Dr. Nihat YURT

1971 yılı Ankara doğumludur. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur.

Dr. Yurt, 2000-2008 yılları arasında Sağlık Bakanlığında çalışmıştır. E-Türkiye, e-Dönüşüm Türkiye, Bilgi Toplumu Stratejisi ve e-Devlet çalışmalarında gerek strateji ve eylem planlarının hazırlanması gerekse izleme ve değerlendirme süreçlerinde aktif rol almıştır. Türkiye’nin e-Sağlık Proje Teklifini hazırlamış ve proje ITU (International Telecommunication Union) tarafından kabul edilmiştir. Bu çerçevede; e-Türkiye ve Devlet Planlama Teşkilatı bünyesinde e-Dönüşüm Türkiye projeleri kapsamında e-Sağlık Koordinatörü olarak görev yapmıştır. E-Sağlık çalışmaları çerçevesinde Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü, Teletıp, ulusal sağlık bilgi sistemi, elektronik sağlık kayıtları, e-kimlik ve e-reçete projelerinde aktif rol almıştır. Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesine sağlık ve sosyal güvenlik bilgi sistemleri çalışmalarına katkı sağlamıştır. Bakanlığı temsilen Avrupa Birliği Halk Sağlığı Programı “Health Information and Knowledge” alanında uzman, Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu (ISO) ISO TC 215 Sağlık Bilişimi Teknik Komitesinde üye olarak görev almıştır.

Türkiye Bilişim Derneğinde Merkez Yönetim Kurulu üyeliği, e-Dönüşüm Türkiye İzleme Grubu koordinatörü, KamuBİB Üyeliği,  Kamu BİB çalışma gruplarında çalışma grubu başkanlığı, üyelikleri, Ankara Şube Onur Kurulu üyeliği ve İcra Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

2008-2010 yılları arasında Başbakanlık bünyesinde e-Devlet, e-Mevzuat, uluslararası ilişkiler çalışmalarında yer almış Başbakanlık e-Kurum çalışmalarının koordinasyonunu gerçekleştirmiştir.

2010-2018 yılları arasında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünde (TODAİE) kurum doktoru olarak çalışmış, kurum doktorluğu görevinin yanı sıra TODAİE’de e-sağlıkta ölçümleme (case-mix) ve bilgi yönetimi projelerine destek vermiştir. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bünyesinde geliştirilen Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı (2016-2019) hazırlık çalışmalarında danışman olarak görev almıştır.

2018- Halen Sosyal Güvenlik Kurumunda Tıbbi Uygunluk Komisyon üyesi olarak görev yapmaktadır.

e-Sağlık, e-Devlet ve bilgi ve iletişim teknolojileri alanında geniş deneyim sahibidir. Dr. Yurt, ulusal ve uluslararası düzeyde çalıştığı kurumları temsilen çok sayıda toplantı, müzakere heyeti ve konferanslara katılmış ve seminerler vermiştir. İleri düzeyde İngilizce bilmektedir. Evli ve 1 çocuk babasıdır.

Önceki Gökhan ERZURUMLUOĞLU
Sonraki Burhanettin AL