İnsan ve Teknoloji Etkinlikleri 2: Çevre ve Doğal Kaynaklarımız

İnsan ve Teknoloji Etkinlikleri 2: Çevre ve Doğal Kaynaklarımız

TBD “İnsan ve Teknoloji” Etkinlikleri 2 : “Çevre ve Doğal Kaynaklarımız” Çalıştayları ve Paneli Duyurusu

Türkiye Bilişim Derneği olarak teknolojinin insan yaşamına etkilerinin tartışılacağı, aynı zamanda bireylerin de teknolojinin geliştirilmesindeki rollerinin konuşulacağı “İnsan ve Teknoloji” temalı bir etkinlik dizisi planlanmıştır. Etkinliklerde teknolojinin sosyo-kültürel yapıya, sosyo-ekonomik yapıya, çevreye, doğal kaynaklarımıza ve yaşamımıza olan olumlu ve olumsuz etkileri insan odağında ele alınacak; günümüzde ve gelecekte küresel düzeyde alınması gereken önlemler derinlemesine tartışılacaktır.

Çalışmalarımızı özellikle konu ile ilgili STK’larımızla birlikte gerçekleştiriyoruz.

Bu etkinlik dizisi tamamlandıktan sonra, buradan ortaya çıkan bilgiler bir kitap haline getirilerek ilgili bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı ofisleri, diğer kamu ve özel sektör kurumları, üniversiteler ve STK’larla paylaşılacaktır.

TBD olarak, bu çalışmalar tamamlandıktan sonra, “İnsan ve Teknoloji” temasıyla tam gün sürecek olan bir FORUM düzenlemeyi ve bu çalışmalardan çıkan sonuçların T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, T.C. Cumhurbaşkanlığı DDO Ofisi, T.C. Cumhurbaşkanlığı BTYP Kurulu, BTK gibi kurumlarımızın üst düzey yetkililerle tartışılmasının sağlanması planlanmaktadır.

Bu etkinliklerin birincisi olan “Dijitalleşen Dünya’da İnsan Odağında Sosyo-Kültürel Dönüşüm” çalıştayları ve paneli 11 Nisan 2021 Pazar günü sanal ortamda gerçekleştirilmiştir. Bu etkinlikle ilgili rapor önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Etkinliğimizin ikincisi DİJİTALLEŞEN DÜNYA’da İNSAN ODAĞINDA ÇEVRE VE DOĞAL KAYNAKLARIMIZ Çalıştayları ve Paneli 27 Nisan 2021 Salı günü sanal ortamda gerçekleştirilecektir

Etkinlikte doğamız, doğal kaynaklarımız, tarım, gıda, enerji ve benzeri sektörlerin sayısal (dijital) teknolojilerden olumlu ve olumsuz yönde nasıl etkilendiği, sorunlar, hukuki durum, çözüm önerileri ve ilgili aktörler, konularında yetkin uzmanlar tarafından tartışılacak ve çözüm için öneriler oluşturulacaktır.

Etkinliğimiz 27 Nisan 2021 Salı günü sabah paralel olarak gerçekleştirilecek 4 çevrimiçi çalıştayla başlayacaktır.

Çalıştaylarda tartışılacak konu başlıkları şu şekilde belirlenmiştir:

 1. “Dijitalleşen dünyada Çevre ve Doğal Kaynaklar : Sürdürülebilir Tarım, Gıda, Su ve Toprak Politikaları” Çalıştayı

Çalıştay Yöneticisi : Gökhan Erzurumluoğlu, TBD Merkez İcra Kurulu Üyesi

Çalıştay Saati : 10.30-13.00

Tartışılacak Konu Başlıkları:

