28. ULUSAL BİLİŞİM KURULTAYI

Bilişim’2011 Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen TBD 28. Ulusal Bilişim Kurultayı içinde, Şubemiz tarafından düzenlenen oturumlar da büyük ilgi ile izlendi.

BTIE etkinliklerinin;

 • Fatih Projesi,
 • İş ve Akademik Hayatta BT İnsanı: Kariyer, İhtiyaçlar ve Beklentiler, Eğitim Altyapısı 1,
 • İş ve Akademik Hayatta BT İnsanı: Kariyer, İhtiyaçlar ve Beklentiler, Eğitim Altyapısı 2,
 • Eğitimde Yeni Ufuklar: Yaşamboyu Öğrenme,
 • Digital Bilgi Çağında Küresel Eğilimler,

UNİBİB (Üniversite Bilgi İşlem Dairesi Başkanları) Çalışma Grubu Yürütme Kurulu’nun katılımıyla gerçekleştirilen;

 • Üniversite Bilgi İşlem Merkezlerinde İnsan Kaynakları ve Organizasyon,
 • Üniversitelerde Kullanılan Yazılımlar: Paket Yazılımlar, Sistem Yazılımları, Uygulama Yazılımları konulu oturumlar ve,

BİLÇEV (Çevreci Bilişim) Çalışma Grubu’nun katılımıyla gerçekleştirilen;

 • Çevreci Uygulamalar, Teknolojiler, ve Enerji: Çevre Düşleri, Bilişim Sektöründe Uygulanan Çevreci Yöntemler, Teknolojiler, Enerji Tasarrufu ve Yenilenebilir Enerji
 • Elektronik Atık Yönetimi: Dünyada ve Türkiye’de Elektronik Atık Geri Dönüşümü, Toplanması, Bertaraf Edilmesi, Yasal Mevzuat (ROHS ve WEEE)
  oturumlarının yanı sıra,

Kurumlarda ve STK’larda Sosyal Medya Strateji ve Yönetimi, Facebook Atölye Çalışması, TBD Genç Kariyer Zamanı oturumlarından oluşan “TBD Genç Bilişimciler Kurultayı” da gerçekleştirildi.

Yine Şubemiz çalışma gruplarından TBD Bilişim İzcileri de etkinlikte hazır bulunarak broşürlerini katılımcılar ile paylaştılar.

Önceki BİLİŞİMCİ GÖZÜYLE İSTANBUL FİNANS MERKEZİ
Sonraki Türk Cumhuriyetleri Bilişim ve Ortak Terimler Alanında İş Birliği Forumu-Kazakistan-2011