Informatics Service Awards

Informatics Service Awards

“Bilişim Hizmet Ödülleri”; Türkiye Bilişim Derneği tarafından bilişim ekosisteminin gelişimine, sürdürülebilirliğine, farkındalık yaratılmasına, dijital dönüşümün yerli ve milli kabiliyetlerle desteklenerek yenilikçi ve özgün teknolojiler üretilmesine yönelik çalışmalar yaparak katkı verenlere 1996 yılından beri her yıl verilmektedir.

Yarışmaya kamu ve özel sektörden proje ve / veya ürün geliştiriciler, uzman yetiştirilmesi amacıyla çalışmalar yapan ilgili kurum ve kişiler, farkındalık yaratılması yönünde çalışmalar yapan medya kuruluşları / basın mensupları katılabilmektedir.

KAMU

 • TBD-K1: Yerli Bilişim Ürünlerine Katkı Veren Kamu Kurumları Kategorisi: Kamu kurumlarımızın dijital olgunluk seviyesi ile siber dayanıklılıklarının arttırılmasına, ülkemizin dijital ekonomisinin geliştirilmesine ve milli teknoloji hamlesinin başarısına katkı sağlamak amacıyla milli imkan ve kabiliyetler ile geliştirilen yerli bilişim ürünlerinin kamuda kullanılmasına ve/veya yaygınlaştırılmasına destek olan kamu kurum projelerini kapsamaktadır.
 • TBD-K2: Yenilikçi Teknolojiler Kullanımı ile Kurumsal Süreçlerde Fayda Kategorisi: Kamu kurumları tarafından yürütülen kurumsal süreç ve/veya denetim faaliyetlerinde dijital dönüşüm teknolojilerinin kullanımı ile zaman, kaynak ve finansal boyutta verimlilik ve etkinlik sağlayan projeleri kapsamaktadır.
 • TBD-K3: Eğitim Kategorisi: Dijital vatandaşlık bilincinin gelişimine katkı sağlamak için dijital becerilerin gelişimine yönelik eğitim projeleri ile istihdam olanağı yaratılması amacıyla sektör ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak dijital dönüşüm uzmanlarının yetiştirilmesine yönelik eğitim projelerini kapsamaktadır.

ÖZEL SEKTÖR

 • TBD-Ö1: Dijital Dönüşüm Teknolojileri Yatırımcı / Girişimci Kategorisi: Ülkemizde; ekonomik gelişimin ve sürdürülebilir kalkınmanın oluşmasına katkı sağlayan milli kabiliyetler ile geliştirilen yenilikçi ve özgün yerli teknolojilerin ihracatına ve kobilerimizin küresel rekabetçilik endekslerinin arttırılmasına yönelik yürütülen faaliyetler ile projeleri kapsamaktadır.
 • TBD-Ö2: Dijital Dönüşüm Teknolojileri Yerli Milli Ürün Geliştirme Kategorisi: Ülkemizin dijital dönüşümünde ihtiyaç duyulan ürün, sistem ve hizmetlerin milli kabiliyetler ile geliştirilmesi amacıyla başta siber güvenlik, yapay zeka olmak üzere; makine öğretisi, derin öğrenme, bulut bilişim, büyük veri, nesnelerin interneti, eklemeli imalat ve otonom araçlar gibi dijital dönüşüm teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik donanım ve yazılım projelerini kapsamaktadır.
 • TBD-Ö3: Bilişim Medyası Kategorisi: Bilişim Ekosisteminin gelişimine ve sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacıyla hem bilişim ekosistemi paydaşları hem de toplumun tüm katmanlarında bilişim farkındalığı yaratılmasına yönelik yürütülen medya çalışma ve faaliyetlerini kapsamaktadır.
 • M. Ali YAZICI – TBD Genel Başkan Yardımcısı
 • Lütfi ÖZBİLEN – Fokus Akademi Genel Müdürü
 • Assoc. Prof. Dr. Şeyda ERTEKİN - METU Faculty Member
 • Dr. Ayşegül AK – Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi, Ekin Ön Kuluçka Girişimcilik Merkezi Md. Yrd.
 • Dr. Aydın KOLAT – TBD İcra Kurulu Başkanı
 • Nuray BAŞAR - Chairman of ASO Computer Software Industry Professional Committee
 • Serap KILIÇDOĞAN – TBD Etkinlik ve Organizasyon Koordinatörü

  *** Projenin kamuya sağlayacağı/sağladığı katma değeri kısaca açıklayınız

  KVKK Metnini Okudum Onaylıyorum
  *** Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Türkiye Bilişim Derneği tarafından hangi kapsamda işlenebileceği KVKK sayfamızda açıklanmıştır.

  Başvuru Tarihi : 1 Şubat 2024 – 25 Ekim 2024

  Jüri Değerlendirme  : 4 Kasım 2024 – 22 Kasım 2024

  Tören Tarihi : TBD 41. Ulusal Bilişim Kurultayı 19 – 20 Aralık 2024