Kamu Üniversiteleri Bilgi İşlem Yöneticileri 27. Bilişim Kurultay’ında Biraraya Geldi.

Temel amacı üniversite bilgi işlem yöneticilerini bir araya getirmek, aralarında sağlıklı bir iletişim kurarak bilgi ve deneyim paylaşımını artırmak, sorunlara birlikte çözüm aramak olan proje kapsamında, başlangıç aşaması olarak, Nisan 2010 içerisinde Kamu Üniversitelerinin Bilgi İşlem Birimlerinin sorunlarını belirleyecek bir anket çalışması hazırlanmış ve tüm kamu üniversitelerine gönderilmiştir.

Söz konusu ankete cevap veren üniversitelerin Bilgi İşlem Daire Başkanları, Mayıs ayında Antalya’da gerçekleştirilen 12. Kamu Bilişim Platformu bünyesinde kendileri için düzenlenen özel bir oturumda bir araya gelmişlerdir.

Son olarak 25 Eylül 2010 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen 27. Bilişim Kurultayı bünyesinde tüm Kamu Üniversitelerinin Bilgi İşlem Dairesi Başkanlarının davet edildiği kapalı bir oturum düzenlenmiştir. Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda çalışmalar bundan sonra, ÜNİBİB adı altında bir çalışma grubu olarak sürdürülecektir.

Önceki Bilişim Kentleri Çalıştay ve Paneli (Ankara 25 Eylül 2010) Çalıştay ve Panel notları
Sonraki TBD İstanbul Eylül 2010 e-Haber Bülteni