TBD Bilişim Meydanı Sonuç Bildirgesi ve Raporu

29 Mayıs 2020 Tarihinde Gerçekleştirilen
“TBD Bilişim Meydanı: Yeni Normalde Kamu ve Özel Sektör Buluşması”

Etkinliğinin Basın Bildirgesi

Ülkemizde yürütülen COVID19 ile mücadele çalışmalarının görünmez kahramanları olan Bilişim Sektörü Çalışanlarının Özlük Haklarının İyileştirilmesi ile kritik öneme sahip Bilişim Sektörünün gelişimine ve rekabetçiliğinin arttırılmasına yönelik olarak yeni normalde yapılması gereken eylem planları; mevcut durum analizi, tehditler, fırsatlar ve çözüm önerilerinin ortak akıl ile oluşturulması amacıyla “TBD Bilişim Meydanı” Etkinliği farklı iki dijital platform üzerinden gerçekleştirilmiştir. 29 Mayıs 2020 tarihinde saat 16:00-18:00 saatleri arasında yaklaşık 300 kişinin katılımı ile “Yeni Normalde Kamu ve Özel Sektör Buluşması” ana temasıyla TBD Genel Başkanı Sn. Rahmi AKTEPE Moderatörlüğünde gerçekleştirilen TBD Bilişim Meydanı etkinliğine konuşmacı olarak; Adalet ve Kalkınma Partisinden Sn. Dr. Osman COŞKUN, Cumhuriyet Halk Partisinden Sn. Onursal ADIGÜZEL, Milliyetçi Hareket Partisinden Sn. Prof. Dr. Mevlüt KARAKAYA, İyi Partiden Sn. Yiğit KARAKIŞ ve Bilişim Sektörünü temsilen Sn .Abdullah Raşit GÜNHAN, Sn. Akın SERTCAN, Sn. H.Vedat USLU, Sn. Mehmet YILMAZER ve Sn. Tolga BİZEL katılmışlardır.

Öncelikle Sektör Temsilen katılan konuşmacılar Bilişim Sektörünün COVID19 Salgını ile mücadele sürecinde ve öncesindeki sorunlarını kamu, yazılım, donanım, siber güvenlik ve telekom ana başlıklarında Yatırım ve Gelirler, Nitelikli İnsan Kaynağı ve İstihdam, Destek ve Muafiyetler ve Regülasyon ekseninde gündeme getirmişlerdir.
Siyasi Parti Temsilcileri ise Covid 19 Salgını ile mücadele döneminde Bilişimin öneminin bir kez daha görüldüğüne, gençlerimizin Bilişim teknolojilerinin odağında yer aldığı geleceğin mesleklerine odaklanması gerektiğine, dijital dönüşümün itici gücünün bilişim sektörü olduğuna ancak ülkemizdeki BT harcamalarının dünya ortalamasının çok altında olduğuna, üstyapı ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak fiber altyapının hızla geliştirilmesi gerektiğine, ekonomik istikrar kalkanı kapsamında Bilişim Sektörünün de yer almasının gerekliliğine, 3600 ek gösterge alamayan kamudaki bilişim uzmanlarının sorunlarının ivedilikle çözülmesine, etik kuralların belirlenmesinin önemine, Kobilerin dijital dönüşümünün Türkiye’nin mega projeleri arasında yer alması gerektiğine vurgu yapılmıştır. Üniversite, sanayi ve devlet işbirliğiyle TBD öncülüğünde sektör tarafından dile getirilen söz konusu sorunların çözülmesine yönelik gerçekçi ve yenilikçi strateji ve politikaların oluşturulmasına ve uygulanmasına da ortak akıl ile katkı sağlayacaklarını belirtmişlerdir.

TBD Genel Başkanı Sn. Rahmi AKTEPE, COVID19 Salgını ile mücadele kapsamında gelinen süreçte hem salgın tedbirleri nedeniyle oluşan karantina koşullarında önemli katkıları olan hem de ülkemizin dijital olgunluk seviyesinin yükseltilmesine, diğer tüm sektörlerde dijital dönüşümün gerçekleştirilmesine altyapı ve olanak sağlayan bilişim sektörünün sorunlarının biran önce çözülmesine yönelik olarak gerekli çalışmaların ortak akıl ile yapılması gerektiğini, TBD’nin 50. yılı olan 2021 yılında “3. Bilişim Şurası”nın tüm sisyasi partilerin katılımı ile gerçekleştirilmesinin önemini belirterek, gelin tüm paydaşlar olarak ülkemizdeki bilişimin ve dijital dönüşümün yol haritasını beraber belirleyelim diyerek oturumu kapatmıştır.

Önceki Bilişim Sektörü Dijital Platformda Buluştu - SANAYİ GAZETESİ
Sonraki TÜRKİYE BİLİŞİM DERGİSİ 2020 Bilimkurgu Öykü Yarışması