Türkiye Bilişim Derneği Ankara Şubesi 7. Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

Türkiye Bilişim Derneği Ankara Şubesi 7. Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ ANKARA ŞUBESİ 7. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

The 7th Ordinary General Assembly of Informatics Association of Turkey Ankara Branch will be held on March 19, 2021 with the following agenda and will be held on March 27, 2021 at the following places and times.

Gündem:

 1. AÇILIŞ, DİVAN KURULU ve GÜNDEM
  1. Açılış ve Saygı Duruşu,
  2. Divan Kurulunun Seçimi ve Yetkilendirilmesi,
  3. Gündemin Onaya Sunulması ve Kabulü,
 2. AÇILIŞ KONUŞMALARI
  1. Şube Yönetim Kurulu Başkanının Konuşması,
  2. TBD Genel Başkanının Konuşması,
 3. ÇALIŞMA RAPORLARININ SUNULMASI
  1. Şube Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun Sunulması,
  2. TBD Ankara Şubesi Gelir-Gider ve Bilançosunun Sunulması,
  3. Denetim Kurulu Raporunun Sunulması,
  4. Genel Kurula Sunulan Raporlar Üzerine Görüşlerin Alınması,
 4. YÖNETİM ve DENETİM KURULLARI ÇALIŞMA RAPORLARININ ve KURULLARIN AKLANMASI
  1. Yönetim Kurulunun Aklanması,
  2. Denetim Kurulunun Aklanması,
 5. 2019-2020 BÜTÇE ÖNERİSİNİN SUNULMASI, GÖRÜŞÜLMESİ ve ONAYLANMASI
  1. Bütçe Önerisinin Görüşülmesi
  2. Bütçe Önerisinin Onaylanması
 6. AYRILAN ÜYELERİN DURUMLARININ GÖRÜŞÜLMESİ
  1. Üyelikten İstifa Eden Üyelerin Üyelikten Ayrılmalarının Onaylanması,
  2. Diğer Şubelere Nakil Yoluyla Giden Üyelerin Üyelik Durumlarının Görüşülmesi ve onaylanması
 7. SEÇİMLER
  1. Seçim Sandık Kurulu Oluşturulması ve Yetkilendirilmesi
  2. Aday Grupları Adına Tanıtım Konuşmaları
  3. TBD Genel Merkez Genel Kuruluna Katılacak Delegelerin Seçilmesi,
  4. Sekizinci (8.) Dönem Yönetim, Denetim ve Onur Kurulunun Seçilmesi,
 8. DİLEK ve TEMENNİLER
  1. Gelecek Dönem Şube Çalışmaları İçin Önerilerin Alınması,
  2. Diğer Dilek ve Temenniler,
 9. KAPANIŞ

Saygılarımızla

TBD Ankara Branch
Board of Directors

General Assembly with Majority General Assembly without Majority
Date: March 19, 2021 Time: 12:00- 13:00 Date: March 27, 2021 Time: 09:00- 18:00
Location: TBD Ankara Branch

Ceyhun Atuf Kansu Cd. 1246 Sk. 4/17 Balgat, Ankara

 

Location: General Directorate of Forestry Conference Hall

Beştepe Mahallesi Söğütözü Caddesi No:8/1 Yenimahalle / ANKARA

 

 

Önceki TBD İstanbul 28 Şubat Pazar Bulmacası
Sonraki 4. Siber Güvenlik Zirvesi'nin Ardından… - DÜNYA