FUTURE-LEARNING 2014

Future-Learning 2014
V. Uluslararası Gelecek İçin Öğrenme Alanında Yenilikler Konferansı 2014 : e-Öğrenme
(5-7 Mayıs 2014,  TÜRKİYE)

Bilmeye olan istek ile başlayan öğrenme, toplumsal yaşamı şekillendirmede temel unsur olmuştur. Teknolojinin gelişmesi ile öneminden hiçbir şey yitirmemiş, özellikle Bilgi Teknolojisi’nin etkisi ile öğrenme, farklı boyutlar kazanarak, günümüzde daha çok platformda ve daha sık tartışılmaya başlamıştır.

Bu konferansın düzenlenmesindeki amaç; gelecek için öğrenme alanındaki yeniliklerin sunulmasına ve tartışılmasına ortam sağlamaktır. Ayrıca öğrenmenin odağında bulunan ve onun temel varlık nedeni olan insanın yaşamboyu öğrenmesi ve nitelikli yetişebilmesi için en doğru, etkin ve verimli yöntemler, stratejiler, teknikler ve teknolojilerin geliştirilmesi için fikirlerin ortaya atılması ve tartışılması teşvik edilecektir

FL 2014 Özel Konferans Konuları

 • Sağlık Okuryazarlığı
 • Yaşam Boyu Tıp Eğitimi
 • Tıbbi Mümessil Eğitimi
 • Hasta Eğitimi

Konferans Konuları

 • e- Öğrenmede Kurumsal Strateji, Mevzuat, Standartlar, Akreditasyon ve Sertifikasyon
 • e-Öğrenmede Yeni Teknolojiler
 • e-Öğrenmede İçerik ve İçerik Tasarımı
 • e-Öğrenmenin Sosyolojik ve Psikolojik Boyutu
 • Online Oyunla Öğrenme
 • e-Öğrenme Sistemlerinin Ölçme ve Değerlendirilmesi
 • Moderasyon ve Sınav için e-Öğrenme Stratejisi
 • Sanal Sınıf Uygulamaları
 • e-Öğrenmede Güvenlik Sorunları ve Çözümleri
 • e-Devlet ve e-Öğrenme
 • Yükseköğretimde Uzaktan Eğitim
 • Mobil Öğrenme
 • Sosyal Medya ve e-Öğrenme
 • Kitlesel Açık Online Kurslar
 • Büyük Veri Madenciliği
 • Bulut Tabanlı Sistemler
 • Oyunlaştırma
 • Dezavantajlı Gruplar

 

Ayrıntılı bilgi ve kayıt için http://futurelearning.istanbul.edu.tr/

Önceki REKABETTE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEMİNERİ
Sonraki VERİ AMBARI VE BÜYÜK VERİ ANALİTİĞİ EĞİTİMİ TAMAMLANDI