 1. Ülkemizde ve dünyada sürdürülebilir su politikaları
 2. Ülkemizde ve dünyada sürdürülebilir tarım politikaları
 3. Susuz Tarım ve teknolojileri.
 4. Tarım ve Çiftçilik odaklı yaşamda, dijitalleşmenin kültürel etkileri
 5. Doğal Hayata , Olaylara ve Akışa dijitalleşme ne etki yapabiliyor ?
 6. Sürdürülebilir tarımın Gıda güvenliğini garanti altına almada, sağlıklı ekosistemleri beslemede, toprağın, suyun ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimindeki rolü nedir?
 7. Doğal kaynakların üzerindeki en büyük tehditlerden olan çölleşme ve erozyon ile sayısal teknolojilerle nasıl mücadele edilebilir?
 8. Tarımda teknoloji kullanımının yaygınlaşmasıyla verim artışı sağlanabilir mi?
 9. IoT, robotik ve uzaktan yönetim teknolojilerinin kullanılması iş gücüne pratik bir alternatif sunarak üretim maliyetini azaltırken, ürün kalitesini de artırır mı? Bunun sosyo kültürel yapıya olumsuz etkisi nasıl önlenebilir?
 10. Sayısal Tarım Teknolojilerinin tarım işçisi üzerindeki ve istihdama etkisi
 11. Gıda dağıtım zincirindeki teknolojinin yeri ve önemi?
 12. Şehirdeki ve kırsaldaki Sayısal Uçurum? Dijitalleşme hangi bölüme yarıyor?
 13. Çevre koşullarının daha kaliteli olması adına dijitalleşmenin getirdikleri?
 14. insan odağında değerlendirildiğinde, Dijital tarım mı yoksa  Organik tarım mı?
 15. Çiftçi, balıkçı, çoban vb. tarımsal mesleklerde değişim ve yetkinlikler.

 

 1. “Dijitalleşen dünyada Çevre ve Doğal Kaynaklar: Sürdürülebilir Enerji Politikaları” Çalıştayı

Panel Yöneticisi : Dr. Kürşad Tosun, ODTÜ Öğretim Üyesi

Çalıştay Saati : 10.00-13.00

Tartışılacak Konu Başlıkları:

Konuşmalar, Çevre, Enerji ve Bilişim sektörleri başta olmak üzere bu alanlarla ilgili olarak iklim değişikliği, karbon ticareti, enerji/çevre hukuku, teknoloji vb alanların etkileşimi ve bunlarla ilgili alanlar üzerine olacaktır.

Çevre ve Enerji sektörlerinin blok zincir, yapay zeka, siber güvenlik ve diğer yeni teknoloji alanları ile ilgili etkileşimi, gelecek perspektifleri, olası işbirliği ve sinerji alanları ile ilgili bilgi verilecektir. Çalıştay konuları aşağıda sıralanmıştır:

 1. Dünyada ve Türkiye’de Enerjinin Görünümü
 2. Enerji Piyasaları: Dünya Bankası ve Avrupa Birliği Yaklaşımları
 3. Türkiye’de Yenilenebilir Enerji ve Mevzuatsal Gelişimi
 4. Nükleer Enerjide Yeni Yaklaşımlar
 5. Yenilenebilir Enerjide Yeni Alanlar: Yüzer Güneş Panelleri
 6. Dijitalleşme ve Enerji Hukuku
 7. Dekarbonizasyon ve Elektrikteki Dijitalleşme İhtiyacı
 8. İklim Değişikliği ile Mücadelede Dijitalleşmenin Rolü
 9. Yapay Zeka ve Atıktan Enerji Üretiminde Uygulanması
 10. Enerjide Dijitalleşme ve Yeşil Dönüşüm
 11. Enerjide Dijitalleşme ve Teknolojik Gelişmeler
 12. Uluslararası İklim Anlaşmaları
 13. Enerjinin Geleceği ve Geleceğin Enerjisi

 

 1. “Akıllı Atık Yönetimi, Kaynak Verimliliği ve Geri Dönüşüm” Çalıştayı

Çalıştay Yöneticisi Prof. Dr. Yüksel Ardalı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi -Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü

