Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bilişim Teknolojileri Tedarik Modelleri, Sorunlar, Çözüm Önerileri Çalıştayı-1 Yapıldı

tbd56

Uzun süredir beklenen Özel Sektör Temsilcileri İle Kamu İhale Kanunu’na yönelik çalıştay geniş katılımla düzenlendi.

Türkiye Bilişim Derneği Ankara Şubesi tarafından “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bilişim Teknolojileri Tedarik Modelleri, Sorunlar, Çözüm Önerileri” konulu toplantılarının ilki 27.05.2015 tarihinde düzenlendi.

Üretici, Entegratör, Yazılım, Güvenlik, Network firmaları gibi bilişim sektörünün bir çok kesiminden oluşan otuzdan fazla firmanın üst düzey yöneticisinin  katıldığı çalıştayda, Kamu İhale Kanunu’nun temel sorunları ele alınarak, bu sorunlara özel sektör gözüyle çözümler arandı. Üç ayrı grup halinde çalışan katılımcılar, belirledikleri sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini oluşturdular.

Çalıştayda, katılımcılar;

  • Tekliflerin değerlendirilmesinde teknik puanlama yapılmadan sadece fiyatın baz alınması,
  • Aşırı düşük tekliflerin değerlendirilme zorunluluğu,
  • Şikayetler ve itirazların alım sürecini uzatması,
  • Muayene/Kabul süreçlerinin İdare/Kurum lehine yönetimi gibi konularda görüş bildirerek çözüm önerilerini sundular.

Bu kapsamda yapılacak etkinliklerin sürdürüleceğini belirten TBD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Kavasoğlu “Bu toplantıda KİK konusunu ele aldık, ilerleyen aşamalarda KİK dışında kalan ve sektörümüz açısından büyük önem arz eden diğer tedarik modellerini de sizlerle birlikte inceleyerek, çözüm önerilerimizi oluşturacağız.  Ortaya çıkan çözüm önerilerini üyelerimizle paylaşarak son halini oluşturacak, Sektörümüzün ve Derneğimizin görüşünü alarak karar alıcılarla paylaşacağız.” dedi.

Toplantının kapanış konuşmasını yapan TBD Merkez Yönetim Kurulu Başkanı İlker Tabak, söz konusu alım modellerine yönelik bir takım çalışmaların sürdüğünü, bu konuda TSE nezdinde firma sınıflandırma çalışmasının yapıldığını ayrıca “Yerli” tanımının oluşturulma çalışmasının da devam ettiğini belirtti.

İlker Tabak, “TBD olarak BT alımlarına yönelik mevzuat hazırlama çalışmalarında aktif olarak bulunacağız.” dedi. Sektördeki bir çok rakip firmanın bir araya gelerek böyle bir sinerji ortaya çıkarabilmesi TBD adına da gurur verici bir tablodur.

Kapanış Kokteylinin ardından Çalıştayın diğer bölümleri de temenniler ile son bulmuştur.

tbd60 tbd61 tbd62 tbd63 tbd59 tbd58 tbd57

Önceki Eğitim ve Öğrenci Koçluğu Semineri Yapıldı
Sonraki BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE PERSONEL YÖNETİMİNİN HUKUKSAL BOYUTU