Akademik Bildiri Katılım Çağrısı

Akademik Bildiri Katılım Çağrısı

13. İSTANBUL BİLİŞİM KONGRESİ
05 Aralık 2019
Bahçeşehir Üniversitesi
www.istanbulbilisimkongresi.org.tr/2019/

Değerli Akademisyenler ve Araştırmacılar,

Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şubesi olarak Bahçeşehir Üniversitesi ile birlikte 05 Aralık 2019 tarihinde 13. İstanbul Bilişim Kongresi: “Dijital Çağ: Verinin Evrimi Ticaretin Devrimi” teması ile yapılacaktır. Sizleri İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü’ne davet etmekten mutluluk ve onur duyuyoruz.

İstanbul Bilişim Kongresinde Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0, 5G ve Yeni Teknolojiler, Akıllı Şehirler, Veri Madenciliği, Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi, Girişimcilik, Bulut Bilişim ve Siber Güvenlik konuları panel ve bildiriler ile işlenecektir. Kongre kapsamında; Açık oturumlar, Paneller, Akademik Bildiriler, Ürün Tanıtım Stantları, Sektörel ve Sosyal Etkinlikler gerçekleştirilecektir.

Kongrede akademik bildiri oturumlarında araştırmacıların bildirileri kabul edilecektir. Bildiri özetleri, hakem incelemesinden sonra sözlü ya da poster bildiri olarak kabul edilecek, 250TL kongre katılım ödemesi yapılmış olan yazarların bildirileri konu başlıklarına göre sınıflandırılarak programda yer alacaktır. Kongre sunumlardan sonra ödeme yapan ve akademik bildiri sunan katılımcılara ıslak imzalı katılım belgesi takdim edilecektir.

Programda yer alarak sunulmuş bildiriler arasından seçilen bildiri tam metinleri, hakem değerlendirme sürecinden geçecek, kabul edilenler yayınevi tarafından Akademik Teşvik Yönetmeliğine uygun ISBN numarası olan bölümlü kitap olarak yayınlanacaktır. Gönderilecek araştırma özet ve tam metinleri https://www.istanbulbilisimkongresi.org.tr/2019/ adresindeki akademik bildiri başlığı altında yayınlanmış olan Bildiri Hazırlama Kılavuzu ve Örnek Bildiriye uygun olarak hazırlanmalıdır.

Sempozyum dili Türkçe olup, gönderilen bildiri özet ve tam metinleri, Türkçe hazırlanmalı, ancak İngilizce özet ve anahtar kelimeler eklenmelidir. Katılımcıların bildiri özetlerini en az 300 en fazla 500 sözcük ile amaç, kapsam, metodoloji ve sonuçların belirtildiği özet ile göndermeleri, kabul edilecek bildirilerini 20 dakikayı geçmeyecek süre ile sözlü olarak sunmaları, seçilecek bildirilerin basılması için tam metin olarak göndermeleri beklenmektedir.

Kongre ile ilgili tüm detayları, konuları, kayıt ve katılım bilgilerini, bildiri özet ve tam metin kılavuzu vb. birçok bilgiyi https://www.istanbulbilisimkongresi.org.tr/2019/ adresindeki kongre internet sayfaları üzerinde bulabilirsiniz. Lütfen kongremizin çevrenizdeki akademisyen ve araştırmacılar ile ilgili kişilere ulaştırılması konusunda destek olunuz.

Akademik konular ile ilgili soru ve önerileriniz için [email protected]  adresini kullanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi http://www.istanbulbilisimkongresi.org.tr/2019/

ÖNEMLİ TARİHLER

 
Bildiri Özet Gönderilmesi Son Tarih 17 Kasım 2019
Kabul Edilen Bildirilerin Yazarlarına Geri Bildirim 25 Kasım 2019
Kayıt ve Katılım Ücretinin Yatırılması Son Tarih 27 Kasım 2019
Kongre Akademik Bildiri Programının İlanı 29 Kasım 2019
13. İSTANBUL BİLİŞİM KONGRESİ 05 Aralık 2019
Kabul Edilen Tam Metin Bildirilerin Gönderilmesi Son Tarih 10 Şubat 2020

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN
Kongre Akademik Kurul Başkanı
İstanbul Gelişim Üniversitesi
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

 

Önceki TBD ve TC-İŞGED Arasında Protokol İmzalandı
Sonraki BİLİŞİM SÖZLEŞMELERİ YÖNETİMİ SEMİNERİMİZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.