1. KOBİ’ler ve Bilişim Kongresi Gerçekleştirildi

Türkiye Bilişim Derneği (TBD), Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Ankara Ticaret Odası (ATO) işbirliği ile 26 Eylül 2017’de Ankara Sheraton Otel’de ‘1. Kobiler ve Bilişim Kongresi’ düzenlendi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün açılış konuşması yaptığı kongrede Bakan Özlü, KOBİ’lerin bilişimle, teknolojiyle, Ar-Ge ve inovasyona buluşmak zorunda olduğunu belirterek, “KOBİ’lerimizin yeni sanayi anlayışının gerektirdiği şekilde donatmamız gerekiyor. Her zaman söylüyoruz KOBİ’ler Türk ekonomisinin lokomotif unsurlarıdır diye. Bunu bir adım daha öteye götürürsek KOBİ’ler ekonominin çelik çekirdeğidir diyebiliriz. KOBİ tanımına baktığımızda Türk ekonomisinin esasen bir KOBi ekonomisi olduğunu da söyleyebiliriz. Türkiye’deki işletmelerin yüzde 99’u KOBİ’lerdir. Bu oran Almanya, Fransa, Güney Kore’de de bizimle aynıdır. Toplam istihdamın yüzde 76’sı katma değerin yüzde 54’ü ihracatımızın yüzde 60’nı KOBİ’lerin oluşturduğunu biliyoruz. Tüm bu rakamlar bize KOBİ’lerin ihmal edilemeyecek kadar önemli olduğunu göstermektedir.

1000 ürün 1000 KOBİ Programı 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “İthal edilen bir ürünü bir KOBİ ile eşleştirmek istiyoruz. 1000 ürün 1000 KOBİ Programı, ithal ettiğimiz bin kalem ürünü yerleştirmeyi esas alan bir projedir. Bu ürünlerin bir defaya mahsus masraflarının tasarımlarını ve Ar-Ge’lerini biz destekleyeceğiz” dedi.

Hiçbir koşulda Türkiye’nin en dinamik ekonomi aktörleri olan KOBİ’leri ihmal etmediklerini ve etmeyeceklerini vurgulayan Özlü, “KOSGEB’in başlattığı 0 faizle işletme kredisi kapsamında 10 Şubat ve 11 Temmuz tarihleri arasında 274 bin 279 işletmemize 6.7 milyar lira destek verdik. Kullanılan kredilerin 1,5 milyar liralık faiz gideri KOSGEB tarafından karşılandı” ifadelerini kullandı.

KOBİ’lere tam destek veriyoruz

Geçtiğimiz hafta KOSGEB aracılığıyla çok önemli bir destek ve kredi paketinin müjdesini verdiklerini hatırlatan Özlü, “KOBİ gelişim destek programını ve bütçesini daha da genişlettik. Bilanço usulünde defter tutmak kaydıyla orta ve yüksek teknolojili imalat sektöründeki KOBİ’lerimizin tümü 11 Eylül-20 Ekim tarihleri arasında başvurularını yapabilirler. Bu destek programı bugün konuştuğumuz KOBİ’ler ve bilişim konusunun tam olarak karşılığıdır. Çünkü biz bu programda bilişim teknolojisi alt yapısını güçlendirmek isteyen KOBİ’lere tam destek veriyoruz. Özellikle orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında faaliyet gösteren KOBİ’lerimize önemli bir finansman desteği sağlıyoruz. Sizlerden isteğim KOBİ Gelişim Destek Programını ayrıntılı incelemenizdir. Projelerinizi hazırlayınız ve KOSGEB’e geliniz” açıklamasında bulundu.

Aktepe “Bilgi ve iletişim teknolojilerine sahip olanlar geleceğe de sahip olurlar”

TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe, KOBİ’lerin bilişimle entegrasyonunu sağlamak için çok daha etkili yollar bulunması gerektiğini ifade etti. Aktepe,  KOBİ’lerin; sosyal ve ekonomik gelişme, kalkınma politikaları ve planları açısından Türkiye’de en çok konuşulan konuların başında geldiğini söyledi. Bilişimin, güç ve gelecek anlamı taşıdığına dikkati çeken Aktepe, “Bilgi ve iletişim teknolojilerine sahip olanlar geleceğe de sahip olurlar. Biz de geleceğimize sahip çıkmak için bugün daha çok çalışmalıyız, daha çok üretmeliyiz.” diye konuştu. Aktepe, KOBİ’ler için rekabet edilebilirliğin önemine işaret ederek, rekabet gücüne sahip olmanın en etkili yolunun bilim, teknoloji ve bilişimden geçtiğini ifade etti.

KOBİ’lerin bilişimle entegrasyonunu sağlamak için çok daha etkili yollar bulunması gerektiğini kaydeden Aktepe, “KOBİ’leri iş süreçlerine dahil edebildiğimiz, rekabet gücü açısından değerlendirebildiğimiz bir bilişime ihtiyacımız var.” ifadelerini kullandı.

Aktepe, yerli yazılım konusunda bir ekosistemin yaratılmasına değinerek, yazılım sektörünün stratejik sektör olarak kabul edilmesi gerektiğini kaydetti.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ise KOBİ’lerin, üstlendikleri rol ve ülkeye sağladıkları katkı nedeniyle ekonominin yapı taşları olduğunu, büyüme, refah ve istihdamın artmasında önemli rol oynadıklarını kaydetti. Teknolojinin baş döndürücü bir hızla ilerlediğini söyleyen Baran, “KOBİ’lerimizin uluslararası rekabette avantajı elde edebilmeleri için dünyadaki değişim ve dönüşüme ayak uydurmaları, işlerini büyütmek, hızlandırmak, verimliliği artırmak için teknolojiden en etkin şekilde yararlanmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de her gün milyonlarca kişinin internete bağlandığını belirten Baran, TÜİK’in 2017 verilerine değinerek, “Bilgisayar ve internet kullanımı 2017 yılında 16-74 yaş grubundaki bireylerde yüzde 56.6’dan, yüzde 66.8’e çıktı. internet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal ve hizmet siparişi veren ya da satın alan 16-74 yaş arası grubundaki bireylerin oranı yüzde 24.9 oldu” dedi.

ASO Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir ise, Türkiye’nin yeni bir büyüme hikayesine ihtiyacı olduğunu ve bunun temelinde verimlilik, yenilikçilik ve dijitalleşmenin bulunduğunu anlatarak, “İş gücü, sermaye ve toplam faktör verimliliklerini artıramayan bir Türkiye’nin sürdürülebilir bir büyümeyi yakalaması oldukça zor görünmektedir. Ekonomimizin dinamizmi ve aynı zamanda bel kemiği olan KOBİ’lerin yenilikçilik faaliyetleri ve dijitalleşmesi ile birlikte verimlilikleri yükselebilecektir.”

Etkinliğe Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik, KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, bürokratlar, genel müdürler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, bilişim sektör temsilcileri ve medya kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından TBD Genel Başkanı, ASO ve ATO Yönetim Kurulu Başkanları Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’ye plaket taktim ettiler.

Bir gün süren Kongre açılış konuşmalarının ardından çeşitli panel ve oturumlarla devam etti.

 

Önceki TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe TRT Kent Radyo'nun Konuğu Oldu
Sonraki TBD Yönetim Kurulu Üyemiz M. Ali Yazıcı Radyo Programına Katıldı