Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bilişim Teknolojileri Tedarik Modelleri, Sorunlar, Çözüm Önerileri Çalıştayı-2 Yapıldı

Son yıllarda ortaya çıkan, kamu hizmeti anlayışındaki değişiklikler ve kamu kurumlarınca üretilen pek çok mal ve hizmetin özel sektörden temin edilmesi yönündeki eğilimler ülkemizde kamu alımlarının hacim olarak büyümesine neden olmuştur. DMO’nun kamunun bu alımlarında büyük bir tedarikçi olması nedeniyle daha verimli ve etkin hizmet vermesi üzerine özel sektör temsilcileri ile bir çalıştay düzenlenmiştir.

Çok verimli geçen ve bir çok konunun konuşulduğu çalıştayda DMO alımlarında ortaya konulan çözüm önerileri 7 başlık altında toplandı:

  1. 1 – Pazarlık yöntemleri,
  2. 2 – Piyasa araştırması,
  3. 3 – Kar marjları,
  4. 4 – Katalog,
  5. 5 – Yetkin bilişim teknolojileri personeli,
  6. 6 – Satın alma süreçleri  ve
  7. 7 – Mevzuat.

Sonuçlar derlenerek DMO yetkilileri ile paylaşılması amaçlanmaktadır.

Çalıştay sonunda katılım sağlayan firma yetkilileri ile beraber iftar yemeği yenildi.

Önceki Uyutmayan Sunumlar Semineri Yapıldı
Sonraki İş Hayatında Kişilik Tipleri Semineri Yapıldı