İnsan ve Teknoloji Etkinlikleri: Dijitalleşen Dünya’da İnsan Odağında Sosyo-Kültürel Dönüşüm

İnsan ve Teknoloji Etkinlikleri: Dijitalleşen Dünya’da İnsan Odağında Sosyo-Kültürel Dönüşüm

Türkiye Bilişim Derneği olarak teknolojinin insan yaşamına etkilerinin tartışılacağı, aynı zamanda bireylerin de teknolojinin geliştirilmesindeki rollerinin konuşulacağı “İnsan ve Teknoloji” temalı bir etkinlik dizisi planlanmıştır. Etkinliklerde teknolojinin sosyo-kültürel yapıya, sosyo-ekonomik yapıya, çevreye ve yaşamımıza olan olumlu ve olumsuz etkileri ve sorunlar insan odağında ele alınacak; günümüzde ve gelecekte küresel düzeyde alınması gereken önlemler derinlemesine tartışılacaktır.

Çalışmalarımızda özellikle konu ile ilgili STK’lardan da destek alınması planlanmıştır.

Bu etkinlik dizisi tamamlandıktan sonra, buradan ortaya çıkan bilgiler bir kitap haline getirilerek ilgili bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı ofisleri, diğer kamu ve özel sektör kurumları, üniversiteler ve STK’larla paylaşılacaktır.

TBD olarak, bu çalışmalar tamamlandıktan sonra, “İnsan ve Teknoloji” temasıyla tam gün sürecek olan bir FORUM düzenlemeyi ve bu çalışmalardan çıkan sonuçların T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, T.C. Cumhurbaşkanlığı DDO Ofisi, BTK gibi kurumlarımızın üst düzey yetkilileri ve uzmanlarıyla tartışılmasının sağlanması planlanmaktadır.

Bu etkinliklerin birincisi olan DİJİTALLEŞEN DÜNYA’da İNSAN ODAĞINDA SOSYO-KÜLTÜREL DÖNÜŞÜM çalıştayları ve paneli 11 Nisan 2021 Pazar günü sanal ortamda gerçekleştirilecektir.

Etkinlikte Yeni-sosyal medya, demokrasi, katılım, kapsayıcı kalkınma, yeni toplumsal ve kültürel değerler ve mevcut değerlerin korunması ve yaşatılması gibi başlıklar etrafında insanın sosyo-kültürel çevresinin sayısal (dijital) teknolojilerden olumlu ve olumsuz yönde nasıl etkilendiği, sorunlar, çözüm önerileri ve ilgili aktörleri ele alınacaktır.

Etkinlik, 11 Nisan 2021 Pazar günü saat 10.00’da açılış konuşmalarıyla başladıktan sonra 10.30-13.00 saatleri arasında 3 paralel çalıştayla devam edecek ve 15.00-17.30 saatleri arasında
gerçekleştirilecek panel ile son bulacaktır.

Çalıştay içerikleri şu şekilde belirlenmiştir:

ÇALIŞTAY 1: SOSYO-KÜLTÜREL DÖNÜŞÜM: HUKUK VE ETİK
(11 Nisan 2021, 10.30-13.00)

Çalıştayda, teknolojik gelişmeler ve dijital dönüşümün sosyo-kültürel yaşamları üzerine etkileri, hukuk ve etik boyutlarında tartışılacaktır.

KOORDİNATÖR: Av. Kemal Kumkumoğlu

Destek veren Kurumlar

 • Kadir Has Üniversitesi – Hukuk ve Bilgi Teknolojileri Laboratuvarı (LIT LAB)
 • Maltepe Üni. Teknoloji ve Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi

Tartışılacak Konu Başlıkları

 • Yeni teknolojiler medyayı, demokrasiyi, katılımı, temel hakları, toplumsal ve kültürel değerleri nasıl etkilemektedir?
 • Yeni teknolojilerin sosyo-kültürel yapıda yarattığı dönüşüm hukuk ve etiği nasıl etkilemektedir?
 • Yeni teknolojilerin hukuk ve etik üzerinde yarattığı dönüşüm sosyo-kültürel yapıyı nasıl etkilemektedir?
 • Bireylerin davranışlarını ve sosyal normları biçimlendirmede yeni teknolojilerin rolü nedir?
 • Veri ekonomisi, dijital dezenformasyon ve siber gözetim gibi konuların sosyo-kültürel yapıya ve temel haklara etkileri nelerdir? Bu konuda hukuk ve etiğin rolü ne olabilir?

