12. İSTANBUL BİLİŞİM KONGRESİ AKADEMİK BİLDİRİ KATILIM ÇAĞRISI-1

12. İSTANBUL BİLİŞİM KONGRESİ AKADEMİK BİLDİRİ KATILIM ÇAĞRISI-1

6 Aralık 2018 – Kadir Has Üniversitesi –İstanbul
www.istanbulbilisimkongresi.org.tr

1971 yılında kurulan Türkiye Bilişim Derneği-TBD 47 yıldır faaliyetlerini sürdürmektedir. TBD İstanbul Şubesi, 1998 yılından bu yana bölgesinde kamu, özel sektör, Üniversite ve bilişim çalışanlarının katılımı ile 20 yıldır faaliyet göstermektedir. On beş bine yakın üyesi ve gönüllüleri ile TBD, Türkiye’de bilişim teknolojilerinin planlanması, projelendirilmesi, edinimi ve kullanımı; ulusal bilişim politikalarının oluşması ve uygulanmasına katkısını büyük bir özveriyle sürdürmeye devam etmektedir.

Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şubesi olarak bu yıl on ikincisini düzenleyeceğimiz İstanbul Bilişim Kongresi 6 Aralık 2018 tarihinde “Verinin Paraya Dönüşümü; Ticaretin Dijital Çağı” teması ile Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü’nde yapılacaktır.

Bu kapsamda Kongremiz; Çağrılı Konuşmacılar, Açık oturum, Paneller, Akademik Bildiriler, Ürün Tanıtım Stantları, Sektörel ve Sosyal Etkinlikler ile şekillenecektir.

12. İstanbul Bilişim Kongresinde akademik ve teknoloji uygulama bildirilerinin sunulacağı oturumlar da sunulacakolup her bir bildiri için, toplam 20 dakikalık sunum yapılması planlanmıştır. Bildiri yazım ve sunum dili Türkçe olacaktır. Bildirilerin aşağıdaki kongre takvimine göre kongre [email protected]  e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. Gönderilen bildiri başvuruları Bildiri Değerlendirme Kurul üyeleri tarafından değerlendirilecek, kabul edilen bildiriler, sözlü ya da poster bildiri olarak konu başlıklarına göre sınıflandırılarak programda yayınlanacaktır. Kongreye katılarak sunum yapılmayan bildiriler Kongre Bildiriler Kitabı’nda yer almayacaktır. Bildirilerin Örnek Bildiri Hazırlama Kılavuzu’nda yer alan formata göre hazırlanması ön kabul için gerekmektedir. Kongrede sunulan bildiriler arasından seçilen tam metin bildiriler bölüm yazarlı kitapta düzenlenerek yayınlanacaktır.

Önemli Tarihler:

 • 12 Kasım 2018 Genişletilmiş Özet (Summary) Bildirilerin Son Gönderim Tarihi
 • 19 Kasım 2018 Kabul Edilen Bildirilerin Yazarlarına Geri Bildirimi
 • 30 Kasım 2018 Bildirili Katılımcıları için Kongre Katılım Ücreti Son Ödeme Tarihi

Katılım Ücreti:

 • Bildirili Katılımcılar için Katılım Ücreti Kişi Başı 250 TL dir.
 • Katılım Ücretine, Basılacak Bildiri Özet Kitapçığı, Öğle Yemeği, Çanta ve Bloknot dâhildir.
 • Bildirili Katılımcılar en fazla üç bildiri ile katılarak katılım belgesi alabilirler.
 • Bildirili Katılımcılardan ücret ödeyenler adına Bildirili Katılım Belgesi düzenlenir.

Akademik bildiriler için aşağıdaki konu başlıkları belirlenmiştir.

 • Akıllı Binalar
 • Akıllı Fabrikalar ve Değişen Sanayi
 • Akıllı Şehircilik
 • Akıllı Teknolojiler
 • Bilgisayar Oyunları
 • Bilişim Etiği
 • Bilişim Sistemlerinde Gizlilik
 • Bilişim ve Çocuk
 • Bilişim ve Kadın
 • Bilişimde Patent, Lisans ve Fikri Mülkiyet
 • Bulanık Mantık
 • Bulut Bilişim
 • Büyük Veri
 • Coğrafik Bilgi Sistemleri
 • Dijital Okuryazarlık
 • E-Devlet
 • E-Dönüşüm,
 • E-İşletme ve E-Kurum
 • Elektronik Belge Yönetimi
 • Engelsiz Bilişim
 • E-Ödeme
 • E-Öğrenme, Eğitimde Bilişim
 • E-Ticaret
 • Hukukta Bilişim
 • İş Zekâsı
 • Karar Destek Sistemleri
 • Kriptoloji, Blockchain ve Kripto Paralar
 • Makine Öğrenmesi
 • Metin Madenciliği
 • Mobil Sistemler, Mobil Ticaret
 • Nesnelerin İnterneti
 • Sağlıkta Bilişim
 • Sanal ve Arttırılmış Gerçeklik
 • Sayısal Uçurum ve Geleceğin Toplumu
 • Ses-Görüntü İşlemleri
 • Siber Güvenlik
 • Simülasyon Sistemleri
 • Sistem Analizi ve Tasarımı
 • Sosyal Medya ve Sosyal Ağlar
 • Uzman Sistemler
 • Veri Madenciliği
 • Veri ve Bilgi Yönetimi
 • Yapay Sinir Ağları
 • Yapay Zekâ Uygulamaları
 • Yapay Zeka ve Robot Teknolojileri
 • Yönetim Bilişim Sistemleri

 

Kongre ile ilgili tüm detayları, konuları, kayıt ve katılım bilgilerini, bildiri özet ve tam metin kılavuzu vb. birçok bilgiyi hazırlanmakta olan www.istanbulbilisimkongresi.org.tr internet sitesi üzerinde bulabilirsiniz.

Soru ve önerileriniz için TBD İstanbul Şubesi <[email protected]> e-posta adresini kullanabilirsiniz.

 

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN
Kongre Akademik Kurul Başkanı

Önceki III. Disiplinlerarası Uygulamalı Veri Madenciliği Çalıştayı Başarıyla Gerçekleştirilmiştir.
Sonraki TBD Bilim Kurgu Öykü Yarışması 20 Yaşında - SON AN GAZETESİ