TBD İSTANBUL ŞUBE ÇALIŞMA GRUBU DUYURUSU

Türkiye Bilişim Derneğinin vizyonu ve misyonu çerçevesinde Bilişime katkı vermek, Bilişim alanında araştırma, inovasyon ve uygulama çalışmalarına güç katmak ve yetişmekte olan bilişimcilere, girişimcilere, uygulayıcılara yol göstermek, beraber çalışma ortamları sağlamak amacı ile Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şubesi olarak çalışma grupları oluşturduk.

Siz değerli üyelerimizi bu çalışma gruplarımızda aktif görev almaya ve beraber çalışmaya davet ediyoruz. Aşağıda verilen çalışma gruplarının kapsama alanları, amaçları doğrultusunda size uygun olanları seçerek, katılım formunu doldurarak çalışma gruplarına katılabilirsiniz.

TBD İstanbul Şubesi Çalışma Grupları Kayıt Formu.

Saygılarımızla,
Türkiye Bilişim Derneği
İstanbul Şubesi

 

ÇALIŞMA GRUPLARI LİSTESİ:

 • Bilişim Destekleri, Ar-Ge ve Projeler /Bilişim Standartları ve Belgelendirme Çalışma Grubu
 • Basın ve Yayımcılık Çalışma Grubu
 • Dijital Dönüşüm/Yenilikçilik Çalışma Grubu
 • Eğitim Çalışma Grubu
 • Bilişim Hukuku Çalışma Grubu
 • Kobilişim Çalışma Grubu
 • Kongre, Etkinlik Çalışma Grubu
 • TBD Genç Çalışma Grubu
 • Siber Güvenlik Çalışma Grubu
 • Sosyal Etkinlikler Çalışma Grubu
 • Üye İlişkileri Geliştirme Çalışma Grubu
 • Veri Bilimi Çalışma Grubu

ÇALIŞMA GRUPLARI AMAÇLARI:

Bilişim Destekleri, Ar-Ge ve Projeler/Bilişim Standartları ve Belgelendirme Çalışma Grubu

Amacı KOBİ’leri bilişimle ilgili konularda, KOSGEB, Kalkınma Ajansı, TÜBİTAK a proje hazırlama konularında eğitimler vermek, destekler, teşvikler konularında aydınlatmak, destek başvurusunda bulunmalarını sağlamak, proje yazmalarına yardımcı olmak. Kalite Yönetimi (ISO 9001) , Bilgi Güvenliği (ISO 27001 gibi standartların eğitimlerinin verilmesini sağlamak, KOBİ’ leri bu konuda eğitmek, belgelendirilme konularında aydınlatmak.

Basın ve Yayımcılık Çalışma Grubu

Derneğimizin düzenlediği etkinlikler  ve faaliyetler öncesinde ve sonrasında basın ve yayımcılıkla ilgili  çalışmalar yapmak, bültenleri hazırlamak, katılım sağladığımız, düzenlediğimiz etkinliklerde fotoğraf ve video çekimi yapmak, etkinliklerimiz ile ilgili sosyal medya hesaplarımızda fotoğraf ve paylaşımlar için çalışmalar hazırlamak, basınla ilişkileri devam ettirmek, geliştirmek.

Dijital Dönüşüm/Yenilikçilik Çalışma Grubu

Türkiye`nin Dijital Dönüşüm sürecine destek olmak, Türkiye ve Dünyadaki dijital dönüşüm çalışmalarını incelemek, Devlet kurumlarına istendiği durumlarda ve/veya gerektiği durumlarda rapor hazırlamak, sunmak. Kobilerin, firmaların ve bireylerimizin  dijital dönüşümde  güçlü ve hak ettiği pozisyonu almasını sağlamak amacı çalışmalar yapmak için kurulmuş çalışma grubudur. Hedefi Türkiye` nin Bilişim Toplumuna Dönüşmesi ve  dijital dönüşümün yaygınlaşması için ülkedeki tüm birey, kurum ve kuruluşlarına yönelik eğitim, konferans, seminer, kongreler gibi farkındalık etkinlikleri düzenlemek, dijital dönüşümlerine destek olmaktır.

Eğitim Çalışma Grubu

Yeni gelişen teknoloji ve vizyoner çalışmaları sektör, gençler ve bilişimciler ile buluşturmayı amaçlayan, üyelerimize ve topluma uygun kariyer, kişisel gelişim, teknik, bilgi güvenliği, bilişimde hukuk ve bunun gibi alanlarda bilgilendirmelerin planlamasını ve duyurulmasını yapar. Okullarda  öğrencilere, öğretim görevlilerine ve velilere yönelik bilişim, teknoloji, siber güvenlik ve  ihtiyaç duyulan diğer sunumları seminerleri düzenler. Bu konularda bilgi paylaşımı, sunum, vizyoner konular hakkında paylaşım yapmak isteyen üyelerimizin çalışmalarını toparlar, planlar ve  üyelere bildirilmesi, sosyal medya ve diğer mecralarda  duyurulması  çalışmalarını  yürütmek.

Bilişim Hukuku Çalışma Grubu

Derneğimize üye hukukçuların bilişim alanındaki hukuki konularda çalışmalar yapmaları bu çalışmaları birbirleri ile ve hukukçu olmayan üyelerle paylaşmalarını sağlamak. Olağan toplantıların yanında hukukçuların kendi içlerinde düzenledikleri eğitimler bilişimci üyelerin hukukçular için düzenledikleri eğitimler ve  hukukçuların hukukçu olmayan üyeler için düzenledikleri eğitimler yapmak.  TBD tarafından düzenlenen bilişim hukuku kongresine içerik hazırlamak, destek vermek. Dernek yayın organlarına  “bilişim hukuku” konusunda görüş bildirmek, bilinçlendirici makaleler yazmak.

