Tüzüğümüzün 24. Maddesinin “o” Bendi Gereğince, Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Toplantısı TBD 2. Başkanı M. Ali YAZICI Başkanlığında 26 Nisan 2022 tarihinde toplanmıştır.

Tüzüğümüzün 24. Maddesinin “o” Bendi Gereğince, Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Toplantısı TBD 2. Başkanı M. Ali YAZICI Başkanlığında 26 Nisan 2022 tarihinde toplanmıştır.

TBD etkinliğinin ve başarısının arttırılması ve sürdürülebilirliği amacıyla planlanan Şube Yönetim Kurulu toplantılarına 26 Nisan 2022 tarihinde Antalya Şubemiz ile devam edilmiştir. TBD 2. Başkanı M. Ali YAZICI’nın Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 2023 yılına yönelik strateji ve politikalar, TBD Merkezin Antalya Şubeden beklentileri ve Antalya Şubenin TBD Merkez’den beklentileri konuları geniş katılım ile görüşülmüş, karşılıklı görüş alış verişi yapılmış ve ortak akıl oluşturulmuştur.

Önceki Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şubesi Veri Bilimi Çalışma Grubu VI. Disiplinlerarası Uygulamalı Veri Madenciliği Çalıştayı 2022
Sonraki 2. Kişisel Verileri Koruma Zirvesi