TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ ANKARA ŞUBESİ 4. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Türkiye Bilişim Derneği Ankara Şubesi 4. Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündemle 2 Ocak 2015 tarihinde çoğunluk aranarak, 11 Ocak 2015 tarihinde çoğunluk aranmaksızın aşağıda belirtilen yer ve saatlerde gerçekleştirilecektir.

Gündem:

1. AÇILIŞ, DİVAN KURULU ve GÜNDEM

1.1. Açılış ve Saygı Duruşu,

1.2. Divan Kurulunun Seçimi ve Yetkilendirilmesi,

1.3. Gündemin Onaya Sunulması ve Kabulü,

2. AÇILIŞ KONUŞMALARI

2.1. Şube Yönetim Kurulu Başkanının Konuşması,

2.2. TBD Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanının Konuşması,

3. ÇALIŞMA RAPORLARININ SUNULMASI

3.1. Şube Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun Sunulması,

3.2. TBD Ankara Şubesi Gelir-Gider ve Bilançosunun Sunulması,

3.3. Denetim Kurulu Raporunun Sunulması,

3.4. Genel Kurula Sunulan Raporlar Üzerine Görüşlerin Alınması,

4. YÖNETİM ve DENETİM KURULLARI ÇALIŞMA RAPORLARININ KABULÜ ve KURULLARIN AKLANMASI

4.1. Yönetim Kurulunun Aklanması,

4.2. Denetim Kurulunun Aklanması,

5. BÜTÇE ÖNERİSİNİN GÖRÜŞÜLMESİ ve ONAYLANMASI,

6. AYRILAN ÜYELERİN DURUMLARININ GÖRÜŞÜLMESİ

6.1. Üyelikten İstifa Eden Üyelerin Üyelikten Ayrılmalarının Onaylanması,

6.2. Diğer Şubelere Nakil Yoluyla Giden Üyelerin Üyelik Durumlarının Görüşülmesi

7. DİLEK ve TEMENNİLER

7.1. Gelecek Dönem Şube Çalışmaları İçin Önerilerin Alınması,

7.2. Diğer Dilek ve Temenniler,

8. SEÇİMLER

8.1. Seçim Sandık Kurulu Oluşturulması ve Yetkilendirilmesi

8.2. Aday Grupları Adına Tanıtım Konuşmaları

8.3. TBD Genel Merkez Genel Kuruluna katılacak delegelerin Seçilmesi,

8.4. Beşinci (5.) Dönem Yönetim, Denetim ve Onur Kurulunun Seçilmesi,

9.TEŞEKKÜR KONUŞMALARI

10.KAPANIŞ

 

 

Saygılarımızla

TBD Ankara Şubesi

Board of Directors

 

 

General Assembly with Majority General Assembly without Majority
Tarih: 2 Ocak 2015     Saat: 12:00- 13:00 Tarih: 11 Ocak 2015     Saat: 10:00- 17:00
Location:    TBD Ankara Şubesi

Ceyhun Atuf  Kansu Cd. 1246 Sk. 4/17  Balgat, Ankara

 

Location:    ATO Congresium Kongre Merkezi

ANGORA  Salonu

Söğütözü Caddesi No:1/A, 06510 Çankaya, Ankara

 

Önceki 2015 Türkiye İnternet Şampiyonası
Sonraki Merkez ve Şubeler Olağan Genel Kurul Tarihleri