TBD Bilişim Meydanı

Yeni Normalde Kamu ve Özel Sektör Buluşması

Ülkemizde yürütülen COVID19 ile mücadele çalışmalarının görünmez kahramanları olan Bilişim Sektörü Çalışanlarının Özlük Haklarının İyileştirilmesi ile kritik öneme sahip Bilişim Sektörünün gelişimine ve rekabetçiliğinin arttırılmasına yönelik olarak yeni normalde yapılması gereken eylem planları; mevcut durum analizi, tehditler, fırsatlar ve çözüm önerilerinin ortak akıl ile oluşturulması, başta siyasi karar vericiler olmak üzere tüm sektör paydaşlarının katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

“Sende KATIL, Fikrini SÖYLE, güçlensin ORTAK AKIL“