2017 ve Öncesi

2017 ve Öncesi

TBD Bilişim Sektörü için Siyasi Partilerden Beklentiler Raporu

TBD Bilişim Sektörü için Siyasi Partilerden Beklentiler Raporu için tıklayınız.

2017 ve Öncesi

2014 Değerlendirme Raporu

2014 Değerlendirme Raporu için tıklayınız.

2017 ve Öncesi

TBD BİLİŞİM KENTLERİ ÇALIŞMA GRUBU BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU

Bilişim Kentleri Kılavuzu için tıklayınız.

2017 ve Öncesi

2013 Değerlendirme Raporu

2013 Değerlendirme Raporu için tıklayınız.

2017 ve Öncesi

2012 Değerlendirme Raporu

2012 Değerlendirme Raporu için tıklayınız.

2017 ve Öncesi

2011 Değerlendirme Raporu

2011 Değerlendirme Raporu için tıklayınız.

2017 ve Öncesi

2009 Değerlendirme Raporu

2009 Değerlendirme Raporu için tıklayınız

2017 ve Öncesi

TBD E-DEVLET VE BİLGİ TOPLUMU KANUN TASARISI TASLAĞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Başbakanlık, “bilgi toplumu” konusunda kurumsal yapının güçlendirilmesi, e-devlet koordinasyonunun tek elden yürütülmesi ve mevzuattaki yetersizliklerin düzeltilmesi gereksinimlerini vurgulayarak “yatırımlar için harcanan kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını temin etmek ve tek

2017 ve Öncesi

BİLİŞİM AĞI HİZMETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE BİLİŞİM SUÇLARI HAKKINDA KANUN TASARISI

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amaç ve kapsamı; içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı, ortam sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların

2017 ve Öncesi

ELEKTRONİK ORTAMDA İŞLENEN SUÇLARIN ÖNLENMESİ İLE 2559 VE 2937 SAYILI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI .

ELEKTRONİK ORTAMDA İŞLENEN SUÇLARIN ÖNLENMESİ İLE 2559 ve 2937 SAYILI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1– (1) Bu Kanunun amacı, elektronik ortamda işlenen belirli suçların