Mustafa Yavuz TORUN

EĞİTİM 

Üniversite: Gazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Endüstri Mühendisliği

Lise : Ankara Gazi Lisesi 

Yabancı Dil: İngilizce 

İŞ DENEYİMİ 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  (Mart 2017 – Devam Ediyor)

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

Genel Müdür Yardımcısı (Ocak 2018 – Devam Ediyor)

 • Bakanlık merkez ve taşra teşkilatına ait bilişim altyapısının ve yazılımlarının geliştirilmesi ve yönetilmesi çalışmalarının yürütülmesi,
 • Bakanlığın Hizmetlerinin iyileştirilmesi süreçlerin sadeleştirilmesi projesinin yönetilmesi,
 • Başbakanlık tarafından belirlenen süreçler kapsamında vatandaşa sunulan hizmetlerin e-devlet kapısına aktarılması,
 • Bakanlık ISO 27001 belgelendirme çalışmasının koordinasyonu,
 • Bakanlık bilişim hizmet iyileştirilmesi ve yönetilmesi ayrıca kalitesinin artırılması için ISO 20000 faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Kişisel verilerin korunması kapsamında Bakanlık faaliyetlerinin yönetilmesi

Bilişim Ağları ve Sistem Daire Başkanı (Mart 2017 – Ocak 2018)

Bilişim altyapısının ve yazılımlarının yönetilmesi ve geliştirilmesi

TÜRKSAT A.Ş (2009 – Mart 2017)

Bilişim Sistemleri Direktörü (2009 – Mayıs 2014)

 • TÜRKSAT’a ait e-devlet ve diğer sistemlerin fiziksel olarak barındırılan sunucu sistemlerinin sanallaştırılması çalışmalarının yapılması,
 • Veri merkezi altyapısının güçlendirilmesi, fiziksel ve teknik şartlarının iyileştirilmesi,
 • Direktörlüğe ait hizmetlerin kalitesinin artırılması amacı ile hem çalışan memnuniyeti hem müşteri memnuniyeti için bilişim hizmet yönetimi sistemi ISO 20000-1 belgesinin alınması,
 • Sisteme ait arıza, problem, güncellemelerin kayıtların alınması ve kullanıcı taleplerinin alınması için yardım sisteminin kurulması,
 • TÜRKSAT’ın belgelendirildiği sistemlerin tek bir sistemde kayıt altına alınması ve takibinin yapılması için kalite belge sistemlerinin tek bir platformda kurulması,
 • Kamu kurumlarına ait sistemlerinin yedeklerinin alınması ve felaket kurtarma sistemlerinin kurulması çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Proje Yazılım Geliştirme Direktörü V. 2011- Mayıs 2012

 • TÜRKSAT’ın Teledünya ve Uydunet ürünlerinin müşteri taleplerini, malzemelerini, faturalarını takip, tahakkuk ve tahsilat uygulamalarının altyapısının kurulması ve geliştirilmesi çalışmaları yürütülmüştür.

e-Devlet Bilgi Toplumu Direktörü V.  2010 – Mayıs 2013

 • Vatandaşların kamu kurumlarına ait elektronik hizmetlere tek bir kullanıcı adı ve şifre ile erişebildikleri türkiye.gov.tr adresindeki e-Devlet Kapısı’na yeni hizmetlerin entegrasyonu ve sistemin sürekliliğinin sağlanması,
 • e-Devlet Kapsının açık kaynak kodlu yazılım teknolojilerine ve açık kaynak kodlu veritabanına geçişinin sağlanması,
 • Kullanıcı sayısı 400 bin olan e-Devlet Kapısının 16 milyon kullanıcıya ulaşması için yeni hizmetlerin geliştirilmesi, yerel yönetim hizmetlerinin ilk kez sunulmaya başlanması ve vatandaşların şifre ediniminin kolaylaştırılması,
 • Vatandaşların kendilerine özgü e-Devlet ekranlarını tasarlayabilme imkanının sunulması çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

e-Devlet Bilgi Güvenliği Direktörü V. 2010 – Mayıs 2013

 • TÜRKSAT A.Ş’ye ait direktörlüklerin bilgi güvenliği altyapısının sağlanması için ISO 27000 belgesi çalışmalarının yapılması,
 • Şirket içi bilgilendirme, yaygınlaştırma ve belge çalışmaları yapılarak ISO 27001 belgesi alınması çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Ar-Ge Direktörü V. 2012 – Mayıs 2013                      

