Dijital (Sayısal) Dönüşüm ve Yenilikçilik Çalışma Grubu

Dijital (Sayısal) Dönüşüm’ ün iyi anlaşılması, yaygınlaştırılması ve gelişimi üzerine özgün çalışmalar yapar ve yayınlar.

DİJİTAL (SAYISAL) DÖNÜŞÜM

Tanım (*)

Dijital (Sayısal) Dönüşüm, işletmelerin teknolojiyi kullanarak, mevcut süreçlerini verim ve kaliteyi artırarak iyileştirmesini, yeni pazarlar yaratacak şekilde ürün ve servislerini geliştirmesini, veriyi daha iyi kullanarak süreçlerine hâkimiyeti artırmayı ve işletme çevikliğini sağlar; dolayısıyla çalışanların işlerini kolaylaştırır. Maliyet tasarrufu sağlayarak yatırımın geri dönüşünü sağlayan Dijital (Sayısal) Dönüşüm, aşağıdaki temel kavramları içerir:

  • Analog verinin (doküman, pdf, jpg, sunum, hesap çizelgesi, sözleşme, e-posta vb.) işlenebilir anlamlı sayısal veri haline getirilmesi
  • Gerçek zamanlı veriye erişerek analiz yapılması
  • Mevcut süreçlerin ihtiyaçlarının diğer çözümlere nazaran daha hızlı çözülmesi
  • Manuel işlemlerin azaltılması
  • Farklı sistemlerdeki süreç parçalarının orkestra edilmesi
  • Süreç parametrelerinin optimize edilmesi
  • İşletmenin iş süreçlerinin sayısal ortamda modellemesini sağlayarak bilinmeyene hazır olmasının ve öngörülebilmesinin sağlanması

* Sayısal Dönüşüm ve Yenilikçilik Çalışma Grubu adına katkıda bulunanlar:
Sn. Ali Emre Güngör, BPM Manager – GÜNGÖR Bilişim
Sn. Birden Tuluğ Siyahi, Yönetici Ortak – BİLİG Danışmanlık
Sn. Doğaç Biçeroğlu, Kadir Has Üniversitesi
Sn. Merter Mert, Kurucu Ortak – Azelir Brevo
Sn. Mehmet Üner, Microsoft – “Strategy Manager”

Önceki 24 Saat Gazetesi TBD Genel Başkanı Sayın Rahmi AKTEPE ile Röportaj Gerçekleştirdi
Sonraki Dijital Dönüşüm Nedir?