TBD İstanbul Şube Genel Kurul Toplantısı

Sayın Üyemiz,

Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şubesi Olağan Genel Kurul I.Toplantısı  8 Ocak 2011 Cumartesi günü saat 10:00’da Kurbağalıdere Caddesi Ali Ruhi Sokak No:2 Kat:3 Hasanpaşa Kadıköy İstanbul adresinde yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamazsa II.Toplantı 15 Ocak 2011 Cumartesi günü saat 10:00’da Kadıköy Belediye Binası Başkanlık Birifing Salonu Hasanpaşa Kadıköy adresindeçoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Tüm üyelerimizin Olagan Genel Kurul Toplantımıza katılmalarını rica ederiz. TBD Genel Merkez Genel Kuruluna İstanbul Şubesi adına katılacak delegeler de bu toplantıda belirlenecektir.

Tüzüğümüz gereği Genel Kurulda aday olacak ve oy kullanacak üyelerimizin aidat borcu olmaması gerekmektedir. Aidat borçlarınız için lütfen şubemiz ile bağlantı kurunuz. Genel Kurul Toplantısı öncesinde aidat borçlarını ödemiş olanlar Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir.

Gündem:

 1. Açılış ve saygı duruşu,
 2. Divan Kurulunun Seçimi ve yetkilendirilmesi,
 3. Gündemin onaya sunulması ve kabulü,
 4. TBD Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanının Konuşması,
 5. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,
 6. Derneğin gelir-gider ve bilançosunun okunması,
 7. Denetim Kurulu Raporunun okunması,
 8. Genel Kurula sunulan raporlar üzerine görüşlerin alınması,
 9. Yönetim Kurulunun aklanması,
 10. Denetim Kurulunun aklanması,
 11. Yönetim Kurulunca düzenlenen bütçe tasarısının görüşülüp onaylanması,
 12. Gelecek dönem şube çalışmaları için önerilerin alınması,
 13. TBD Genel Merkez genel Kuruluna katılacak delegelerin seçilmesi,
 14. Yeni Yönetim, Denetim ve Onur Kurulunun seçimi,
 15. Yönetim Kurulu tarafından üyeliği sona erdirilen ve üyelikten istifa eden üyelerin üyelikten ayrılmalarının karara bağlanması,
 16. Dilek ve temenniler, kapanış

 

Saygılarımızla.

 

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ

Kurbağalıdere Caddesi Ali Ruhi Sokak No: 2/3 Hasanpaşa Kadıköy İstanbul

Tel: 0216 3377041  Fax: 0216 3377009 [email protected]

 

Aidat ödemeleriniz için banka hesap bilgilerimiz

Türkiye İş Bankası Hasanpaşa Şubesi 1166 – 0343544

IBAN No: TR180006400000111660343544

Önceki ANKARA ŞUBESİ 2. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI
Sonraki Türk Cumhuriyetleri Elçiler Toplantısı - Ankara - 2011