TBD 35.Ulusal Bilişim Kurultayı Ankara’da Gerçekleşti

Türkiye Bilişim Derneği tarafından 35. Ulusal Bilişim Kurultayı (Bilişim 2018) 21-22 Kasım 2018 tarihleri arasında “Dijital Ekonomi ve Ötesi” ana teması ile Sheraton Ankara Hotel & Convention Centre’de gerçekleştirildi.

 

TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe’nin ev sahipliğinde; “Bilişimle Üret, Bilişimle Kalkın!” sloganıyla ile düzenlenen 35’inci Bilişim Kurultayı, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Microsoft Türkiye’de Kamu Sektörü ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Erdem Erkul’un açılış konuşmaları ile başladı.

Bilişimde tüketen değil, üreten olmalıyız

TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe açılış konuşmasında her devirde, verilen çabanın en önemli motivasyonu hep ekonomi olmuştur diyerek, “Günümüzde dünya ekonomisinin büyüme motorunu dijital uygulamalar ve teknolojiler oluşturmaktadır. Bizim de geleceğimizi güvence altına alabilmemiz ve küresel ekonomiden büyük pay alabilmemiz için; teknoloji kullanan değil üreten hale gelmemiz ve dijital olgunluk seviyemizi durmaksızın yükselterek, dijital ekonomimizi geliştirmemiz gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

 

Hep birlikte Türkiye’nin dijital dönüşümünü gerçekleştirelim

BİLİŞİM 2018’in verimli geçmesini dileyen Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımız ülkemizin dijital dönüşüme geçmesine önem veriyor. Yeni sistemde ülkemizin dijital altyapısının güçlenmesi önem arz ediyor. Dijital Dönüşüm Ofisi de bu anlayış ile kuruldu. Ofis olarak Dijital Türkiye olarak çıktığımız bu yolculukta öncelikle kamudan olmak üzere ülkemizin dijital dönüşümünü gerçekleştirmek istiyoruz. Dünyada dijital dönüşüm ofisleri en yüksek iradeye bağlı olarak çalışıyor.

Türkiye’de de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçildikten sonra Dijital Dönüşüm Ofisi’nin Cumhurbaşkanlığına bağlanması ülkemiz için bir fırsat. Kurultay’da yayınlanacak sonuç raporunun ülkemizin dijital dönüşümüne katkı sağlayacağına inanıyorum. Hep birlikte Türkiye’nin dijital dönüşümünü gerçekleştirelim.”

Zamanı yakalamak için yenilikçi iş gücüne yatırım yapmalıyız

Zamanı yakalamak için yenilikçi iş gücüne yatırım yapılması gerektiğini söyleyen TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik de şu ifadeleri kullandı; “Bilişim Teknolojileri sektörü 35 yıldır ülkemizin gündeminde. Sektör temsilcileri yeni iş modelleri, verimlilik gibi konuları anlattı ve bugünlere gelmemizi sağladı. Sanayinin dönüşümü dünya gündemine yerleştikten sonra ülkemizde de bilişim sektörünün önemi ortaya çıktı. Değişime direnmemek gerekir. Bugünün yenisi yarının eskisi oluyor. Zamanı yakalamak için yenilikçi iş gücüne yatırım yapmalıyız. Küresel rekabet gücünün en belirleyici faktörü dijital dönüşümün kendisi oluşturuyor. Biz artık teknolojiye sahip olup, dünyada teknolojiyi değiştirenler tarafından olmalıyız. Hazırlık ve fırsat bir araya gelince şans doğurur. Dijital dönüşüm hızlı büyüme için fırsat. Türkiye’nin dijitalde Avrupa’nın üretim üssü olması için çaba gösteriyoruz. Bunun için nitelikli iş gücü, altyapı yatırımları ve son olarak sürdürülebilirlik gerekiyor. Uzakların ne kadar olduğu değil, ilk adımların ne zaman atılacağı önemlidir. Yorumlayan, sorgulayan gençlere daha çok ihtiyacımız var bu süreçte. Çağdaş bir eğitim ile insanlar değişir, insanlarla beraber dünya değişir.”

 

Bilişim profesyonelleri ile başaracağız

Türkiye Bilişim Derneği’nin sektörde yine liderlik yaptığını dile getiren Microsoft Türkiye’de Kamu Sektörü ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Erdem Erkul ise yaptığı konuşmada bilişim konusunda hep birlikte bir şeylerin başarılacağına vurgu yaparak, “Ekonominin tanımlarından günlük hayattaki alışkanlıklarımıza kadar her şey değişiyor. Biz ülkemizin dijital dönüşüm yolculuğunda milli seferberlikte nasıl katkı sağlayabileceğimizi tartışıyoruz ve destek olmak için çalışmalar yapıyoruz. Bu coğrafyadan 5 milyar dolarlık bir bilişim şirketi çıkacağına inanıyoruz ve buna bir hayal olarak bakmıyoruz. Altın üçgen olarak tanımladığımız, STK’lar, üniversiteler ve kamu-özel sektörün bilişim profesyonelleri ile başaracağız.” dedi.

Bilişim 2018’İn Ana Teması “Dijital Ekonomi ve Ötesi

TBD, 35’nci Ulusal Bilişim Kurultayı’nın ana temasını, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın “Milli Teknoloji Güçlü Sanayi” görüşüne destek vermek, Türkiye’nin dijital ekonomi seviyesini yükseltmek ve dijital ekonominin büyümesine katkı sağlamak amacıyla “Dijital Ekonomi ve Ötesi” olarak belirledi. Yurtiçi ve yurtdışından konusunda uzman konuşmacıların davet edildiği BİLİŞİM 2018’e, kamu ve özel sektörün yöneticileri, çalışanları, sanayiciler, iş adamları, akademisyenler, girişimciler ve öğrencilerin yanı sıra teknolojiyi yoğun kullananlar da katkı sağlıyor.

