ADLİ BİLİŞİM BİLİRKİŞİ SERTİFİKASYON ÇALIŞTAYI YAPILDI

tbd15

Sayısal delillerin elde edilmesinden, yargılamanın son aşamasına kadar değerlendirilmesini kendisine inceleme alanı olarak seçen adli bilişimin, içinde yaşadığımız bilişim çağında giderek daha fazla ihtiyaç duyulan bir bilim dalı haline geldiği yadsınamaz bir gerçektir.  Adli Bilişim çalışmalarının standartlar dâhilinde icra edilmesi, günümüzde yaşanan ve gelecekte artarak yaşanacak olan hukuksal birçok problemin daha baştan ortadan kaldırılması anlamına gelecektir.

Bu ihtiyacı fark eden kamu yararına dernek statüsündeki Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Ankara Şubesi’nin sürekli çalışma gruplarından Bilişim Hukuku Çalışma Grubu, Adli Bilişim çalışmalarının standartlar dâhilinde icra edilmesine imkân sağlayacak örnek bir Adli Bilişim Bilirkişiliği Sertifikasyon Programının ve içeriğinin oluşturulması çalışmalarına başlamış bulunmaktadır.

Bu çerçevede, tespit edilen hedeflerimizin etkin bir şekilde yerine getirilmesine yardımcı olmak üzere, Adli Bilişim Bilirkişiliği Sertifikasyon Programının ve içeriğinin paydaşlarla birlikte geliştirilmesi amacı ile, 9 Kasım 2013 tarihinde T.C. Sayıştay Başkanlığı Gölbaşı Eğitim ve Sosyal Tesislerinde ile bir çalıştay düzenlenmiştir.

Önceki AB LEONARDO DA VINCI PROJESİ "MOD-COOPIT" 2. TOPLANTISI
Sonraki VII. İSTANBUL BİLİŞİM KONGRESİ