KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE İNSAN KAYNAKLARI SÜREÇLERİNE ETKİSİ SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE İNSAN KAYNAKLARI SÜREÇLERİNE ETKİSİ SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Av. Ceyda Akaydın ve İnsan Kaynakları Danışmanı Hikmet Nevruz tarafından verilen “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve İnsan Kaynakları Süreçlerine Etkisi” Semineri 17 Şubat 2018 tarihinde TBD İstanbul Şubesi Eğitim Salonunda gerçekleştirilmiştir.

Kişisel Veri Nedir? Türk Ceza Kanunu kapsamında kişisel veriler nelerdir ve ilgili hükümlerin ihlalinin cezası nedir? Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında kişisel veriler nelerdir? Kişisel veri kapsamına girmeyen unsurlar nelerdir?Özel nitelikte kişisel veriler nelerdir? Bir sonraki aşamada özel nitelikte kişisel veriye doğrudan ulaşılmasını sağlayacak verilerin (örneğin abone olunan siyasi dergiler) niteliği, Çalışan verilerinin korunması ve sınırları, İş hukuku kapsamında tutulması zorunlu olan çalışan verileri, Yeni yasa kapsamında tutulması izne bağlı olan çalışan verileri, Kendisi hakkında tutulan kayıtların yasa gereği talep halinde çalışana açılması, Eski çalışanların kayıtlarının tutulması ve silinmesi,  Müşteri verilerinin işlenmesi ve İzinli pazarlama,  İzinli pazarlama tanımı, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, İzinli pazarlama verisinin toplanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar, Verinin işlenmesi ve anonimleştirme, Müşterinin bilgisi dışında oluşturulan veri, “cookie” (çerez) kullanımı için izin alınması zorunlu mudur? İnternet kullanım alışkanlıkları izlenip işlenerek bu yönde pazarlama yapılması hukuka uygun mudur? Konum bilgilerinin işlenmesi,  KVKK ve İnsan Kaynakları Bölümünün Sorumluluğu, İş Kanunu ve Borçlar Kanunu açısından KVKK ile bağlı uygulamalar, İK Bölümünde kişisel verilerin elde edilmesi, kaydı, saklanması, ibrazı, KVKK açısından İK verilerinin ayrıştırılması, Veri Kayıt Sorumlusunun niteliği, erişimleri ve İşyeri barışı ve huzuru açısından KVKK ve İnsan Kaynakları Yönetimi İlişkisi konusunda bilgiler paylaşılmıştır.

TBD İstanbul Şubesi olarak üyelerden gelen talep ve öneriler doğrultusunda ve sektördeki gelişmeler ışığında belirlenecek konularda eğitim ve bilgilendirme etkinliklerine devam edilecektir.

 

Önceki TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe ve TBD İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Tiryakioğlu İTO Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Soylu'yu Ziyaret Etti
Sonraki TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar'ı Ziyaret Etti