Çalıştay Saati : 10.00-13.00

Tartışılacak Konu Başlıkları:

 1. Akıllı şehirler ve atık yönetimi
 2. Sıfır atık, atıksu ve emisyonda dijital yaklaşım
 3. Tüketim toplumunda dijital dönüşüm -Sorumlu tüketici davranışını teşvik eden dijital uygulamalar
 4. Endüstride Kaynak Verimliliği
 5. Endüstride döngüsel ekonomi yaklaşımı
 6. Geri dönüşüm alternatifleri -Tüketicinin Sorumlulukları
 7. Çevresel Dönüşüm için dijital fırsatlar
 8. Atık yönetiminde yasal çerçeve açısından dijital dönüşümün önemi-Çevre standartlarının etkili bir şekilde uygulanması ve yürütülmesi
 9. Atık yönetiminde PUKO döngüsünün tamamlanması
 10. Üretimde dijitalleşmenin çevresel etkileri nelerdir?
 11. Çevre politikası ve teknolojik yenilik
 12. Elektronik Atıklar ve güvenli veri imhası

 

 1. “Dijitalleşen dünyada Çevre ve Doğal Kaynaklar : Belediye, Tüketici ve Sanayi  perspektifinden Sıfır Atık Yönetimi” Çalıştayı

Çalıştay Yöneticisi: Mete İmer, Çevko Vakfı Genel Sekreteri

Çalıştay saati : 13.00-15.00

Tartışılacak Konu Başlıkları:

 1. Atık Yönetiminde Teknoloji
 2. Atık Yönetiminde “Nereye Atayım Uygulaması”
 3. “Nereye Atayım ” Saha Atık Bilgi Yönetim Sistemi kullanılması ile sağlanan faydalar
 4. “Nereye Atayım Mobil Uygulaması”
 5. ÇEVKO Vakfı Sanayide Sıfır Atık Yazılımı
 6. Sanayide Sıfır Atık yazılımı Kullanılması ile ilgili sağlanan faydalar
 7. Sanayi perspektifinden atık yönetimi
 8. Belediye perspektifinden atık yönetimi
 9. Tüketici perspektifinden atık yönetimi

Daha sonra aynı gün saat 15.30-18.00 saatleri arasında yapılacak panelle son bulacaktır.

“İnsan ve Teknoloji” Etkinlikleri 2 : “Çevre ve doğal Kaynaklarımız”  Paneli

Panelde sabah yapılmış olan çalıştaylarda konuşulmuş olan konular özetlendikten sonra sayısal (dijital) teknolojilerden etkilenen çevre, tarım, gıda, enerji vb gibi sektörlerin küresel olarak ve ülkemizde alması gerekli önlemler, hukuki durum ve siber güvenlik açısından önemi,  konularında yetkin panelistler tarafından tartışılacaktır.

Panelistlerimiz :

Dr. Aydın Kolat Moderatör – TBD Merkez İcra Kurulu Başkanı ve VERİSİS Genel Müdür
Gökhan Erzurumluoğlu TBD Merkez İcra Kurulu Üyesi
Dr. Kürşad Tosun ODTÜ Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Yüksel Ardalı 19 Mayıs Üniversitesi Çevre sorunları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü
Mete İmer Çevko Vakfı  Genel Sekreter
Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş TEMA Vakfı Bilim Kurulu Üyesi ve Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ali Serhan Koyuncugil Başkent Üniversitesi Projeler Koordinatörü ve Yapay Zeka Derneği Başkanı
Ahmet Hamdi Atalay Bilgi Güvenliği Derneği

Etkinlik Videosu

 

Önceki Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı Rahmi Aktepe’nin 50. Yıl Bildirisi - BT HABER
Sonraki Yönetim Kurulu Üyemiz Ceyda Süer, ‘Teknolojide Kız Çocuklarının Güçlendirilmesi’ Etkinliğinde Yer Aldı