Data Science Working Group

Introduction

Bilgi toplumu olarak adlandırılan içinde yaşadığımız çağda bilginin en önemli ve değerli kaynak olduğu bilinmektedir. Daha fazla bilgi kullanarak daha az sermaye ve işgücü ile daha fazla katma değer yaratılabilmektedir. Bilginin kaldıraç gücüyle kurumlar ve ülkeler rekabet üstünlüğü sağlayabilmek ve geleceğe yönelik öngörülerde bulunabilmek için bilgiden daha fazla yararlanmak istemektedirler. Bilginin en önemli kaynağı ise veridir. Özellikle günümüzde her yerden toplanabilen ve artan veri kaynakları “Büyük Veri” kavramını, bu büyük veriye dayalı gizli kalmış bilginin keşfi ise veri madenciliği disiplinini ortaya çıkartmıştır. Diğer taraftan, veriye dayalı öğrenme algoritmalarını kapsayan makine öğrenmesi, veri madenciliğinin en önemli konularından biri haline gelmiştir.

Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şubesi’nin Veri Bilimi Çalışma Grubunda veriye dayalı madencilik konularında geliştirilmiş teknikler ve uygulamalar ele alınacak ve bu kapsamda etkinlikler düzenlenecektir.

Objective

Veri Bilimi Çalışma Grubunun amacı; üniversiteler ve sektörün işbirliği ile veri bilimi alanında eğitimler vererek bu alanda nitelikli insan kaynağının yetişmesine katkı vermektir. Aynı zamanda düzenlenecek etkinlikler ile bu alanda farkındalığın arttırılması ve kullanım alanının yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

Scope

  1. Kamu, özel sektör ve akademiye yönelik seminerler, açık dersler, paneller, yaz okulları, çalıştaylar ve konferanslar düzenlemek.
  2. Kamu ve özel sektörün problemlerine veri madenciliği, makine öğrenmesi gibi veri bilimi teknikleri ile çözümler üretmek ve projeler geliştirmek.
  3. Veri bilimi çalışmalarını teşvik etmek ve başarılı veri bilimi uygulamalarının ortaya çıkabilmesini sağlayacak yarışmalar düzenlemek.

Contact

Gruba üye olmak için lütfen [email protected] adresi ile iletişime geçiniz.

Önceki Siber Güvenlik Akademisi Kurmanın Zamanı Geldi - TÜRKİYE GAZETESİ
Sonraki Türkiye'nin Akıllı Robot Politikası ve Gelişim için Çözüm Önerileri Atölye Çalışmasının ilki gerçekleştirildi