ARAŞTIRMALAR / PROJELER ÇALIŞMA GRUBU NEDİR?

VİZYON

TBD’ye kuruluş amaçlarına uygun bir projeci kimlik kazandırmak, üyelerinin proje fikirlerinin hayata geçirilmesine katkı sağlamak.

AMAÇ

TBD’nin kuruluş amacı olan  “Türkiye‘deki bilişimle ilgili her türlü çalışma ve düzenlemenin toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak biçimde çağdaş boyutlarda gerçekleşmesini sağlamak” doğrultusunda katılımcı bir anlayışla; projeler oluşturulmasına, bu projelerin yürütülmesi ve sonuçlarının hayata geçirilmesi için gerekli koordinasyon, izleme ve değerlendirme çalışmalarının yapılmasında TBD Ankara Şubesine katkı ve yardım sağlamaktır.

HEDEFLER

Hedef kitleye yönelik olarak öncelikli alanlarda üretilecek proje fikirlerinin TBD tüzüğünde [1] belirtilen amaçlara hizmet etmesi ve Derneğin temel hedeflerine katkı sağlaması beklenmektedir.

2015-2017 dönemi öncelikli alanları

 • Bilişim teknolojileri sektörü
 • e-Devlet
 • e-Ticaret
 • Eğitim
 • Sağlık
 • Sosyal yaşam
 • Kişisel gelişim
 • Ar-Ge ve yenilikçilik
 • Girişimcilik
 • Çevre
 • Enerji (tasarrufu)
  • Tarım

2015-2017 dönemi hedef kitleleri

 1. Kadınlar
 2. Sektör paydaşları
 3. Çocuklar
 4. Engelliler
 5. Gençler
 6. Yaşlılar

Bu çerçevede çalışma grubunun çalışma şekli aşağıda belirtilen adımlara göre gerçekleştirilecektir.

ÇALIŞMA ŞEKLİ

Bu çerçevede çalışma grubunun aşağıda belirtilen şekilde faaliyetlerini yürütmesine karar verilmiştir. TBD hedef ve vizyonu çerçevesinde:

 • TBD’nin amaçlarına uygun ve toplumsal etkisi geniş olan projelerin yürütücülüğünü yaparak hayata geçirilmesini sağlamak,
 • TBD üyeleri tarafından daha önceden farklı kaynaklardan destek alınarak başarı ile tamamlanmış olan ve grup tarafından onaylanan projelerin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilmesi konusunda ortaklıklar kurarak çalışmalar yürütmek,
 • TBD üyeleri tarafından önerilen ve grup tarafından onaylanan projelerin hayata geçirilmesi için ortaklıklar kurarak çalışmalar yürütmek,
 • Uygun çağrılarda ortak olarak yer almak,

FAALİYETLER

 • Çalışma grubu belirlenen bu hedefler çerçevesinde faaliyetlerini aşağıdaki adımlara göre yürütecektir.
 • Yukarıda belirtilen kapsam çerçevesinde TBD’nin içinde bulunacağı projelerde yer almak isteyen ve bu faaliyetler ile ilgili duyurulardan haberdar olmak isteyen TBD üyelerinden oluşan TBD-Arastirmalar-Projeler (TBD-AP) duyuru ve tartışma listesini oluşturmak
 • Çağrılara ve projelere ilişkin olası kaynakları gözden geçirmek, fırsatları analiz etmek, ortaya çıkan alternatifleri TBD-AP listesinde üyelere duyurmak,
 • TBD üyelerinden bu çağrılara yönelik fikirleri olan bireylerden,  kurum ve kuruşlardan bu fikirleri toplamak, fikir sahipleri ile katılımlı toplantılar yapmak, fikirlerden oluşabilecek olası taslak projelere ilişkin gruplar kurmak ve bu gruplarda yer almak ve/veya yönlendirmek,
 • Çağrılar kapsamında uygun görülen alanlarda TBD’nin yürütücü/ortak/afiliye/…. olacağı projeleri hazırlamak ve/veya hazırlanması için gruplar kurmak,
 • Gerek üyelerden gelen talep, gerek proaktif yaklaşımla ilgili diğer çalışma grupları ile birlikte proje hazırlığı içerisinde olacak TBD üyelerine proje hazırlama konusunda destek olmak (yönlendirme-format sağlama vb.), bu kapsamda profesyonel destek taleplerine servis sağlamak (ilerde bu alanda personelin istihdamını bile düşünerek derneğe gelir elde etme yolu olabilir.)
 • TBD’ye herhangi bir kurum ve kuruluş tarafından çağrılar kapsamında hareket etmek için yapılan  yürütücü/ortak/afiliye/…. Tekliflerini değerlendirmek ve sonuçlandırmak, sonuçlara paralel olarak işlem yapmak.

[1] TBD Tüzüğü

Son Güncelleme Tarihi:24/03/2015