Uzman konuşmacıların ve seçkin katılımcıların yer aldığı BİLİŞİM 2018’de, “5G ve Ötesi Teknolojilerde Türkiye’nin Yol Haritası”, “Nitelikli İnsan Kaynağı ve Yeni Meslekler”, “Yenilikçi ve Yıkıcı Teknolojiler” ile “Yerli ve Milli Teknolojilerle Kalkınma” başlıkları masaya yatırıldı. Buna ek olarak, “Siber Güvenlikte Küresel Eğilimler”, “Dijital Ekonomi ve Fırsatlar”, “Yeni Stratejiler, Yönetişim ve Vizyon”, “Block Zinciri Uygulamaları”, “Tarımda Dijital/Sayısal Dönüşüm ve Akıllı Tarım Uygulamaları” ve “Dijital Toplum” konuları da ele alındı. BİLİŞİM 2018’de oturumların yanı sıra akademik ve teknoloji uygulama bildirileri de sunuldu.

Devlet desteği olmaksızın başarı söz konusu değil

Türkiye Bilişim Derneği’nin, bilişim sektörünün dünyadaki ilk STK’sı olduğunu ve 50 yıla yakın bir süre önce yarınları düşünen bir öncü sivil toplum inisiyatifi olarak yola çıktığını dile getiren TBD Genel Başkanı Rahmi Aktep şu ifadeleri kullandı; “Dijital Ekonomi ve ötesi demek, arzu ve hayallerden öteye, geleceği şekillendirmek, toplumu dönüştürmek, yenilikçi ve yıkıcı teknolojileri özümseyerek hayalleri gerçeğe dönüştürmek demektir. Bugüne kadar gerçekleştirilen her bir kurultay, ülkemizin gelişimine ve bilişim gündemine çok önemli katkılar sağlamıştır. Kurulduğu yıldan bugüne TBD’nin hedefi; Teknoloji üreten bir Türkiye, teknolojiyi, yaşam kalitesini yükseltme anlamında da kullanabilen bir toplum, nitelikli insan gücü, ve uluslararası düzeyde rekabet edebilir yerli üretim sektörünün yaratılmasıdır. Özellikle 2018 yılının, Türkiye için ‘Dijital Ekonomi Yılı’ olarak ilan edilmiş olmasını, milli kültürümüzde daima var olan işbirliği ve imece geleneğini ön plana çıkartarak bu yolda birlik içerisinde beraberce koşmaya başlamamızın başlangıcı olarak görüyoruz. Kabul etmeliyiz ki, dünya ile yarışmak, devlet desteği olmaksızın söz konusu değildir.” şeklinde konuştu.

Uçtan uca yerlileştirme programı sektörde büyük umut yarattı

Yerli otomobili yerli yazılım açısından da önemsediklerini ifade eden Aktepe, “Savunma sanayiimizde yüksek nitelikli yerli teknolojinin kullanımı, bu gün yüzde yirmilerden yüzde altmışlara çıkmıştır. Teknoparklarımızın ihracatı 3,6 milyar dolara ulaşmıştır. Dünya standartlarında geliştirilecek olan yerli otomobile ait ilk prototipin 2019 yılında tanıtılacağı belirtilmektedir. Yerli otomobil üretimini, yerli yazılımın gelişimi ve önemi açısından büyük bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Yüksek teknolojili üretimi hedefleyen ‘Uçtan uca yerlileştirme programı’ sektörde büyük umut ve beklenti yaratmaktadır. İhale ve satın alma mevzuatlarımızın da yerli üretimi daha da teşvik edecek şekilde yeniden düzenleneceğini, bilişim alanında nitelikli insan gücünü arttıracak eğitim, kadro ve ücretler konusunda destek tedbirler alınacağını umut ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Hızla yenileşen bir sürecin içerisindeyiz

Hızla yenileşen bir sürecin içerisinde olduğumuzu söyleyen Aktepe konuşmasını şöyle tamamladı; “Yıllardır amaçladığımız dönüşümün ‘bilişim’ dünyasını yansıtan içeriği, endüstriyel devrimlerin sonuncusu olan endüstri 4.0 ve toplum 5.0 ile birlikte çok ileri seviyelere taşınmış ve toplumsal bir boyut kazanmıştır. Dönüşüm artık yapay zeka, makina öğretisi, derin öğrenme, otonom sistemler, nesnelerin interneti, robotlar ve diğer birçok özgün teknoloji ve uygulamaya dayalı bir otomasyon evreninde gerçekleşmektedir. Özetle, ne zaman ne şekilde değişeceği ve ne yönde gelişeceği ölçülemeyecek derecede hızla yenileşen bir sürecin içerisindeyiz. Tüm sektörleri etkileyen büyük değişimlere tanıklık edildiği, yeni iş modellerinin ortaya çıktığı, yerleşik düzenlerin yerle bir olduğu, sistemlerin yeni baştan biçimlendiği günlerden geçiyoruz  ve en önemlisi; çalışma, bilgiye ulaşma ve iletişim kurma şekillerinin değişmekte olduğu bambaşka bir endüstriyel çağa girdik.Artık endüstriyel dönüşüm ve dolayısıyla ekonomik gelişim platformlarında, maddi sermayenin yerini dijital/sayısal teknolojileri üretebilme yeteneği, ulusal veri büyüklüğü ve veriyi işleme becerileri almaktadır.”

 

Önceki TÜRKİYE BİLİŞİM DERGİSİ 2018 Bilimkurgu Öykü Yarışması Sonucu
Sonraki TBD-TÜBİSAD Yaşam Boyu Hizmet Ödülü Sahibini Buldu