Etik Eğitimi ve Etik Liderlik Semineri

 

“Yolsuzluğun Önlenmesi ve Etiğin Teşviki” konulu Avrupa Birliği Projesi çerçevesinde sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör arasında etik alanında sürdürülebilir bir işbirliği ve diyalog için güçlü bir zemin oluşturmak, etik kültürü yerleştirmek, yaygınlaştırmak ve etiği söz konusu aktörlerin yardımı nezdinde teşvik etmek amacıyla Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından Ankara’da Point Otel’de 10-14 Temmuz tarihlerinde beş tam günlük”Etik Eğitimi ve Etik Liderlik Programı düzenlendi.

Söz konusu programa Türkiye Bilişim Derneği, Ankara Ticaret Odası, Türk Kadınlar Birliği, SAYDER, TÜRMOB, TZOB, Toplumsal Etik Derneği, Eğitim-Bir-Sen, Türk Eğitim Sen, Türk Sağlık-Sen Ankara Tabip Odası, MÜSİAD, SETA, Türk Eczacılar Birliği, Yasama Derneği, ANKESOB, İzmir Eczacı Odası, Türk Diş Hekimleri Birliği gibi Sivil Toplum Kuruluşlarının, Kamu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

 

Seminere ODTÜ Felsefe Bölümü Balkanı Prof. Dr. Ahmet İnam, Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhittin Acar (Genel Etik İlkeler), Başkent Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Prof.Dr. Ali Halıcı (İş Etiği), Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Yozgat (Mobbing) Marmara Üniversitesi, Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Faruk Gençkaya (Çıkar Çatışması) ve IdeaChoaching’ten Özge Görür Orbay (Etik Liderlik ve Kurum Kültürü) konuşmacı olarak katıldı.

Ayrıca  seminerde Pera Güzel Sanatlar, Biyoetik Derneği ve Basın Konseyi’nden temsilciler de sunum yaptılar.

 

Önceki E-TÜRKİYE, E-DÖNÜŞÜM ÇALIŞMA GURUBU
Sonraki TBD'den İnternet Tabanlı Sosyal Proje Atağı