KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYUM SÜRECİ YOL HARİTASI VE UYGULAMA SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYUM SÜRECİ YOL HARİTASI VE UYGULAMA SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

 

Ceyda Akaydın, Ahmet Tosunoğlu ve Kudret Ay tarafından verilen “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyum Süreci Yol Haritası ve Uygulama” Semineri 11 Ağustos 2018 tarihinde TBD İstanbul Şubesi Eğitim Salonunda gerçekleştirilmiştir.

KVKK özel sektör ve kamu kurumu olmak üzere tüm kurumlara yükümlülükler getirmektedir. Özel hayatın gizliliği, temel hak ve özgürlükleri koruma, kişisel verilerin işlenmesi hakkında usul ve esasları belirlenmesi amacıyla çıkartılan KVKK kurumlara ciddi iş ve sorumluluk yüklemektedir. Seminerde; KVKK’ nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren verilen iki yıllık sürenin 7 Nisan 2018 tarihinde sona erdiği, Kurumlarda KVKK’ nın hukuki ve teknik yükümlülüklerinin ne kadar yerine getirildiği, Müşteri veri tabanı için dış tehditlere karşı KVKK’ ya uygun güvenlik tedbirleri, Şirketlerde kullanılan kurumsal yazılımların (ERP, CRM, İK) KVKK’ dan nasıl etkileneceği, KVKK yükümlülükleri yerine getirilmediğinde hangi yaptırımlara maruz kalınabileceği konusunda bilgiler verilmiştir.

TBD İstanbul Şubesi olarak üyelerden gelen talep ve öneriler doğrultusunda ve sektördeki gelişmeler ışığında belirlenecek konularda eğitim ve bilgilendirme etkinliklerine devam edilecektir.

Önceki TBD’den Ankara Kalkınma Ajansı'na Ziyaret
Sonraki Eğitim Sistemi Gözden Geçirilmeli - PARA DERGİSİ