ISO/IEC 27701:2019 Kişisel Veri Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi

ISO/IEC 27701:2019 Kişisel Veri Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi

ISO/IEC 27701:2019
KİŞİSEL VERİ YÖNETİM SİSTEMİ
BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ
19-20-25-26-27 Mart 2022
TBD Genel Merkez / Online Eğitim

 

EĞİTİMİN AMACI VE KAPSAMI

Bu eğitimde amaç, ISO 27701:2019 Kişisel Veri Gizliliği Yönetim Sistemi (KVYS) tetkikçilerini bir tetkik planını yönetmek, planlamak, idare etmek ve uygulamak üzere yetiştirmek ve katılımcılara KVYS standardı hakkında ve sistemin tüm maddeleri için genel bilgilendirme yapmak, uygulamanın gerçekleştirilmesi ve sistemin kurulması için örneklerle açıklayıcı bilgiler sunmaktır. PROKS Belgelendirme işbirliği ile yapılacak ISO 27701:2019 KVYS Baş Tetkikçi Eğitimi; Bilgi güvenliği standartlarını, kurum ve kuruluşların bilgi güvenlik risklerini, tehditleri ve açıklarını sistematik olarak denetleme süreçlerini ele alan 5 günlük eğitimde katılımcıların  Exemplar Global onaylı Baş Denetçi Belgesi almasına yönelik bir eğitimdir. Eğitimin son günü yapılan sınavı geçen adaylar Exemplar Global onaylı Başarı Sertifikası almaya hak kazanırlar.

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ:

Gizlilik Prensipleri (ISO 29100 çerçevesinde)
Kişisel Veriler ve Kişisel Verilerin Yönetimi ile İlgili Normatif veya Kılavuz Yayınlar
ISO/IEC 27001 ve ISO/IEC 27002 Özeti
ISO/IEC 27701 Genişletilmiş Maddeleri (27001 ve 27002’ye göre)
ISO/IEC 27701 Veri Sorumlusu ve Veri Işleyen Gereksinimleri
ISO/IEC 29134:2017 Çerçevesinde Gizlilik Etki Değerlendirmesi Yöntemi
ISO 19011:2018 Çerçevesinde Denetim Metodolojisi

  • Denetim Prensipleri
  • Denetim İçin Yetkinlikler
  • Denetime Hazırlık
  • Kanıt Toplama Teknikleri
  • Denetimin Gerçekleştirilmesi
  • Denetim Bulgularının Sunumu ve Raporlanması
  • Akreditasyon Kuralları Çerçevesinde Denetim Süreci

Soru Bankası Oluşturma Uygulaması
Vaka Analizleri
KVYS  Denetimi Uygulamaları (Eğitim Boyunca)

 

KATILIM BİLGİSİ

Sınavı geçen adaylara Exemplar Global Onaylı ISO 27701:2019 Baş Denetçi Sertifikası verilmektedir.

TBD gerektiğinde eğitmeni değiştirme, programı iptal etme veya erteleme hakkını saklı tutmaktadır.

 

BAŞVURU

Serap Altan, tel: (0312) 473 82 15 (dahili 115)

e-posta: [email protected]  /  [email protected]

 

EĞİTİM ÜCRETİ

2.750 TL + KDV (TBD Üyelerine %10 indirim uygulanır)

 

ÖDEME BİLGİLERİ

Hesap Adı: Türkiye Bilişim Derneği Genel Merkez

Banka/Şube: Garanti Bankası Atatürk Bulvarı Şubesi

IBAN No: TR 650006200071000006299158

Eğitim öncesinde banka dekontunun tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

 

EĞİTİMCİ

Tolga Aktaş, ISO 9001, 14001, 27001, 27701, 22301, 37001 Başdenetçi ve Eğitimci

Önceki Doğal Afetlerin Yaşamımıza ve Çevreye Olumsuz Etkilerinin Bilişim Teknolojileriyle Nasıl Azaltılabileceği TBD "İNSAN, TEKNOLOJİ VE DOĞAL AFETLER" Panelinde Tartışıldı
Sonraki DPO (Veri Koruma Yetkilisi) Eğitimi ve GDPR Uyumluluk Atölye Çalışması