş TBD-Kadın ve TBD-Genç gruplarımızın faaliyetlerinden; üye olduğumuz CEPIS’in (Avrupa Profesyonel Bilişim Dernekleri Konseyi) STEM alanında kadınların ve kız çocuklarının  katılımını ve ilerlemesini teşvik etmek için faaliyetlerini Bilişimle Girişimci Kadın projesinin  temel amacı, özellikle bilgiye dayalı bir sermayeye sahip olan kadınlarımızın, bu bilgi birikimlerini ticari kazanca dönüştürebilmeleri  konusunda bilgi verilmiştir. TBD-Genç kapsamında Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim (BTIE) yaşam boyu öğrenme kapsamında eğitim teknolojilerinin daha geniş kitleler ile buluşması, Eğitim teknolojilerinin STEAM kapsamında Bilim, Teknoloji, Eğitim, Sanat ve Mühendislik konularındaki uygulamaların Ankara’da öğrenciler, öğretmenler ve halk ile buluştuğu bir etkinlikler konusunda bilgi vermişlerdir.

 

Önceki Mehmet YILMAZER
Sonraki TBD Ankara Şubesi Yönetiminin Sayın Dr. Mahir Ülgü'ye Tanışma ve Nezaket Ziyareti