Çalıştaya katılacak uzmanlar

 1. Prof. Dr. Ahmet Ulvi Türkbağ – Galatasaray Üni. Hukuk Fakültesi
 2. Doç. Dr. Eylem Aksoy Retornaz – Galatasaray Üni. Hukuk Fakültesi
 3. Dr. Mete Tevetoğlu – Maltepe Üni. Teknoloji ve Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi
 4. Dr. Taylan Yıldız – İBB Meclis Üyesi (İyi Parti)
 5. Av. Gülşah Deniz Atalar – Ankara Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu
 6. Av. Umut Zorer – İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu
 7. Araş. Gör. Çağrı Mardin – Kadir Has Üni. LIT LAB
 8. Araş. Gör. Osman Gazi Güçlütürk – Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 9. Av. Taner Kuru – Ankara Barosu
 10. Av. Cenk Konukpay – İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi

ÇALIŞTAY 2: SOSYO-KÜLTÜREL DÖNÜŞÜM: EVRENSEL HİZMET VE DEZAVANTAJLI KESİMLER
(11 Nisan 2021, 10.30-13.00)

Çalıştayda, teknolojik gelişmeler ve dijital dönüşümün dezavantajlı kesimlerin sosyo-kültürel yaşamları üzerine etkileri, sorunlar ve çözüm önerileri ortaya konulmaya çalışılacaktır.
KOORDİNATÖR Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Özhan KALAÇ, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Koordinatörü,

Raportörler:

 • Çağlar ARIK – Izmir Valiliği Il Sosyal Etüt ve Projeler Müdürlüğü
 • Onur AYHAN – İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Destek veren Kurumlar

 • Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu
 • Habitat Derneği

Tartışılacak Konu Başlıkları

 • Dezavantajlı kesimler açısından Teknoloji neden önemlidir?
 • Teknolojiden olumlu/olumsuz etkilenilen alanlar nelerdir?
 • Teknolojiye erişim durumları nedir?
 • Gereksinim duyulan yeni teknolojiler nelerdir? Neler geliştirilebilir?
 • Dezavantajlı kesimler açısından teknoloji üretmek ve geliştirmek bir istihdam alanı olabilir mi?
 • Sorunlar ve Çözüm önerileri

Çalıştaya katılacak uzmanlar

 1. Prof. Dr. Gonca TELLİ YAMAMOTO Doğuş Üniversitesi İİBF Dekan V.
 2. Prof. Dr. Vahap TECİM Dokuz Eylül Üniversitesi YBS Bölüm Başkanı
 3. Prof. Zehra ALTINAY, Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC)
 4. Prof. Fahriye ALTINAY, Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC)
 5. Doç. Dr. Banu ALTUNAY ARSLANTEKİN, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi
 6. Dr.Öğr. Üyesi Yusuf UZUN Selçuk Üniversitesi Rektör Danışmanı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı
 7. Dr.Öğr. Üyesi Yahya ÇIKILI – YÖK Engelli Öğrenci Komisyonu Üyesi , Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi
 8. Levent KARAAĞ – BLM Bilişim Teknolojileri Genel Müdürü
 9. Banu Türkuğur ŞAHİN – TC Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı Danışman, İşaret Dili Tercümanları Derneği Başkanı
 10. Hülya MAHMUTOĞLU – İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
 11. Emre TAŞGIN, Eğitimde Görme Engelliler Derneği Başkanı
 12. Yeşim ZORLU, ODER Otizm Derneği Başkan Yardımcısı
 13. Ali Osman ALTINAY – Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi
 14. Hale UÇUŞ – MEB
 15. Serhat ERONAL – Özel Sektör
 16. Duygu KAYAMAN – Business Program Manager, Micrsoft Türkiye
 17. Doğan ZORLU – Geliştirici
 18. Habitat 1
 19. Habitat 2
 20. Habitat 3

ÇALIŞTAY 3: SOSYO-KÜLTÜREL DÖNÜŞÜM :TOPLUMSAL DEĞERLER, DEMOKRASİ VE KATILIM
(11 Nisan 2021, 10.30-13.00)

Çalıştayda, insan ve teknoloji odağında sosyo-kültürel dönüşüm; algı yönetimi-toplum mühendisliği, sosyal medya ve iletişim-etkileşim, uzaktan çalışma-eğitim ve öğretim, demokrasi ve katılım, dijital bağımlılık ve siber zorbalık, dil, etik ve değerler bağlamında ortaya çıkan etkiler, sorunlar ve çözüm önerileri tartışılacaktır.

