YAZILIM SÖZLEŞMELERİ YÖNETİMİ

4-5 Ocak 2013 Cuma-Cumartesi, 10:00 – 17:00

TBD İstanbul Şubesi Eğitim Salonu/Kadıköy

 

Amaç
Bilgi Teknolojileri (Donanım ve Yazılım) birimleri ve sundukları BT Hizmetleri kurumların yaşamsal varlıkları haline gelmiştir. Sunulan BT Hizmetlerinde dış kaynak kullanımı ve satın alınan yazılım ve donanımlar önemli yer tutmaktadır. Satın alınan ürünlerin ve ya hizmetlerin performansları sunulan BT Hizmetinin başarısını önemli ölçüde etkilemektedir. Özellikle satın alınan yazılımlar, kurum tarafından yıllarca geliştirilerek kullanılmaktadır. Ürün seçiminden satın almaya kadar olan süreçte BT Yöneticilerinin haricinde de organizasyonda birçok kişi devreye girmektedir. Amacımız Yazılım, Donanım, BT Hizmetlerinin satın alma süreçlerinde bulunan ve ilgili sözleşmelerin oluşturulmasında yer alan kişilere bilgi ve deneyimlerin aktarılmasıdır.

Katılımcı Profili
Bilişim Orta ve Üst Düzey Yöneticileri, Yönetici Adayları, Proje Yöneticileri, Kurumların Satın alma Yöneticileri, Bilişim Sözleşmeleriyle İlgili Hukukçular, Bilişim Teknik Uzmanlar

I. BİLİŞİM SİSTEMİ VE YÖNETİŞİM KAVRAMLARI
1. Yazılım Projeleri
1.1. Yazılım Proje Tipleri
1.2. Yazılım Projeleri Yaşam Döngüsü
1.3. Yazılım/Sistem Projesi (Özel Yazılım, Paket Yazılım ve Özelleştirilmiş Yazılımlar)
1.4. Fonksiyonalite ve Maliyet Kalemleri
1.5. Organizasyondaki Tipik Roller
1.6. Yazılım Projelerinde Sözleşme Tipleri ve Özellikleri
1.7. Yazılım Sözleşme Aşamaları ve Kabul Şartları

2. Hizmet Seviyesi Sözleşmeleri 

  • Hizmet Seviyesi Yapısı
  • Hizmet Seviyesi Sürecinin Projelendirme Adımları
  • Süreçte ilgili rol ve sorumluluklar
  • Hizmet Seviyesi Sözleşmeye Anahtar Performans Kriterleri
  • Anahtar performans göstergelerinin (KPI) ölçümlenmesi
  • Süreçte Olası Problemlerin Değerlendirilmesi
  • Problemler, Kazanımlar ve Maliyetler

3. BT Çalışanları
3.1. BT Organizasyonunda Tipik Roller
3.2. BT Çalışanları İçin Gizlilik Sözleşmeleri

II. BİLİŞİM SÖZLEŞMELERİ 
1. Sözleşme kavramı
1.1. Sözleşme nedir?
1.2. Sözleşmelerin kurulması
1.3. Tipik – atipik sözleşmeler
1.4. Sözleşmelerin kurulma anı
1.5. Sözleşmede şekil ve elektronik ortamdaki sözleşmelerin hukuki nitelikleri
2. Bilişim sektöründe en sık kullanılan sözleşme türleri
2.1.Yazılım geliştirme sözleşmeleri
2.1.1. Şekil şartı
2.1.2. Kaynak kodlara ve gizliliğe ilişkin sorunlar
2.1.3. Tamamlanamayan projelerde geliştirilen kısma ilişkin hakediş
2.2. Bakım ve güncelleme sözleşmeleri
2.2.1. Satış veya yazılım geliştirme sözleşmesi ile bağlantısı
2.2.2. Sözleşme yapmaya zorlama ve rekabeti bozucu eylemler
2.2.3. Fesih
2.3. Know -How sözleşmeleri
2.3.1. Teknik bilginin kapsamı
2.3.2. Bilginin korunması ve gizlilik
2.3.3. Fesih ve iade
2.4. Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım lisansı sözleşmeleri
2.4.1. Sınai mülkiyet nedir
2.4.2. Uluslar arası koruma
2.4.3. Fesih

3. Anlaşmazlıkların çözüm yolları
3.1. Tahkim
3.2.Adli yargılama
3.3. Teknolojik araçlar ile elde edilen veya oluşturulan kayıtların delil niteliği
3.3.1. e-postalar
3.3.2. Özel bilişim sistemleri
3.3.3. Ses ve görüntü kayıtları
3.3.4. Faks

Kamuda ve Özel Sektörde Uygulama Örnekleri

 

KATILIM

Önceden kayıt olmak gerekmektedir. Program sonunda katılım sertifikası sunulmaktadır.

TBD İstanbul gerektiğinde eğitim mekanını veya eğitmeni değiştirme, programı iptal etme veya erteleme hakkını saklı tutmaktadır.

 

TBD Üyesi katılım bedeli 200 TL,  TBD Üyeleri dışında katılım bedeli 300 TL

 

ÖDEMELER İÇİN HESAP BİLGİLERİ

Hesap Adı: Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şubesi
Türkiye İş Bankası Hasanpaşa Şubesi 1166 – 0383656
IBAN No: TR960006400000111660383656

 

BAŞVURU

TBD Istanbul Tel: 0216 337 70 41 Fax: 0216 337 70 09 E-posta: [email protected]

Adres: Caferağa Mahallesi  Gn. Asım Gündüz Caddesi (Bahariye Caddesi) Adliye Palas Apartmanı No:72 Kat:1 Daire:1 Kadıköy İstanbul

 

Turkey Bilisim Association Membership Requirements

Uyelik Basvuru Formu, Uc adet resim, 60 TL yillik uyelik bedeli

Önceki ISO27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Sonraki TBD ANKARA ŞUBESİ 3. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU