GENEL KURUL DUYURUSU

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ BAŞKANLIĞINDAN

 

Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şubesi Olağan Genel Kurul I.Toplantısı  6 Ocak 2013 Pazar günü saat 10:00’da Caferağa Mahallesi Gn. Asım Gündüz Caddesi No:72 Kat:1 Daire:1 Kadıköy İstanbul adresinde yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamazsa II.Toplantı 13 Ocak 2013 Pazar günü saat 10:00’da Kavram Meslek Yüksek Okulu Şişli Yerleşkesi Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:114 Zincirlikuyu Şişli İstanbul adresinde çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

 Tüm üyelerimizin Olağan Genel Kurul Toplantımıza katılmalarını rica ederiz. TBD Genel Merkez Genel Kuruluna İstanbul Şubesi adına katılacak delegeler de bu toplantıda belirlenecektir.

Tüzüğümüz gereği Genel Kurulda aday olacak ve oy kullanacak üyelerimizin aidat borcu olmaması gerekmektedir. Aidat borçlarınız için lütfen şubemiz ile bağlantı kurunuz. Genel Kurul Toplantısı öncesinde aidat borçlarını ödemiş olanlar Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir.

 

Gündem:

 1. Açılış ve saygı duruşu,
 2. Divan Kurulunun Seçimi ve yetkilendirilmesi,
 3. Gündemin onaya sunulması ve kabulü,
 4. TBD Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanının Konuşması,
 5. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,
 6. Derneğin gelir-gider ve bilançosunun okunması,
 7. Denetim Kurulu Raporunun okunması,
 8. Genel Kurula sunulan raporlar üzerine görüşlerin alınması,
 9. Yönetim Kurulunun aklanması,
 10. Denetim Kurulunun aklanması,
 11. Yönetim Kurulunca düzenlenen bütçe tasarısının görüşülüp onaylanması,
 12. Gelecek dönem şube çalışmaları için önerilerin alınması,
 13. TBD Genel Merkez genel Kuruluna katılacak delegelerin seçilmesi,
 14. Yeni Yönetim, Denetim ve Onur Kurulunun seçimi,
 15. Yönetim Kurulu tarafından üyeliği sona erdirilen ve üyelikten istifa eden üyelerin üyelikten ayrılmalarının karara bağlanması,
 16. Dilek ve temenniler, kapanış

 

Saygılarımızla,

TBD İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu

Önceki TBD ANKARA ŞUBESİ 3.OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI
Sonraki TBD İSTANBUL 10. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI