1. Bilişim Kentleri Sempozyumu-KKTC (15-16 Mart 2010)

1. Bilişim Kentleri Sempozyumu-KKTC (15-16 Mart 2010)


bilisimkentleri

Türkiye Bilişim Derneği, KKTC Başbakanlık KamuNET Üst Kurulu ve Yakın Doğu Üniversitesi işbirliği ile YDÜ Kampusu içinde yer alan Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen “1. Bilişim Kentleri Sempozyumu” KKTC Kamu Üst Yönetimi, Emniyet, Lefkoşa Türk Belediyesi, Gönyeli ve diğer belediyelerden yönetici ve çalışanların katılımları ile NetCAD ana sponsorluğunda, Doğuş ve DT Mobil Firmalarının destekleri ile 15-16 Mart 2010 tarihlerinde Yakın Doğu Üniversitesinde gerçekleştirildi.

Destekleyici firmalar sempozyum alanında kurdukları standlarda katılımcılara pratik uygulamalarını göstermişlerdir. Sempozyumu düzenleyen Türkiye Bilişim Derneği Bilişim Kentleri Çalışma Grubu Başkanı Cemal TURA tarafından, sempozyumun amacı; “Kamu iş süreçlerinde bilişim teknolojilerini daha etkin kullanarak e-devlet yapılanmasına ve yerel yönetimlerin iş süreçlerini etkinleştirmek, saydam ve katılımcı bir yapıya kavuşturmak üzere bilişim teknolojilerinin sağlayacağı faydalar konusunda yerel yönetimleri bilgilendirmek, farkındalık yaratmak ve yerel yönetimler arasında kaynak paylaşımını olası hale getirmek.” olarak vurgulanmıştır.

Türkiye’den Akademisyenler, Kamu Yöneticileri, İzmir Büyükşehir , Yalova, İstanbul Kadıköy, Ankara Büyükşehir ve Lefkoşa Türk Belediyesi; Bilgi Teknolojileri ve Coğrafya Bilgi Sistemi yöneticileri ile YDÜ akademisyenler ve öğrencilerinde ilgi gösterdiği, sempozyum iki gün boyunca dört farklı oturum ile yürütüldü.

Sempozyum oturumlarının birincisi olan “Akademik Yaklaşımlar Bölümünde”Dr. Mustafa Kemal AKGÜL (TBD, Oturum Yönetmeni) Prof. Dr. Hüsnü ERKAN (İzmir Dokuz Eylül Ün.) Prof. Dr. Süha BAYINDIR (DAÜ), Y. Doç. Dr. Hayrettin EVİRGEN (SAÜ), Dr. Mustafa SAĞSAN (Başkent Ün.) ve Cemal GEMCİ konuşmacı olarak yer aldı. Bu bölümde özellikle; Bilişim Kentlerinin teknolojik uygulamalarında Kamu ve yerel yönetimlerin kaynakların etkin kullanılması için özellikle Üniversiteler ile işbirliğine gitmelerinin gerekli olduğu, bu konuda Türkiye’de daha önce yapılmış olan iyi uygulamaların incelenmesinin zaman kazandıracağı, uygulamalarda kesintisiz çalışabilirliğin ve bilgi güvenliğinin önemli olduğunu, bunun yanı sıra kent insanının da bilgi toplumu olabilmesi için eğitilmesi ve farkındalık seviyelerinin yükseltilmesinin vazgeçilmez olduğu düşüncelerine vurgu yapılmıştır.
Sempozyumun ikinci oturumunda Dr Aydın KOLAT (TBV, Oturum Yönetmeni), Doç Dr. Atilla ELÇİ (KKTC-ODTÜ) Atilla ATİLLA (TEKNOGIS) Zeki SAGAY (BİLSAG) Dr. Halil SÖĞÜT (İşlem GIS), Nusret GÜÇLÜ (Stratek-ODTÜ) Rasim YILMAZ (TSE) ve Alpaslan SAVACI (NETCAD) söz almışlardır. Bu oturumda; Bilişim kentleri uygulamalarında, coğrafi bilgi sistemleri temel alındığı için, kent kadastro bilgilerinin doğru alınmasının önemli olduğu, kamu kurumları ile yerel yönetimlerin birlikte çalışmalarının zorunlu olduğu, teknoloji seçimi yapılırken önceki uygulamaların ve standartlara uygunluklarında göz önünde bulundurulması gerektiği konularına vurgu yapılmıuştır.

Sempozyum oturumlarında söz alan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin M. SADIKOĞLU; “KKTC’de ilk defa yapılan Bilişim Kentleri Sempozyumuna YDÜ olarak ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını, bu sempozyumda topluma ve kent insanına teknolojik uygulamalarla 24 saat hizmet sunabilecek olan yeni kent yönetimi yaklaşımlarının, akademik ve pratik boyutta ele alınmasının sevindirici olduğunu belirmişlerdir.

KKTC Başbakanlık KamuNet Üst Kurulu İcradan Sorumlu Üyesi Halit BAĞMAN sempozyumda yaptığı konuşmada; TBD’nin Bilişim Kentleri Sempozyumunun ilkini KKTC’de yapmasından dolayı mutlu olduklarını, Türkiye Bilişim Derneğine teşekkür ettiklerini, bu yaklaşımın Türkiye’nin Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Kıbrıs’a verdikleri öneminde bir göstergesi olduğunu belirterek, Türkiye’de e-Belediye konusunda başarılı örneklere sahip Belediye uygulamalarının Kıbrıs’ta anlatılmasının, KKTC’nin Dünya ile teknolojik entegrasyonuna önemli katkılar sağlayacağını vurgulamıştır.

Türkiye Bilişim Derneği tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin M. SADIKOĞLU’na ve KKTC Başbakanlık KamuNet Üst Kurulu İcradan Sorumlu Üyesi Halit BAĞMAN’a destek ve katkılarından dolayı plaket verilmiştir.

Önceki Yönetim Kurulu Üyemiz R. Erdem Erkul, Avrupa Profesyonel Bilişim Dernekleri Konseyi (Council of European Professional Informatics Societies- CEPİS) TBD Temsilciliğine seçildi.
Sonraki Kurumlarda Bilgi Güvenliği