E-TÜRKİYE, E-DÖNÜŞÜM ÇALIŞMA GURUBU

BİLİŞİMİN VAR OLDUĞU YER : E-TÜRKİYE

Türkiye, 27 Şubat 2003 tarihinde Başbakanlık Genelgesi (e-Dönüşüm Projesi) ve 21 Mart 2003 Bilgi Toplumu Dairesinin Kuruluşu ile E-devlet E-dönüşümüne başladı.

E-Türkiye’ nin bilişim altyapısı ile yanı e-Altyapılar ile yönetimi için E-Devleti oluşturma çalışmaları bu sayede başlamış oldu. E-Devletin temel amacı ve hedefi kamu hizmetlerinin daha güvenli, kaliteli, hızlı ve az maliyetle sunulmasıdır.

E-devletin 3 temel bileşeni vardır; e-Vatandaş, e-Şirket, ve e-Kurum. E-devletin temel unsurları açısından bakacak olursak devlet, vatandaş, şirketler, kurumlar ve kamu çalışanlarını sıralamak mümkündür.

E-Türkiye içindeki E-Devlet Kurumları, Özel e-Şirketler ve e-Vatandaşlar: E-Dönüşüm yolunda zorunlu, gerekli, faydalı veya avantajlı gördüğü her E-Hizmeti, E-Servisi, E-çözümü ve E-ürünü muhakkak  tedarik etmek ve bunları da yeni E-Altyapılar ile sunmak zorunda kalacaklar.

Bu çalışma gurubu Türkiye’nin e-Dönüşümüne destek olmak, E-Türkiye’ nin yeni e-Dünyada güçlü ve hak ettiği posizyonu almasını sağlamak amacı ile çalışmalar yapmaktadır. Türkiye’ nin Bilişim Toplumuna Dönüşmesi ve  E-dönüşümün yaygınlaşması için ülkedeki tüm birey, kurum ve kuruluşların: her türlü eğitim, konferans, seminer, araştırma ve projeyi planlamak, geliştirmek, ve organize ederek e-dönüşümlerine destek olmayı ve öncülük etmeyi hedeflemektedir.

Türkiye’ nin Bilişim Toplumuna Dönüşmesi en önemli hedefimizdir.

Çalışma Grubu Başvuru Formu 

E-TÜRKİYE

Bilişim toplumunu genel olarak, bilginin iktisadi, toplumsal ve kültürel değişimdeki en temel bileşen olduğu bir toplum olarak tanımlayabiliriz. Bilginin üretildiği, işlendiği ve paylaşıldığı teknolojiler gerek bireylerin hayatlarında gerekse de kurum ve kuruluşların yapılarında önemli değişimlere neden olmaktadır.  Türkiye’de bilişim araçlarının yüksek katma değer oluşturacak şekilde yaygın ve verimli kullanımını sağlamak, ülkemizin gelişmesi açısından oldukça önemlidir. Dolayısıyla, bilişim toplumu olma yolunda yapılan çalışmaların dikkatle belirlenmiş hedef ve politikalar doğrultusunda yapılması ve yürütülmesi gerekmektedir.

E-Devlet :

E-devlet tanımını kurumların dijital zamana ayak uydurmak için bilişimi ve teknolojileri tüm süreçlerinde kullanmaya başlamaları ve kullanmaları olarak diye tanımlarsak e-dönüşüm sürecini tanımlamış oluruz. E-devlet temel 3 bileşenini dönüştürmüş; e-Vatandaş, e-Şirket, ve e-Kurumları ile var olan: ve tüm E-Hizmeti, E-Servisi, E-ürün ve E-çözümleri tedarik eden ve yeni E-Altyapılar ile sunan bir yapıdır.

 

E-ŞİRKET ve E-Kurum

Değişim süreci şirket kültürü içerisinde her kademede benimsenmelidir. Sadece kurum ve şirket yöneticilerinin dijital bir kültüre sahip olmaları değişime yeterli olmayacaktır. Her kademede şirket yönetici ve çalışanlarının bu değişim sürecini anlaması ve benimsemesi çok önemlidir. Dijital dönüşümün önemini anlamayan kadrolar dönüşüme ayak uyduramaz E-dönüşüm, şirketlerin dijital zamana ayak uydurmak için teknolojiyi tüm süreçlerinde kullanmaları olarak tanımlanabilir.

E-İNSAN ve E-Vatandaş

E-Dönüşüm sürecinde ‘insan faktörünü’ unutmamak gerekir. E-Devlet’in oluşması için temel koşul  “E-Vatandaş’ ı olmasıdır. Yani,  Devletin e-dönüşümü yaşayabilmesi için her vatandaşını e-vatandaş olarak kendi yeni e-sistemlerinde var edebilmesi gerekmektedir.

Önceki ISO/IEC 27001:2013 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ FARKINDALIK EĞİTİMİ
Sonraki Etik Eğitimi ve Etik Liderlik Semineri