Kamu-BİB’23 Çalışmalarımız Başlıyor

Kamu-BİB’23 Çalışmalarımız Başlıyor

Kamu-BİB’23 Çalışmalarımız Başlıyor,

Değerli Üyelerimiz, Değerli Bilişim Gönüllüleri,

Türkiye Bilişim Derneği 23. Dönem Kamu Bilgi İşlem Merkezleri Yöneticileri Birliği (KamuBİB) çalışmalarına 2 Şubat 2020 Pazar günü birlikte yapacağımız kahvaltı ve sonrasındaki bilgilendirmeler ile başlıyoruz.

Başlangıç etkinliğimize, TBD 23. Dönem KamuBİB çalışmalarına katkı vermek isteyen tüm bilişim gönüllüleri davetlidir.

Sincerely,

Türkiye Bilişim Derneği
Ankara Şubesi

 

Yer: Grand Ankara Hotel & Convention (Kavaklıdere, Atatürk Bulv. No:189 Çankaya/ANKARA)

Tarih: 2 Şubat 2020

Program:

09:30 – 11.00  Kahvaltı ve tanışma
11:00 – 11.45  Açılış konuşmaları
23. Dönem Kamu BİB Yürütme Kurulunun tanıtılması
23. Dönem Çalışma Grupları konuları hakkında bilgilendirme
11.45- 13:00   Çalışma Gruplarının oluşturularak çalışmalara başlanması
13:00 Kapanış

 

23. DÖNEM ÇALIŞMA GRUPLARIMIZ:

ÇG1: Kamu politikalarında ve hizmetlerinde yapay zeka kullanımı

Bilgi ve İletişim Teknolojilerindeki gelişmeler sonucu artan veri hacmi, çeşitliliği ve kalitesi bu verilerin doğru araçlarla analiz edilerek kamu politikalarının etkinleştirilmesine ve hizmetlerinin iyileştirilmesine imkan sağlamaktadır.

Bu doğrultuda artan ve çeşitlenen verinin;

 • Karar süreçlerine en etkin ve ekonomik şekilde entegrasyonunun hangi teknolojiler ve yöntemler (teknoloji ve yöntemlerin ayrıntısına girmeden) kullanılarak mümkün olduğuna ilişkin çalışmalar yapılması,
 • Kamuda kullanımı için teknolojik ve yönteme ilişkin gereksinimlerin belirlenmesi,
 • Araştırmacıların ve ticari aktörlerin kullanımına açılması ve yapay zeka uygulamalarına girdi oluşturması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi (açık kamu verisi),
 • Hangi alanlarda/konularda kamu politikaları ve kamu hizmetlerine potansiyel katkı oluşturduğunun ortaya konması,
 • Bu alandaki başarılı ve başarısız ülke örnekleri ile ülkemizdeki mevcut uygulamalara yönelik örneklerin de paylaşılması hedeflenmektedir.

Ayrıca Kamunun BT konusundaki mevcut durumu, Dijital Dönüşüm Ofisinden BT alanında beklentilerin neler olduğu konusu işlenecektir.

 

ÇG2: e-Ticaret: İş modelleri, eğilimler, kamu politikaları, yeni nesil ödeme sistemleri

e-Ticaret, yenilikçi yaklaşımlar ile ölçek ekonomisi oluşturmak, rekabet ortamı yakalamak, hedef pazara ve yeni pazarlara ulaşmak vb. için kullanılan önemli bir araçtır. Ülkeler verdikleri destekler ve kurdukları mekanizmalarla hem ticaret hacmi ve ölçeğini artırmakta, hem hedef pazarları genişletmekte, ayrıca, e-ticareti yerli üretimi desteklemek için bir araç olarak kullanmaktadırlar. Bu amaçla ülkemizin bölgesel ve küresel pazarlara açılması için

 • e-Ticaret modellerinin ortaya konması ve önerilmesi,
 • Önerilen modellere ilişkin mevzuat ihtiyaçlarının belirlenmesi,
 • e-Ticaretin kamu tarafından hangi araçlarla desteklenebileceğinin (vergi politikaları ve lojistik ihtiyaçlarını da dikkate alarak) ortaya çıkarılması,
 • e-Ticaret hacmini ve güvenilirliğini artırmak üzere ülke içi ve uluslararası yeni nesil güvenli ödeme araçları ve sistemleri ile kullanıcı güvenini güçlendirecek mekanizmalara yönelik önerilerin oluşturulması amaçlanmaktadır.

 

ÇG3: Bulut Korkusu : Buluttan korkma, geri kalmaktan kork!

Bulut Teknolojileri ve altyapıları hayatımıza çok hızlı girdiler, bu hıza yetişebilmek hemen tüm kurumlar ve kuruluşlar için mümkün olmadı. Ancak yeni teknolojilerden korkarak, çekinerek ilerlememizin mümkün olmadığını akıllı telefon kullanımı, kredi kart ile ödeme, mobil uygulamalar gibi birçok çok farklı alanda deneyimledik. Eğer değişime hızla ve çevik bir şekilde adapte olamazsak kamu hizmeti sunan kurumlar bile olsak hızla oyun dışında kalma tehlikesiyle karşı karşıyayız. Bu nedenle bulut teknolojileri konusunda korkulara neden olabilecek detayları inceleyeceğimiz bir çalışma planladık.

Bu kapsamda inceleyeceğimiz alt başlıklar ise

 • Veri Merkezleri
 • Bulut Teknolojileri
 • Siber Güvenlik olacaktır.
Önceki Finansal Piyasalarda Yatırım ve Teknik Analiz Eğitimi
Sonraki Küresel Güç, Dijital Dönüşüm Üzerinden Şekillenecek - DÜNYA