“BİLİŞİM YILDIZLARI YARIŞMASI” Başlıyor!!!

“BİLİŞİM YILDIZLARI YARIŞMASI” Başlıyor!!!

YERLİ VE MİLLİ / ÖZGÜN PROJELER YARIŞIYOR

https://bilisimyildizlari.org.tr/2021/

Ülkemizde bilişim alanındaki yenilik ve gelişmeleri yakından takip eden ve bilişim kültürünün yayılmasında öncülük eden Türkiye Bilişim Derneği (TBD) 50. Yıl Etkinlikleri kapsamında TBD İstanbul Bilişim Yıldızları bu yıl “Yerli ve Milli / Özgün Proje Yarışması” temasıyla düzenlemektedir. Yarışma Türkiye çapında olup; özel sektör, Ar-Ge merkezi olan özel sektör firmaları, üniversite, teknopark, teknokent şirketleri, yerel yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK)’ndan gelecek gerçekleştirilmiş Yerli ve Milli / Özgün Proje uygulamalarını kapsamaktadır.

Bilişim Yıldızları e-Dönüşüm Yarışması, internet üzerinde dönüşüm sağlamış veya iş yapısını İnternet ortamına taşımış farklı web projelerinin daha iyi tanıtılması ve e-dönüşüme olan ilginin artmasını sağlamak amacıyla 2009 yılından beri TBD İstanbul Şubesi tarafından  gerçekleştirilen bağımsız bir organizasyon olup Sektörün En Saygın ve Prestijli Yarışmalarından Biridir.

Yarışmalar iyi örneklerin ortaya çıkarılması ve daha iyi uygulamaların geliştirilebilmesi için teşvik edici ve önemlidir. Bu nedenle; düzenlenen bu yarışmamızın bilişimde Yerli ve Milli / Özgün örneklerin ve kaliteli uygulamaların gelişimine, toplumda bilişimde Yerli ve Milli / Özgün Uygulamalar konusunda farkındalık yaratılmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz.

AMAÇ
Yarışmanın amacı; bilişim alanında Yerli ve Milli / Özgün Proje fikrine sahip özel sektör firmaları, üniversite, teknopark, teknokent şirketleri , yerel yönetimler ve STK’ların gerçekleştirmiş oldukları örnek teşkil edecek uygulamaları ortaya çıkararak geniş kitlelere tanıtmaktır. Böylelikle, bilişim sektöründe daha çok Yerli ve Milli / Özgün Proje fikirlerinin üretilmesini, gerçekleştirilmesini ve kullanımını özendirmek amaçlanmıştır. Yarışmanın hedefleri aşağıda sıralanmıştır:

  • Bilişim alanında “Yerli ve Milli / Özgün” uygulamalar konusunda farkındalığı ve yaygınlaştırmayı arttırmak.
  • Bilişim alanında “Yerli ve Milli / Özgün” uygulamalar konusunda yarışmayı kazanan ilk  3 projeye ödül vermek
  • Yarışma sonuçlarına göre  5 mansiyon ödülü vermek
  • Yarışma sonuçlarının en az 1 yıl www.tbd.org.tr ve https://bilisimyildizlari.org.tr/2021/ web sitelerinde kalarak toplumda bilişim alanında “Yerli ve Milli / Özgün” uygulamalar konusunda  farkındalık  yaratmak.
  • Daha iyi uygulamaların geliştirilmesini teşvik etmek için en az 3 farklı kategoride proje başvurusu almak

KAPSAM
Özel sektör firmaları, üniversite, teknopark, teknokent şirketleri, Yerel Yönetimler ve STK’ların bilişim alanında gerçekleştirmiş olduğu Yerli ve Milli / Özgün Proje uygulamaları arasındaki iyi örnekler hakkında bilgi vermek, bu örnekleri öne çıkarmak ve bilişimde Yerli ve Milli / Özgün Uygulamalar konusunda toplumda farkındalık yaratılmasına katkı sağlamak için yapılacak çalışmaları düzenleyip yürütülmesiyle ilgili esasları kapsar.

Başvuru: https://bilisimyildizlari.org.tr/2021/basvuru

Önemli Tarihler İlk Tarih Son Tarih
Yarışma Başvuru Tarihleri 19.05.2021 15.10.2021
Başvuruların Ön Eleme Tarihleri 16.10.2021 20.10.2021
Jüri Değerlendirme Tarihleri 21.10.2021 07.11.2021
Son Değerlendirme 08.11.2021 14.11.2021
Sonuçların Duyurulması 15.11.2021 15.11.2021
Ödül Töreni 09.12.2021

“Sen de Projenle Katıl, Sen de Türkiye’ ye Örnek Ol”

Sayısal (Dijital) Dönüşüm çalışmalarında öncülük yapan, proje geliştiren tüm kurum ve firmalarımızı Sektörümüzün en prestijli Yarışmasına katılımını bekliyoruz.

 

Saygılarımızla,

TBD İSTANBUL ŞUBESİ
YÖNETİM KURULU

Önceki Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı Rahmi AKTEPE’nin “WhatsApp Hizmet Sözleşmesi Değişikliği Hakkında” - BT HABER
Sonraki Veri Merkezi Sektörünün Geliştirilmesi Değerlendirme ve Öneriler Ön Raporu