Oturum 2: Teknoloji Üreten Türkiye için Eğitim

Bilişim teknolojilerinin hızla evrildiği günümüz dünyasında, Türkiye’nin teknoloji üretimindeki rolü giderek daha da belirgin hale gelmektedir. Bu bağlamda düzenlenecek olan BTIE’24 konferansının Teknoloji Üreten Türkiye için Eğitim paneli, eğitimdeki yenilikçi yaklaşımlar ve teknoloji tabanlı çözümler konusunda derinlemesine bir bakış sunmayı hedeflemektedir.

Eğitimde Yenilikçi Teknolojiler, Esnek Öğrenme Ortamları, Dijital Okuryazarlık ve Veri Bilimi Yetkinlikleri, Girişimcilik ve Yenilik Kültürü Teşviki, Sürdürülebilirlik ve Toplumsal Sorumluluk Bilinci gibi konuların ele alınacağı oturumda, aynı zamanda endüstriyel iş birliklerinin önemine değinilerek öğrencilerin gerçek dünya deneyimlerine erişim yollarını tartışılacaktır.

Türkiye’nin eğitim sisteminin geleceğini şekillendirecek uzmanları ve paydaşları bir araya getirecek olan oturum, ülkemizin bilişim teknolojilerindeki potansiyelini artırarak, teknolojik dönüşümde liderlik edecek bir neslin yetişmesine ve Türkiye’nin küresel arenadaki rekabet gücünün güçlenmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Önceki Kadir UÇAR
Sonraki Oturum 3: Atölye Çalışması Geleceğin Öğrenme Ortamını Tasarla