TBD İstanbul Şube Olağan Genel Kurul Toplantısı

Sayın Üyemiz,

Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şubesi Olağan Genel Kurul I. Toplantısı 14 Ocak 2017 Cumartesi günü saat 10:00’da Caferağa Mahallesi Gn. Asım Gündüz (Bahariye) Caddesi Adliye Palas Apartmanı No:72 Kat:1 Daire:1 Kadıköy İstanbul adresinde yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamazsa II. Toplantı 21 Ocak 2017 Cumartesi günü saat 10:00’da Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampusu Sinema A Salonu İstanbul adresinde çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Tüm üyelerimizin Olağan Genel Kurul Toplantımıza katılmalarını rica ederiz. TBD İstanbul Şube yeni Yönetim, Denetim ve Onur Kurulu ile birlikte TBD Merkez Genel Kuruluna İstanbul Şubesi adına katılacak delegeler de bu toplantıda belirlenecektir.

Gündem:

 • Açılış ve saygı duruşu,
 • Divan Kurulunun Seçimi ve yetkilendirilmesi,
 • Gündemin onaya sunulması ve kabulü,
 • TBD Merkez Yönetim Kurulu Başkanının Konuşması,
 • Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,
 • Derneğin gelir-gider ve bilançosunun okunması,
 • Denetim Kurulu Raporunun okunması,
 • Genel Kurula sunulan raporlar üzerine görüşlerin alınması,
 • Yönetim Kurulunun aklanması,
 • Denetim Kurulunun aklanması,
 • Yönetim Kurulunca düzenlenen bütçe tasarısının görüşülüp onaylanması,
 • Gelecek dönem şube çalışmaları için önerilerin alınması,
 • TBD Genel Merkez genel Kuruluna katılacak delegelerin seçilmesi,
 • Yeni Yönetim, Denetim ve Onur Kurulunun seçimi,
 • Dilek ve temenniler, kapanış

Saygılarımızla,

TBD İSTANBUL ŞUBESİ

YÖNETİM KURULU

Önceki TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ 5. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU
Sonraki TBD Ankara Şubesi 5. Dönem Olağan Genel Kurulu Adayları