TURKEY BIOLOGY MAGAZINE 2011 SCIENCE FICTION STORY CONTEST

Bugün aklımıza bile gelmeyecek pek çok alet veya yöntem, ilk ortaya çıktığı dönemde insanlık için bir devrim yaratmıştı. Örneğin su kabağı, suyu taşımanın ve depolamanın yolunu açtığı için mağaralarda yaşayan atalarımızın yaşamına büyük bir kolaylık getirmişti. Ateş, yazı, takvim, tekerlek, barut, pusula, elektrik, çit, buharlı motor, telgraf, telefon, radyo, sinema, televizyon gibi her yeni buluş, dünyamızı öncesinde düşünemeyeceğimiz kadar değiştirdi. Üstelik farkında olmadığımız pek çok gereksinimi yaşamımıza kattı ya da yeni gereksinimlerin ortaya çıkmasına yol açtı.

Değişimi yönetebilmenin dolayısıyla gelişmenin yolu teknolojiyi “tüketmekten” değil üretmekten geçiyor. Teknolojiyi üretebilmek için de öncelikle engin bir düşgücü gerekiyor. Bilimkurgu, bilim ve teknoloji kılavuzluğunda işte bu düş gücünü harekete geçiren, deyim yerindeyse “şimdinin tuğlalarıyla” “geleceği inşa eden” bir sanat türü. Bu sanat türü, bilim ve teknolojinin içselleşerek düş dünyamızda boy atmasını sağlıyor…

Geleceği bilimkurgu edebiyatı aracılığıyla düşlemek ve inşa etmek için bu yıl on üçüncüsü düzenlenen Türkiye Bilişim Derneği Bilimkurgu Öykü yarışmasına öykülerinizi bekliyoruz…

Turkish Informatics Association  

COMPETITION CONDITIONS

1. SONUÇ VE ÖDÜLLER

Yarışmayı kazanan öyküler  17 Ekim 2011 tarihinde açıklanacaktır. Ödül olarak birinci gelen yarışmacıya 3000 TL, ikinci gelen yarışmacıya 2000 TL ve üçüncü gelen yarışmacıya da 1000 TL  verilecektir.

2. KATILIM KOŞULLARI

Anyone other than members of the TBD Board of Directors and members of the Editorial Board of TBD Informatics Journal can participate in the competition.

The story should be written in Turkish.

Konu serbesttir, her yazar öyküsünü istediği konuda yazabilir…

Öykülerde bilimkurgusal ögeler aranacağı kuşkusuzdur.

Öykü, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olmalıdır.

2011 yılından önce ya da yarışmaya yollandıktan sonra yayımlanmış öyküler yarışmaya kabul edilmeyecektir.

Her yazar yalnızca bir öyküsüyle yarışmaya katılabilir.

Dereceye girecek öyküler TBD’nin internet sitesinde ya da Bilişim Dergisinde yayımlanacaktır. TBD isterse, yarışmayı kazanan öykülerle, seçici kurulun yayımlanmaya değer bulduğu öyküleri kitap olarak yayımlayabilir.

Öykülerin internet sitesinde, Bilişim Dergisi’nde ya da kitaplaştırılarak yayımlanması için http://eski.tbd.org.tr/onayliyorum adresinde bulunan “Onaylıyorum” adlı belgenin yazar tarafından doldurulması ve doldurulan bu belgenin mektupla, faksla ya da taranmış bir dosya olarak e-posta yoluyla TBD’ye gönderilmesi gerekmektedir. Onaylıyorum, adlı belgeyi TBD’ye göndermeyen yarışmacılar yarışmaya kabul edilmeyeceklerdir.

3. SEÇİCİ KURUL

Hikmet Temel Akarsu, Bülent Akkoç, Zarife Biliz, Irmak Zileli, Murat Batmankaya, Erdem Erkul, M. Ali Özenci, Nezih Kuleyin

4. BİÇİM

Öykü, yaygın olarak kullanılan bir kelime işlemciyle, “12” büyüklükte “Arial” karakter” seçilerek, yazılmalı ve e-postaya ekli bir dosya olarak gönderilmelidir.

Gönderilen dosyanın adına öykünün adı verilmelidir.

The story file should not contain any information about the author.

e-postaya ekli diğer bir dosyanın içinde yazarın açık adı, kısa özgeçmişi, açık adresi ve telefon numarası ayrıca varsa web sitesi adresi bulunmalıdır. Yarışmada rumuz kullanmaya gerek yoktur.

Yazarın kimlik bilgilerinin bulunduğu dosyanın adına yazarın adı verilmelidir.

The story should be no more than two thousand words.

5. YAPITIN TESLİMİ

Yapıt, 1 Aðustos 2011 tarihine dek [email protected] adresine gönderilmelidir. Postayla gönderilen öyküler yarıþmaya kabul edilmeyecektir.

Bilgi ve iletişim için: Ceyhun Atuf Kansu Caddesi 1246. Sokak No:4/17 Balgat/ANKARA
Tel: +90 (312) 473 8215 web:   tbd.org.tr,  eposta: [email protected]

Önceki TÜRKİYE BİLİŞİM DERGİSİ 2010 BİLİMKURGU ÖYKÜ YARIŞMASI SONUÇLANDI
Sonraki Türkiye Bilişim Dergisi 2011 Öykü Yarışması Sonuçları