KOORDİNATÖR: Prof. Dr.Türksel KAYA BENSGHİR – TBD, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Destek veren STK’lar

 • Bilgi Teknolojileri Derneği

Tartışılacak konu başlıkları

 • Algı Yönetimi- Toplum Mühendisliği
  • İnternet ve web teknolojileri, mobil ve yapay zekâ teknolojilerinin kamu oyunu, karar verici ve politika geliştiricileri başta olmak üzere tüm paydaşları yanıltma, yönlendirme, toplum mühendisliği yoluyla sosyal ve toplumsal sorunlar
 • Sosyal Medya -İletişim ve Etkileşim
  • İnternet ve web teknolojileri, mobil ve yapay zekâ teknolojilerinin kamu oyu oluşturma, paydaş etkileşimi ve devlet-vatandaş iletişimi ve etkileşiminde yeni kazanımlar ve sorunlar
 • Uzaktan Çalışma, Eğitim ve Öğretim
  • İnternet ve web teknolojileri, mobil ve yapay zekâ teknolojilerinin uzaktan çalışma ve eğitim-öğretim alanına yönelik yeni kazanımlar ve sorunlar
 • Demokrasi ve Katılım
  • İnternet ve web teknolojileri, mobil ve yapay zekâ teknolojilerinin demokrasi ve katılım süreçlerini güçlendirmede yeri, yeni kazanımlar ve sorunlar
 • Dijital bağımlılık ve siber zorbalık
  • İnternet ve web teknolojileri, mobil ve yapay zekâ teknolojilerinin doğurduğu dijital bağımlılık ve siber zorbalık sorunları
 • Dil, Etik ve Değerler
  • İnternet ve web teknolojileri, mobil ve yapay zekâ teknolojilerinin dil, etik ve değerler bağlamında toplumsal ve kültürel değişimi ve dönüşüm ve sorunlar

Çalıştaya Katılacak Uzmanlar Listesi

 1. Prof. Dr. Fatih KESKİN, Ankara Üniversitesi, İletişim Fak.
 2. Doç. Dr. Aslı YAĞMURLU, Ankara Üniversitesi, İletişim Fak.
 3. Doç. Dr. Nilay YAVUZ , ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
 4. Doç. Dr. Özhan Yalçın, Ankara Üniv. Tıp Fak. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD
 5. Dr. Öğretim Üyesi Esmeray ALACADAĞLI, Bayburt Üniv., Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
 6. Dr. Öğretim Üyesi Esra G. KAYGISIZ, Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 7. Dr. Ayşe KULA, MEB
 8. Arzu OFLASLI, Ankara Hacı Bayram Veli Üniv.
 9. Cüneyt YILMAZ, Bağcılar Belediyesi
 10. Murat GÖÇE, BTHaber, Genel Md.¸ Bilgi Teknolojileri Derneği Yön. Kur. Bşkİ.
 11. İlker TABAK, TBD
 12. Mehmet Ali İNCEEFE, TBD
 13. Ahmet PEKEL, TBD
 14. Nazmi KARYAĞDI, TBD
 15. Dilek KARAKAYA, Sağlık Bakanlığı
 16. Dr. Halise Duygu ÖZALP, TBD (Raportör)
 17. Av. Şebnem AHİ, İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu Başkanı

Panel Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar günü Saat: 15.00-17.30

Panelde sabah çalıştaylarında tartışılan konular paylaşılacak ve teknolojinin insan hayatına sosyo-kültürel etkileri tartışılacaktır.

MODERATÖR: Dr. Aydın KOLAT, TBD Merkez İcra Kurulu Başkanı

Panelistler:

 1. Prof. Dr. Ferhunde Öktem, Psikolog
 2. Prof. Dr. Betül Ulukol, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD.
 3. Prof. Dr. Türksel Kaya Bensghir, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi
 4. Dr. Şeref Oğuz, Dünya Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı
 5. Dr. Elnur Aliyev, Azerbaycan Devlet idarecilik Akademisi Dekanı
 6. Dr. M.Özhan Kalaç, Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi
 7. Kemal Kumkumoğlu, Avukat

Video

Önceki TBD İstanbul 50. Yıl Hatıra Ormanı Ağaç Dikimi Etkinliği
Sonraki TBD 50. Yıl Anıtkabir Ziyareti