BGK projesi açılış toplantısı 02/08/2016 tarihinde TBD Ankara Şubesinde üyelerimizin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Geniş katılımlı Toplantı son derece verimli geçmiş ve proje hakkında bir sunum yapılarak, projenin işleyişine ilişkin üyelerimizin önerileri alınmıştır.

Bilişimle Girişimci Kadın (BGK) Projemiz, Ankara Kalkınma Ajansının “Sosyal Sorunların Çözümünde yenilikçi Yöntemler Mali Destek programı” kapsamında desteklenmeye değer görülen bir projedir. Türkiye Bilişim Derneği Ankara Şubesi ve Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği ile ortaklaşa yürütülmektedir. Projeye ilişkin sözleşme 1.7.2016 tarihinde imzalanmıştır.

Proje ile, çeşitli nedenlerle iş hayatından uzaklaşmış olan meslek sahibi kadınların sahip oldukları meslek bilgilerini katma değere dönüştürmek için bilişim teknolojilerini kullanarak eğitilmesi ve desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Önceki Bayındır Hastanesi Bilgilendirme Toplantı Duyurusu
Sonraki İlker Tabak Business Life Dergisi'nin "İş Dünyası İş Başında" adlı özel dosyasında