Araştırmalar-Projeler Çalışma Grubu 2. Toplantıs

tbd10

Araştırmalar / Projeler  Çalışma grubumuzun 2. Toplantısı, TBD Ankara Şubesi Yönetim Kurulu üyelerinden Sedat Zencirci ve Nergiz Çağıltay ile birlikte 28.01.2015 tarihinde gerçekleşmiştir. Toplantıya ayrıca bu alanda çalışmalar yapmakta olan Y.Doç.Dr. Gül Tokdemir ve Hakan Demirtel katılmıştır. Toplantıda, TBD Ankara Şubesi YK kararları doğrultusunda, çalışma grubunun Vizyonu, Amacı, Hedefleri, öncelikli alanlar, hedef kitlesi ve çalışma şekli  konularında aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilmiş ve yönetim kuruluna sunulması kararlaştırılmıştır.

Vizyon:

TBD’ye kuruluş amaçlarına uygun bir projeci kimlik kazandırmak, üyelerinin proje fikirlerinin hayata geçirilmesine katkı sağlamak.

Amaç:

TBD’nin kuruluş amacı olan  “Türkiye‘deki bilişimle ilgili her türlü çalışma ve düzenlemenin toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak biçimde çağdaş boyutlarda gerçekleşmesini sağlamak” doğrultusunda katılımcı bir anlayışla; projeler oluşturulmasına, bu projelerin yürütülmesi ve sonuçlarının hayata geçirilmesi için gerekli koordinasyon, izleme ve değerlendirme çalışmalarının yapılmasında TBD Ankara Şubesine katkı ve yardım sağlamaktır.

Hedefler:

Hedef kitleye yönelik olarak öncelikli alanlarda üretilecek proje fikirlerinin TBD tüzüğünde [1] belirtilen amaçlara hizmet etmesi ve Derneğin temel hedeflerine katkı sağlaması beklenmektedir.

2015-2017 dönemi öncelikli alanları

 • Bilişim teknolojileri sektörü
 • e-Devlet
 • e-Ticaret
 • Eğitim
 • Sağlık
 • Sosyal yaşam
 • Kişisel gelişim
 • Ar-Ge ve yenilikçilik
 • Girişimcilik
 • Çevre
 • Enerji (tasarrufu)

2015-2017 dönemi hedef kitleleri

 • Kadınlar
 • Çocuklar
 • Engelliler
 • Gençler
 • Yaşlılar

Çalışma Şekli: Bu çerçevede çalışma grubunun aşağıda belirtilen şekilde faaliyetlerini yürütmesine karar verilmiştir. TBD hedef ve vizyonu çerçevesinde:

 • TBD’nin amaçlarına uygun ve toplumsal etkisi geniş olan projelerin yürütücülüğünü yaparak hayata geçirilmesini sağlamak,
 • TBD üyeleri tarafından daha önceden farklı kaynaklardan destek alınarak başarı ile tamamlanmış olan ve grup tarafından onaylanan projelerin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilmesi konusunda ortaklıklar kurarak çalışmalar yürütmek,
 • TBD üyeleri tarafından önerilen ve grup tarafından onaylanan projelerin hayata geçirilmesi için ortaklıklar kurarak çalışmalar yürütmek,
 • Uygun çağrılarda ortak olarak yer almak,

[1] TBD Tüzüğü, https://www.tbd.org.tr/index.php?sayfa=hakkimizda&c2=53&mi=3

Önceki Araştırmalar-Projeler Çalışma Grubu Çalışmalarına Başladı
Sonraki TBD Erzurum Şubesi Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi.