AMAÇ:

TBD’nin  (Ankara Şubesi)  faaliyetlerini sürdürmesinde yönetimin ve çalışanlarının kişisel yöntemlerine bağımlı kalmadan, objektif ve uygulanabilir yöntemleri ortaya koymak veya geliştirmek, yönetimin veya çalışanların kurumdan ayrılması durumunda işlerin yürütülmesi için ilgili yapı ve süreçleri oluşturmak veya geliştirmektir.

HEDEF:

Kurumsal gelişim çalışma grubu olarak,  aşağıda belirtilen faaliyetler çerçevesinde oluşturulacak belge taslaklarına TBD Merkez ve diğer Şubelerle birlikte son halinin verilmesiyle, TBD’nin kurumsal yapısında gerekli düzenlemeleri /iyileştirmeleri hayata geçirmektir.

HEDEF KİTLE:

TBD Merkez/Ankara Şb.  Yönetim organları, çalışanları ve dernek üyeleri.

FAALİYET ALANLARI:

–          Mevcut yönergelerin incelenerek gerekli düzeltme veya ilavelerin yapılması,

–          Gerekli görülen alanlarda yönerge taslaklarının hazırlanması,

–          İletişim ve belge yönetim sistemlerinin incelenerek gerekli düzeltme veya ilavelerin yapılması,

–           Kurumsal kimlik ile ilgili çalışmaların yapılması,

–          İş süreçlerinin incelenerek gerekli düzeltme veya ilavelerin yapılması,

–          İş süreçleri ile uyumlu örgüt şemasının oluşturulması,

–           Çalışanların görev yetki ve sorumluluklarının iş süreçleri ile uyumlu hale getirilmesi,

–           Mali konularda (bütçe teklifi hazırlama, harcamaların takibi, ihale yönetimi vb) gerekli düzeltme veya ilavelerin yapılması.