Çalışma Ve Davranış İlkeleri

calisma_davranis_ilke

TBD’nin Türkiye’de bilişim düşüncesi’nin, giderek bilişim toplumu’nun temellerinin atılması ve kalkınma için önemli bir dönüşümün itici gücü olarak tarihsel bir işlev üstlenebilmiş olması, Derneğin doğru seçilmiş amacı ve uzgörüyle saptanmış çalışma / etkinlik konularının yanı sıra, olumlu “çalışma ve davranış ilkeleri”nin bir “ekinsel kimlik” oluşturacak biçimde benimsenip uzun süre korunabilmiş olmasıyla sağlanmıştır.

Bu ilkeler şöyle özetlenebilir:

 

ÇALIŞMA VE DAVRANIŞ İLKELERİ Bilişim konusunu uğraş alanı olarak benimseyenler, yarışma ve çıkar çatışması ortamında bile, bu yeni endüstri / hizmet kesiminin tanıtılması, gelişmesi, ortak sorunlarının çözümü çizgisinde işbirliği yaparlar; işlerini dayanışma içinde yürütürler.
ÇALIŞMA VE DAVRANIŞ İLKELERİ Bilişim kesiminin, üçüncü teknikbilimsel devrimin gerçekleşmesine bağlı olarak, ancak uluslaşma sürecini tamamlamış, yurttaşlık bilincine sahip, kararlarında ve işinde her türlü bireysel önyargıdan ve geleneksel inançtan arınmış, ussal bilimsel düşünceden başka yol gösterici tanımayan çağdaş bireylerden oluşan bir toplumda gelişebileceği bir an unutulmaz.
ÇALIŞMA VE DAVRANIŞ İLKELERİ TBD bilime, teknikbilime inanan, özüne, ulusuna güvenen, gönüllü bir Atatürkçü kuruluştur. Bu konuda ödün vermez.
ÇALIŞMA VE DAVRANIŞ İLKELERİ Bilişimcinin görevi, bilişim sistemleri tasarlamak, gerçekleştirmektir. Bilişimci bugünkü düzen yerine, gelişen bilgisayar, iletişim, eğitimli insangücü vb. olanaklardan yararlanarak, daha üstün nitelikli, daha verimli, daha gelişkin yeni bir düzen tasarlar. Bu bakımdan, bilişimcinin bırakın gericiliği, tutucu bir yaklaşımı benimsemesi bile düşünülemez.
ÇALIŞMA VE DAVRANIŞ İLKELERİ TBD üyeleri yönetimde, hizmette, bilimde, öğretimde, işte, anayasal ulusal dil Türkçeyi kullanırlar; toplumsal kalkınmanın ancak ulusal dilin gelişmesiyle, yurttaşlık bilinciyle gerçekleşebildiğini bilirler. Bu bilinçle binlerce Türkçe bilişim terimi üretilmiş, her yerde kullanılmış, bu konuda hiç ödün verilmemiştir.
ÇALIŞMA VE DAVRANIŞ İLKELERİ TBD bilişim düşüncesinden yararlanmayı, bu teknikbilimin gelişmesine yardımcı olmayı isteyen herkese açıktır. Değişik eğitim düzeylerinde her meslekten üyeler TBD çalışma takımlarında kendilerine yer bulmuşlardır. Bilişim dergisinin altbaşlığı bunun için “Bilişim Kültürü Dergisi”dir.
ÇALIŞMA VE DAVRANIŞ İLKELERİ İTBD üyeleri derneğin amacını gerçekleştirmesinin uzun soluklu bir dönüşüm gerektirdiğini bilirler; kısa dönemde elde edilebilecek kestirme çözümlerden kaçınarak, Türkiye’nin çağdaş, gönençli bir merkez ülke olarak gelişme amacına katkı sağlayacak, ilkeli, doğru çözümlere yönelirler.
ÇALIŞMA VE DAVRANIŞ İLKELERİ TBD ortamı alçakgönüllü, halkça davranışların egemen olduğu, ancak halk dalkavukluğunun ya da popülizmin de benimsenmediği, eleştirinin, özeleştirinin kolayca yapılabildiği, temel ilkelerden hiçbir biçimde ödün verilmediği demokratik bir ortamdır.
ÇALIŞMA VE DAVRANIŞ İLKELERİ İTBD, ilke olarak, etkin bir takım çalışması ortamıdır. Bilginin her düzeyde paylaşılması geleneğini, spordaki “takım kaptanı” türünden bir önderliği, kuruluşundan beri benimsemiştir.