 • Açık kaynak olan Openstack bulut çalışmaları ile Xen sanallaştırma çalışmaları,
 • Bilişim sistemlerine ait donanım ve yazılımların alımların yapılması,
 • Kamu kurumlarına ait (MEB, ÇSGB, SGK, İŞ-KUR, e-Devlet, KOSGEB)  çağrı merkezlerinin alınması ve kurulması SHGM Dijital Arşiv Sistemi ile Telif Hakları Genel Müdürlüğü dijital arşiv sisteminin kurulması çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) 1994 -2009

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Şube Müdürü V. (Sistem, Yazılım Geliştirme)

 • e-Sigorta Projesi, Proje Yöneticisi

SSK veri merkezi ve buna bağlı Sigorta İl Müdürlüğünün donanım altyapısının kurulması ve veri Merkezinin yenilenmesi projesidir. Bu sistemlerin kurulması sırasında daha önce sigorta müdürlüklerinde dağıtık olarak çalışan veritabanlarının merkezi olarak tekilleştirilmesi sağlanmıştır.

Sosyal Sigortalar Kurumu, bu altyapı ile işçi ve işveren sistemlerinin bunlarla ilgili sigortalı hizmetleri, emekli ve maluliyet işlemleri, işveren prim alacak ve tahsilatları merkezi olarak izlenebilir ve denetlenebilir ayrıca hesap verilebilir hale gelmiştir. Merkezi veri tabanı ile web tabanlı uygulamaları geliştirilmesi sağlanmıştır. Bütün ssk sigortalıların hizmetlerinin takibini yaptığı hizmet dökümü ilk uygulama olarak web uygulama olarak yayınlanmıştır. SSK’nın ilk defa sigortalı hizmetlerinin web sitesinde yayınlanması ile eTR Ödülü almıştır.

 • e-Bildirge Projesi, Proje Yöneticisi

e-Bildirge uygulaması ile işverenlerin sigorta müdürlüklerine giderek verdikleri dönem bordroları internet üzerinden web tabanlı uygulama ile alınması sağlanmıştır. Hem prim tahakkuku ve tahsilatının alınması hem de takibi hızlandırılmıştır. İşverenlerin SSK’ya ayırdıkları personel ve zaman azalarak ihalelerde istenilen borcu yoktur yazılarının alınması kolaylaştırılmıştır.

 • Sağlık Ödeme Sistemi Projesi, Proje Yöneticisi

Sosyal sigortalara ait hastanelerin Sağlık Bakanlığına devrinden sonra sigortalıların sağlık hizmetlerinin takibinin yapılması için SSK tarafından Sağlık Ödeme Sistemi geliştirmiştir. Bu proje ile e-Devlet projesi ödülü alınmıştır. Bu uygulama ile hastanelerin uygulamaları MEDULA sistemine entegre edilmiştir. Sigortalı ve hak sahiplerinin müstehaklığı, aldığı hizmetler ve işin faturalandırılması, tahsilatı gibi işlem adımlarının takibi yapılmaktadır. Hem sigortalı hem de sağlık kuruluşlarının takibi yapılabilmektedir.

 • SSK Eczane Otomasyon Projesi, Proje Sorumlusu

Sigortalılarının ve hak sahiplerinin eczanelerden aldıkları ilaçların takibi, tahakkuku, faturalandırılması projesidir.

 • SSK Mobil Projesi, Proje Sorumlusu

Sigortalıların, sigorta hizmetlerinin takibinin yapılması ve alacağı sigorta hizmetleri için müstahak olup olmadığının kontrolü için geliştirilmiş ilk mobil uygulamadır.

 • SSK Veri Merkezi Kurulması Projesi, Proje Sorumlusu

SSK nın mevcut veri merkezinin Mamak’ta kurulan veri merkezine sistemlerinin taşınmasının sağlanması. 

Sertifika/Eğitim Bilgileri

ISO 9000 Yönetim Sistemi (TSE)

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi Eğitimi (TSE)

ISO 20000-1 Bilişim Teknolojileri Hizmet Yönetimi Eğitimi (TSE)

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi (TSE)

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Eğitimi (TSE)

Proje Yönetimi Eğitimi (PMI)

Beyaz Şapkalı Hacker Eğitimi

Stratejik Planlama Eğitimi

BS 25999 İş Sürekliliği Yönetimi Eğitimi

Bilişim Hukuku Sertifika Programı Eğitimi

Microsoft (Word,Excel Powerpoint)

IBM AS/400 Eğitimi

MIS (Bilgi Sistemleri Yönetimi) Eğitimi

CISCO CCNP Network Yönetimi Eğitimi

Önceki Nihan KARACAMEYDAN
Sonraki Serpil ERYİĞİT