KOBİLİŞİM Çalışma Grubu

Çalışma Grubumuz Üniversiteler, Teknoparklar, Organize Sanayi Bölgeleri, Meslek, Esnaf, Sanayi ve Ticaret Odaları ile ortak seminerler, eğitimler düzenleyerek bu unsurlara dokunup, yol göstererek farkındalık yaratmaya vatandaşlarımıza ve ülke ekonomisine kazanç ve katkı sunmaya çalışılmaktadır.

 • KOBİ’leri dijitalleşme süreçleri hakkında bilinçlendirmek ve KOBİ’lerin dijital dönüşümde ihtiyaç duydukları/duyacakları çözümleri sunmak, bilgilendirmek
 • Türkiye ekonomisinin dinamik gücü olan KOBİ’lerin dünyada rekabet gücünü artıracak öneriler ortaya koymak,
 • Girişimcilik ve ihracat kapasitelerini geliştirecek bilgiler sunmak,
 • Dijital yaşam sürecinde ortaya çıkan veri, bilgi güvenliği ve siber güvenlik bilincini oluşturmak
 • KOBİ’lerin Sanayi 4.0 ile ortaya çıkan yeni üretim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

Kongre, Etkinlik Çalışma Grubu

İstanbul Bilişim Kongresi, Istanbul KOBİ ve Bilişim Kongresi, CIO Vizyon, Akıllı Şehirler, Bilişim Yıldızları vb. yer yıl düzenli olarak yapılan etkinliklerin hazırlanması ve düzenlenmesi amacıyla çalışmalar yürüten gruptur. Her yıl pek çok kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşlarınca desteklenmektedir. 1 ya da 2 günlük etkinlik düzenlenmektedir. Kongrede, günümüzde kurumları değişime zorlayan ve hayatı kolaylaştıran bilgi teknolojileri trendleri ve gelecekte e-Dönüşümü etkileyecek gelecek teknolojiler üzerinde çalışmalar yapmak.

TBD Genç Çalışma Grubu

Bilişimin genç nesillere ulaştırılması, TBD ‘nin gençlik yapılanmasında üniversiteler ile aktif çalışmalar yapar. Türkiye’de bilişim konusunda öğrenim gören ve/veya  bilişime ilgi duyan ve bu alanlarda çalışan gençlerin daha etkin bilgilerle bilişimde milli kalkınmaya ve bilime daha faydalı olmasını sağlamak, mesleki dayanışmanın geliştirilmesi ve sorunlara ortak çözümler oluşturulması konularında farkındalık yaratmak ve sinerji oluşturmaktır. TBD ilkeleri ile genel vizyonuna uygun olarak yapılacak eğitimler, seminerler ve farkındalık eğitimleri, gençlere iş fırsatları yaratmak üzere üniversitelerle iş birliği içinde kariyer günleri düzenlenmesi, girişimcilik projeleri ve yarışmaları ile genç girişimlerin teşvik edilmesi amacıyla çalışmalar planlayarak gerçekleşmek.

Siber Güvenlik Çalışma Grubu

İnternet üzerinden yapılan sanal saldırılar, dolandırıcılıklar, siber güvenlik kapsamındadır.  Bilgisayarları ve sunucuları, mobil cihazları, elektronik sistemleri, ağları ve verileri kötü amaçlı saldırılardan koruma yollarının kamuoyuna anlatılması, güvenlik önlemlerinin geliştirilmesi, bu konuda çeşitli politikalar geliştirilmesi çalışma alanıdır.

Sosyal Etkinlikler Çalışma Grubu

Dernek üyeleri ve gönüllü sektör çalışanları arasında sosyal ilişkilerin arttırılması amacıyla gezi, gözlem ve sosyal faaliyetlerin organize edilmesi, planlanması ve gerçekleştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütür. Üyelerimizin birbirini tanışma, sosyal çevre oluşturabilmesi için Yemek, kokteyl, gezi turları, özel seminerler vb. çeşitli sosyal etkinlikler düzenlemek.

Üye İlişkileri Geliştirme Çalışma Gurubu

Kayıtlı üyelerin memnuniyeti, devamı ve yeni üye  sayısını artırmaya yönelik çalışmalar ve planlar gerçekleştirir. Üye bilgilerinin güncellenmesi ve zenginleştirilmesi için çalışmalar yürütür, Üyelerle interaktif iletişimi güçlendirmek için çalışmalar planlar, Üyelerin yeni gelişmelerden haberdar olması için TBD’ nin yapmış olduğu duyuru ve bildirileri, etkinlikleri  yayınlar. Üyelerin karşılaştıkları sorunları tespit edip Yönetim Kuruluna bildirir ve çözümlenmesi için çalışmalar yapmak. Üyelerin aktif çalışma gruplarına katılımı için duyurular çalışmalar yapar.

Veri Bilimi Çalışma Grubu

Üniversiteler ve sektörün işbirliği ile veri madenciliği alanında eğitimler vererek bu alanda nitelikli insan kaynağının yetişmesine katkı vermek. Aynı zamanda düzenlenecek etkinlikler ile bu alanda farkındalığın arttırılması ve kullanım alanının yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

ÇALIŞMA GRUPLARI KAYIT FORMU:

TBD İstanbul Şubesi Çalışma Grupları Kayıt Formu.

Önceki KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYGULAMA SEMİNERİMİZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Sonraki TBD 32. Dönem Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi