32. ULUSAL BİLİŞİM KURULTAYI BİLDİRİLER KİTABI – TBD Türkiye Bilişim Derneği