Burs Programı

Teknoloji Liderleri Lisansüstü Burs Programı

Üniversite-sanayi işbirlikleri, ülkemize donanımlı iş gücü kazandırılması ve yakın gelecekte iş gücünü oluşturacak gençlerimize yeni ufuklar açarak sağlıklı kariyer tercihleri yapabilmeleri açısından kilit öneme sahip. İşte bu vizyon ile 2008 yılında hayata geçirilen “Teknoloji Liderleri Lisansüstü Burs Programı”, teknoloji konusunda gelecek vaat eden gençlerin gelişimini desteklemeyi ve iletişim teknoloji sektöre nitelikli insan gücü yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Yetişmekte olan genç neslin ülkemizi ve teknolojiyi şekillendireceğinin bilincinde olarak,  TBD (Türkiye Bilişim Derneği) nin değerli katkıları ile oluşturulan programda yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs verilmektedir. Üniversitelerin üst yönetimleri tarafından Turkcell’e önerilen bursiyerler, “Türkiye Bilişim Derneği Burs Komitesi” tarafından değerlendirilerek belirlenmektedir

Bu sebeple Teknoloji Liderleri Lisansüstü Burs Programına başvurularınızı üniversitenizin ilgili öğretim üyeleri üzerinden bizlere iletmenizi rica ederiz. Turkcell’e öğrencilerden gelecek direk başvurular kabul edilmeyecektir.

Teknoloji Liderleri Lisansüstü Burs Programı;

–   Bir başarı bursudur,

   Bursiyer adaylarının Üniversitelerin üst yönetimleri (rektör, enstitü müdürleri, bölüm başkanları ve diğer akademisyenler) tarafından programa önerilmeleri gerekmektedir.

–    Bu sebeple tüm öğrencilerin burs başvurularının ilgili Üniversitenin üst yönetimlerine, Üniversitenin burs programlarıyla ilgilenen idari bölümlerine ya da Üniversitenin kariyer merkezine iletmeleri gerekmektedir.

“Teknoloji Liderleri Lisansüstü Burs Programı”

 

Uygulama Kriterleri 

Burs İçeriği 

• Bursiyerler;

– Üniversitelerin Enstitü Müdürü, Dekanlığı, Bölüm Başkanı ve/veya Öğretim Üyeleri tarafından önerilir.

– T.C. vatandaşı olması gerekir.

• Program kapsamında öğrenci birden fazla burs alabilir.

• Program yurtdışı lisansüstü burslarını kapsamamaktadır.

• Burs programı 1 yıllıktır.

• 2012-2013 akademik yılı burs bedeli kişi başı 19.000 TL’dir. İlk burs ödemeleri 2012 Kasım ayı itibari ile başlayacaktır.

• Bursiyer burs aldığı süre içerisinde yurtdışı değişim programına katılması durumunda burs  hakkını kaybedecektir.

• Öğrenci burs aldığı süre içerisinde Üniversite veya başka bir kurumda çalışabilir. Bursiyerlerin, Turkcell ile tanımlanan ortak projeleri ve işbirlikleri göz önünde bulundurularak, bilgi güvenliği açısından program süresince rakip bir kurumda çalışmıyor olmaları gerekmektedir.

• Bursiyerler Türkiye Bilişim Derneği tarafından yönlendirilen sektörel projelerde yer alabilirler. Bu kapsamda Turkcell ile proje çalışması yapmak isteyen bursiyerler;

– Sektör tarafından tanımlanmış, yol haritası ve performans kriterleri belirlenmiş projelerde görev alır.

– Proje çalışması kapsamında Turkcell tarafından bildirilen bilgi gizliliği hükümlerine uyması gerekmektedir.

– Bursiyer proje dönemi içerisinde  Turkcell Grup dışı başka bir kurum ve/veya kuruluş ile benzer bir proje yürütemez.

– Turkcell projesinin fikri ve sınai mülkiyet hakkı Turkcell’e, akademik yayın hakkı  bursiyere ait olacaktır.

– Proje sürecinde Üniversitenizden bir akademisyenin projeye liderlik ederek, yön vermesi ile proje performansının arttırılması hedeflenmektedir.

• Turkcell Grup çalışanları ve birinci derece yakınları burs programı kapsamı dışındadırlar.

Seçim Kriterleri:

• Lisans mezuniyet genel not ortalamasının (GNO) en az 2,75/4,00 veya 75/100 olması

• ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı) sınavı başarı puanının en az 55 olması

• Enstitü Müdürü, Dekan, Bölüm Başkanı ve/veya Öğretim Üyeleri tarafından önerilmesi

• Bursiyerin iletişim ve teknoloji sektörüne katmak istediği değeri anlatan bir ön yazı

Devam / Başarı Kriterleri:

• Burs başladıktan sonraki I. yarıyıl sonu GNO’nun ≥ 2,75/4,00 veya ≥ 75/100 olması

• Tanımlanan ortak projenin performansı ile ilgili akademisyen ve Turkcell iş birimlerinin onayı

• Lisansüstü eğitimi süresince disiplin cezası almaması


Sektörel Projeler

Türkiye Bilişim Derneği, bursiyerlerin ilgili sektör ile iletişimini arttırmak ve gelişimlerini desteklemek hedefi ile bursiyerleri sektörel çalışmalara yönlendirmeyi bir misyon edinmiştir. Bu kapsamda Turkcell ile sektörel projelerde çalışmak isteyen bursiyerlerin  proje yapabilecekleri alanlar aşağıda belirtilmiştir.

• Mobil Finans

• Mobil Pazarlama

• Müşteri Öngörüleri – Müşteri İlişkileri Yönetimi

• Uzaktan Eğitim Teknolojileri – Mobil Eğitim

• Sosyal Medya

• Mobil Internet (Terminal Uygulamaları ve Güvenlik )

• Semantik Web

• Yöneylem Araştırması

• Sistem Mühendisliği

• Bilişimsel Zeka (Öğrenen Sistemler, Veri Anlamlandırma)

• Gömülü Sistemler; Makinadan Makinaya İletişim, Altyapı Çözümleri

– Makinadan Makinaya İletişim

– Makinadan Makinaya Semantik

– Makinadan Makinaya Bulut Enerji Toplama

• Görüntü ve Video İşleme

• Network Sağlayıcılar

• Smart Card MIFARE™ Uygulamaları

• NFC/Sim Kart Teknolojileri

• Yazılım Mühendisliği

• Açık Kaynak Kodlu Yazılım Geliştirme

• Bulut Analitiği

• Anten Dizaynı

• Anten Arkası Soğurucu

• 2G ve 3G Şebeke Kalite Optimizasyonu

• Frekans Verimliliği

• Baz İstasyonları Enerji Verimliliği

• Baz İstasyonları Sistem Odası Ortam Sıcaklığının Optimizasyonu

• Self Optimizing Network

• ISMS – IP Üzerinden Bütün RBS Odasındaki Sistemlere Ulaşılabilme

• Afet Yönetimi ve Kriz Alanlarında Mobil Operatörlerin Hazırlıkları

• Verimli Hibrit Enerji Sistemleri Tasarımı

• Yeni Nesil Mesajlaşma Teknolojileri

• Çok Bantlı Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinde Değişiklik Analizi