Şube Tanıtım

22 Nisan 1971 tarihinde kurulmuş ve Türkiye’nin Bilişim Sektöründe ilk Sivil Toplum Örgütü olan Türkiye Bilişim Derneği, 1994 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararına çalışan dernekler arasına alınmıştır. Giderek artan üye sayıları ve etkinlikler doğrultusunda Şube örgütlenmesi başlatılmıştır. Bu kapsamda; Necati ETLACAKUŞ, Y. Murat ERTEN, Mukaddes BURHAN, Ahmet PEKEL, Talat POSTACI, R.Erdem ERKUL, Coşkun DOLANBAY’dan oluşan kurucu yönetim kurulu ile,16 Mayıs 2008 tarihinde kurulan TBD Ankara Şubesi ilk genel kurulunu, 26 Ekim 2008’de gerçekleştirmiştir.
11 Ocak 2015 de gerçekleştirilen Dördüncü Olağan Genel Kurul’da Selçuk Kavasoğlu, Nurcan Özyazıcı Sunay, Ahmet Pekel, İ.Nejat Çerçi, Dr. Nergiz Ercil Çağıltay, Dr.Altan Özkil ve Sedat Zencirci Şubemiz Yönetim Kurulu’na seçilmişlerdir.
Tüzüğün 22. Maddesi b şıkkına göre Yönetim Kurulu üyemiz Ahmet Pekel’in 14.3.2015 tarihinde yapılan 30. Olağan Merkez Genel Kurulu’nda TBD Merkez Yönetimi’ne seçilmesi nedeniyle, yerine Yönetim Kurulu 1. yedek üyesi Lütfi Özbilen Asil Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirilmiştir.
Kamu, özel sektör temsilcileri, akademisyenlerden oluşan Yönetim Kurulu ve gönüllü üyelerden oluşan Çalışma grupları ile Şubemiz gerek kendi üyelerine, gerekse toplumun diğer kesimlerine yönelik, derneğimizin misyonuna uygun bir şekilde çeşitli alanlarda işlevlerini sürdürmektedir.
Kurulduğundan bu yana sayısı giderek artan üyelerimizin ve bilişim sektörü çalışanlarının mesleki gelişmelerine katkıda bulunmaya, mesleki ve sosyal dayanışmayı geliştirmeye yönelik etkinlikler planlanmış ve yapılmıştır.
Şube etkinlikleri planlama ve gerçekleştirme konusunda gönüllü olarak çalışan üyelerimizden oluşan çalışma grupları oluşturulmuştur.