Özlük Hakları

Özlük Hakları

Dijital Türkiye Yol Haritası doğrultusunda,  Sn. Cumhurbaşkanımız’ın  “Dijitalleşmeye özel bir önem veriyor, dijital Türkiye’nin zamanının geldiğine inanıyoruz.” sözleriyle altını çizdiği gibi, Bilişim sektörü ve sektörün gelişmesi için çalışanlar kritik önem arz etmektedir.

Tüm sektörlerde dijital dönüşümü sağlayabilmek ve kurumsal kaliteyi arttırabilmek adına yeni teknolojilere dayalı dijital sanayi yapısı ve bu yapıyı oluşturup, geliştirmeye devam ederek idame edebilecek kapasitede yetkin insan kaynağı ön plana çıkmaktadır. Bu doğrultuda, Bilişim Uzmanlığı ve özlük haklarının oluşturulmasına yönelik kurumsal bilgi güvenliğini arttırmak ve oluşabilecek güvenlik açığını kapatmak için, kamu kurumlarının bilgi işlem merkezlerinde bilgi donanımı olan Bilişim Uzman’larının yetiştirilmesi planlanmaktadır.

Devlet Personel Başkanlığı (DPB) himayesinde yürütülen “2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planının Kamu Bilişim Personeli İstihdamının Düzenlenmesi” başlıklı 61.nolu Eylem maddesinde Bilişim Uzmanlığı politika olarak belirlenmiş ve gerekçeleriyle sunulmuş olup, özlük haklarına ilişkin yeni düzenlemelerin, hızla değişen teknolojik gelişmeler ışığında görüşülmesi ve bilişim personelinin çalışma verimliliği ile etkin çalışma alanının genişletilebilmesi için Bilişim Personelinin Özlük Haklarının İyileştirilmesi konulu ve iki saat süreli toplantı06 Şubat 2019 tarihinde, saat 10:30’da, BTK Ana Konferans Salonu’nda, düzenlenecektir.

Sözkonusu toplantıya katılarak değerli bilgi ve tecrübelerinizi toplantı katılımcıları ile paylaşmanız toplantının daha başarılı ve etkin olarak gerçekleştirilmesine katkı sağlayacaktır.

Saygılarımızla,

Rahmi AKTEPE
Türkiye Bilişim Derneği
Genel Başkanı

KAYIT