Prof. Dr. Türksel KAYA BENSGHİR

Yönetim Bilişim Sistemleri alanında ilk Doçentlerden biri olan Kaya Bensghir, TODAİE, ve çeşitli üniversitelerde başta yönetim bilişim sistemleri ve e-devlet olmak üzere, BT ve örgütsel değişim, sistem analizi, bilgi sistemleri tasarımı, e-iş, e-ticaret, bilgi teorisi, dijital devlet ve sosyal medya politiği, siber güvenlik yönetimi konularında lisans ve lisansüstü dersler ve kamu personeline e-devlet, bilgi yönetimi, e-imza, sistem dinamikleri vb konularda seminerler ve kısa süreli eğitimler vermiştir. Bilgi teknolojileri ve örgütsel değişim, e-devlet, dijital dönüşüm ve bilgi teorisi, bilgi yönetimi, açıkveri ve büyük veri konularında araştırma ve yayın çalışmalarında bulunmaktadır.

Önceki Cem ŞATANA
Sonraki Gökhan ERZURUMLUOĞLU